Všeobecný kodex chování/Pokyny pro prosazování/Shrnutí

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Summary and the translation is 100% complete.

Shrnutí pokynů pro prosazování

V této tabulce naleznete abstrakt úplného znění návrhu pokynů pro prosazování. Byl vytvořen proto, aby každý člen komunity mohl novým pokynům porozumět.

KDO je odpovědný za prosazování VKCH?

 • Ustanovení funkcionáři a složky komunity[1]
 • Nadace Wikimedia
 • Členové týmu bezpečnosti akcí a lidé v podobné funkci
 • Nový komisař zvaný „komisař koordinace všeobecného kodexu chování“ (U4C)
 • U4C bude monitorovat prosazování VKCH. Skladba U4C bude ustanovena stavebním výborem U4C. Stavební výbor bude zvolen stejným způsobem jako předchozí komisaři KVCH. Nástin připravený stavebním výborem bude předmětem hlasování komunity.

Místní a globální funkcionáři by měli pochopit, jak prosazování VKCH funguje, i když nebudou součástí U4C.

Poznámky
 1. jako například, ne však pouze, administrátoři či arbitrážní výbor

JAK to bude provedeno?

 • Určití lidé budou muset prohlásit, že respektují a dodržují VKCH.
 • Místní komunity, partneři a nadace Wikimedia by měli provést školení chování pro členy komunity, aby tak mohli lépe řešit obtěžování a jiná porušení VKCH.
 • Pokyny také nastiňují doporučení, které strany by měly řešit jaké typy prohřešků vůči VKCH.
 • Pokyny pro prosazování reprezentují hranice chování, které by se komunity měly snažit prosazovat a dodržovat tak VKCH.

JAKÉ další věci by měly platit, aby se tak stalo?

 • Komunity mají volnou ruku k užití jejich existujícího systému prosazování, pokud to nebude v rozporu s pokyny pro prosazování
 • Pokyny pro prosazování také zmiňují, že by měly být umožněny žádosti o prominutí, které by měly být dostupné pro ty, kteří byli potrestáni za porušování VKCH