Universele gedragscode/2021-overleg/discussie

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/2021 consultations/Discussion and the translation is 100% complete.
Universal Code of Conduct

Deze pagina bevat discussieonderwerpen voor het overleg over de Universele Gedragscode van april-mei 2021. Voor meer informatie, zie de 2021 consultatie pagina en het Overzicht Universele Gedragscode.

Tekst van de discussie kopiëren

De Wikimedia Foundation is op zoek naar input over de toepassing van de Universele Gedragscode.

Het doel van deze raadpleging is een bijdrage te leveren aan het uitstippelen van duidelijke handhavingstrajecten voor een ontwerpcommissie conceptcommissie om voorstellen uit te werken voor een uitgebreide communautaire evaluatie later dit jaar. De voorstellen kunnen worden geïntegreerd in bestaande processen of er kunnen aanvullende trajecten worden voorgesteld. Voor meer informatie over het UCoC-project, zie overzicht Universele Gedragscode

Lopende besprekingen moeten worden vermeld op de consultatie pagina (2021). Er zijn vijf onderwerpen met verschillende vragen om de gesprekken op gang te helpen. De gegeven feedback zal van grote invloed zijn op het ontwerp voor de handhavingsrichtlijnen dat na de commentaarperiode zal worden opgesteld.

 • Voel je alsjeblieft niet verplicht om elke vraag te beantwoorden, concentreer je op wat belangrijk of impactvol is. We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om over dit onderwerp een mening te geven.
 • Hoewel het nodig zal zijn ervaringen op een algemene manier te beschrijven, zijn deze besprekingen niet de plaats om terug te komen op eerder besliste zaken die op een geschiktere plaats moeten worden behandeld.
 • Elk onderwerp heeft verschillende vragen om te helpen begrijpen hoe de Universele Gedragscode zou kunnen functioneren met verschillende gemeenschappen.
 • Voor antwoorden op sommige veelgestelde vragen, zie deze pagina.

NB: Als u een specifiek incident wilt melden, maak dan gebruik van de bestaande procedures. Als dat geen aanvaardbare weg is, kan het nuttig zijn om in meer algemene termen aan te geven waarom de bestaande procedure niet werkt. Stuur a.u.b. geen incidentenrapporten of oproepen naar facilitatoren of organisatoren. De mensen die discussies organiseren zijn niet de medewerkers die specifieke misbruikmeldingen of beroepen behandelen en zijn niet in staat om in die hoedanigheid te reageren.


Ondersteuning van de gemeenschap

 1. Hoe kan de doeltreffendheid van de maatregelen tegen pesterij worden gemeten?
 2. Welke maatregelen kunnen worden genomen en welke structuren moeten beschikbaar zijn ter ondersteuning van degenen die het doelwit zijn van pesterijen en van degenen die reageren op gedragskwesties?
 3. Welke formele of informele ondersteuningsnetwerken zijn er voor de betrokkenen? Wat is er nodig om deze groepen goed te laten functioneren en welke uitdagingen moeten er worden overwonnen?
 4. Welke bijkomende mogelijkheden zijn er om mensen die een bijdrage leveren doeltreffend te ondersteunen? Wat zou nuttig zijn voor de ondersteuning van gemeenschappen, bijdragers, slachtoffers van pesterijen en hulpverleners?


Medingsmogelijkheden

 1. Hoe kunnen de meldingsmogelijkheden voor slachtoffers van pesterijen worden verbeterd? Welke veranderingen zouden het voor gebruikers moeilijker of minder moeilijk maken om een adequate melding te doen?
 2. Wat is de beste manier om te zorgen voor een veilige en correcte behandeling van incidenten waarbij i) kwetsbare personen betrokken zijn; ii) er sprake is van ernstige intimidatie; of iii) er gedreigd wordt met geweld?
 3. Wat zijn, in jouw ervaring, doeltreffende manieren om te reageren op personen die zich schuldig maken aan gedrag dat als pesterij kan worden beschouwd?
 4. Op welke manieren moeten meldingstrajecten voorzien in bemiddeling, hervorming of begeleiding inzake aanvaardbaar gedrag?


Beheren van meldingen

 1. Door de rapportage te vergemakkelijken zal het aantal meldingen waarschijnlijk toenemen: op welke manieren kan het beheer van de meldingen worden verbeterd?
 2. Welke aanvullende middelen zouden nuttig zijn om pesterijen en andere gedragsproblemen te identificeren en aan te pakken?
 3. Zijn er menselijke, technische, opleidings- of kennisgebaseerde middelen die de Stichting ter beschikking zou kunnen stellen om vrijwilligers op dit gebied bij te staan?
 4. Hoe moet worden omgegaan met incidenten die buiten de Wikimedia-projecten plaatsvinden maar er wel mee te maken hebben, zoals persoonlijke of online bijeenkomsten?


Behandeling van meldingen

 1. Hoe moeten meldingen worden behandeld om de betrokken gebruikers meer vertrouwen te geven dat problemen op verantwoordelijke en adequate manier zullen worden afgehandeld?
 2. Welke beroepsprocedure moet er zijn voor deelnemers die een herziening wensen van al dan niet genomen maatregelen?
 3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van privé-meldmogelijkheden, hoe moet dan de plicht om de privacy en het gevoel van veiligheid van de melders te beschermen worden afgewogen tegen de behoefte aan transparantie en verantwoordingsplicht?
 4. Welke privacycontroles moeten er zijn voor het bijhouden van gegevens in een rapportagesysteem dat wordt gebruikt om wiki-overschrijdende of hardnekkige misbruikers te registreren?


Globale vragen

 1. Hoe moet worden omgegaan met kwesties waar geen adequaat plaatselijk orgaan bestaat om te reageren, bijvoorbeeld beschuldigingen tegen moderatoren of gebruikersgroepen?
 2. In het verleden heeft de wereldwijde beweging projecten geïdentificeerd die te kampen hebben met neutraliteits- en gedragsproblemen: op welke manieren kan in deze situaties een veilige en eerlijke evaluatie worden uitgevoerd?
 3. Hoe zou een wereldwijde instantie voor geschillenbeslechting samenwerken met jouw gemeenschap?