Translation requests/Licensing policy/sv

Licenspolicy

edit

Text to be translated

Template:Disclaimer for translation/xx

Tillämpbara definitioner

edit

Projekt

Ett specifikt projekt inom Wikimedia Foundation på ett visst språk eller ett flerspråkigt projekt, som till exempel engelskspråkiga Wikipedia, franskspråkiga Wikisource eller Meta.

Licens för fritt innehåll

En licens som står i överensstämmelse med villkoren i Definitionen av fria kulturella verk, som finns på http://freedomdefined.org/Definition/Sv version 1.0.

Exemption Doctrine Policy (EDP)

En projektspecifik policy, i överensstämmelse med amerikansk lag och lagen i de länder där språkversionen är den dominerande, som tar hänsyn till de begränsningar i upphovsrättslagar (inklusive prejudikat) som är tillämpliga i projektet och tillåter uppladdning av upphovsrättsskyddat material som lagligen kan användas inom projektet, oavsett dess licensers status. Exempel: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use och http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

Resolution

edit

Wikimedia foundations uppdrag är att "möjliggöra för och förmå människor över hela världen att samla och utveckla pedagogiskt material under en licens för fritt innehåll".

 1. Samtliga projekt förväntas endast ha material som ligger under en licens för fritt innehåll, eller som i annat fall är fritt enligt 'Definitionen av fria kulturella licenser', som refereras till ovan.
 2. Utöver detta, med undantag för Wikimedia Commons, kan varje projekt utveckla och införa en EDP. Icke fritt material som används under EDP måste identifieras i ett maskinläsbart format så att det lätt kan identifieras såväl av användare på sajten som återanvändare.
 3. Sådana EDP måste vara minimala. Dess användningsområde, med få undantag, bör vara för att illustrera historiskt viktiga händelser, att inkludera identifierande skyddade verk som logotyper, eller att komplettera (inom tydliga avgränsningar) artiklar om samtida upphovsrättsskyddade verk. En EDP får inte tillåta material där vi lätt kan förvänta oss att någon kan ladda upp en fritt licensierad fil för samma syfte, som till exempel i nästan samtliga fall med foton av kända levande personer. Allt material som används under EDP måste, så snart det är möjligt, ersättas med ett fritt licensierat verk som fyller samma pedagogiska syfte.
 4. Media som används under en EDP ska raderas om det saknas logisk grund för användningen. De kan endast användas tillsammans med annat fritt licensierat material.
 5. För de projekt som redan har en EDP, ska följande åtgärder vidtas:
  • Från och med 23 mars 2007 ska all ny media som laddas upp under oacceptabla licenser (enligt definitionen ovan) och saknar logiskt användningsområde raderas, och existerande media under sådana licenser ska genomgå en diskussionsprocess där det bestäms om en sådant logiskt användningsområde finns. Om så inte är fallet, ska materialet raderas.
 6. För projekt som för närvarande inte har en EDP, ska följande åtgärder vidtas:
  • Från och med 23 mars 2007, ska alla nyuppladdade filer under oacceptabla licenser raderas.
  • Stiftelsen har beslutat att assistera alla projektgemenskaper som önskar i utvecklingsprocessen av en EDP.
  • 23 mars 2008 ska alla filer under oacceptabla licenser enligt ovan antingen accepteras av EDP eller raderas.

Framröstad av 7 stödjande, 23 mars 2007.