Translation requests/Licensing policy/nl

Licensing policy

edit

Text to be translated

Template:Disclaimer for translation/xx

Van toepassing zijnde definities

edit
Project
Een bepaald project van de Wikimedia Foundation in een bepaalde taal of een meertalig project, zoals de Engelstalige Wikipedia, de Franstalige Wikisource of Meta.
Vrije Inhoudslicentie
Een licentie die voldoet aan de voorwaarden van de Free Cultural Works (vrije culturele werken) die betrekking hebben op licenties, zoals deze gevonden kunnen worden op http://freedomdefined.org/Definition version 1.0.
Exemption Doctrine Policy - EDP
Een beleid specifiek gericht op een project in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van landen waar de inhoud van het project voornamelijk ingezien wordt (indien van toepassing), dat de beperkingen van auteursrechtwetgeving (en bijbehorende jurisprudentie) erkent als van toepassing zijnde op het project, en het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestaat, voor zover dat wettelijk gebruikt mag worden binnen het kader van het project, ongeacht de status van de licentie van het materiaal. Voorbeelden omvatten: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use en http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

Motie

edit

Aangezien het de missie is van de Wikimedia Foundation om "mensen over de gehele wereld in staat te stellen tot en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van inhoud van educatieve aard onder een 'vrije inhoudslicentie'":

 1. Wordt er van alle projecten verwacht dat zij alleen inhoud bevatten die onder een Vrije Inhoudslicentie valt of die anderszins vrij is zoals gedefinieerd onder de 'Definition of Free Cultural Works', waarnaar hierboven verwezen wordt.
 2. Bovendien mag iedere projectgemeenschap, met uitzondering van die van Wikimedia Commons, een EDP ontwikkelen en aannemen. Niet-vrije inhoud gebruikt onder de voorwaarden van een EDP moet op een machinaal leesbare wijze gekenmerkt worden, zodat deze gemakkelijk door zowel de gebruikers als hergebruikers van de inhoud herkend kan worden.
 3. Deze EDP's moeten minimaal zijn. Het gebruik ervan, met beperkte uitzondering, moet ertoe dienen historisch significante gebeurtenissen te beschrijven, identificerend materiaal zoals logo's op te nemen, of artikelen over auteursrechtelijk beschermde hedendaagse kunst aan te vullen (binnen strakke beperkingen). Een EDP mag niet gebruikt worden om materiaal toe te staan waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat iemand een bestand zal uploaden onder een vrije licentie dat hetzelfde educatieve doel dient, zoals het geval is voor portretten van vrijwel alle nog levende significante personen. Alle inhoud die onder een EDP valt moet direct worden vervangen door een werk onder vrije licentie, wanneer er een beschikbaar komt dat hetzelfde educatieve doel zou dienen.
 4. Mediabestanden die onder een EDP vallen moeten verwijderd worden wanneer voldoende van toepassing zijnde verantwoording ontbreekt. Ze mogen alleen gebruikt worden in de context van andere inhoud onder een vrije licentie.
 5. Door de projecten die nu al een EDP hanteren zullen de volgende stappen genomen worden:
  • Vanaf 23 maart 2007 moeten alle nieuwe mediabestanden die onder onaanvaardbare licentie (zoals hierboven vastgesteld) geüpload worden, en welke ook geen afdoende van toepassing zijnde verantwoording hebben dat ze onder een EDP vallen, verwijderd worden. Bestaande media onder dergelijke licentie zullen een proces doorlopen waarbij wordt vastgesteld of afdoende verantwoording voor opname onder het EDP bestaat; zo niet moeten ook deze bestanden verwijderd worden.
 6. Voor de projecten die momenteel nog geen EDP bezitten kunnen de volgende stappen ondernomen worden:
  • Vanaf 23 maart 2007 zullen alle nieuw toegevoegde bestanden onder een onaanvaardbare licentie verwijderd worden.
  • De Wikipedia Foundation besluit alle projectgemeenschappen die een EDP willen ontwikkelen daarin bij te staan.
  • Per 23 maart 2008 moeten alle bestaande bestanden onder een onaanvaardbare licentie als boven vastgesteld ofwel onder een EDP aanvaard zijn ofwel verwijderd worden.

Met 7 stemmen voor aangenomen, 23 maart 2007