Translation requests/Licensing policy/pl

Polityka licencyjna

edit

Template:Disclaimer for translation/pl

Definicje

edit
Projekt
Konkretny projekt Fundacji Wikimedia w danym języku lub projekt międzyjęzykowy. Przykłady: angielska Wikipedia, francuskie Wikiźródła, Meta
Licencja wolnej treści
Licencja spełniająca warunki definicji wolnych dóbr kultury dla licencji, jak opisano w http://freedomdefined.org/Definition wersja 1.0[1].
Polityka wyłączenia (Exemption Doctrine Policy, EDP)
Polityka specyficzna dla danego projektu Wikimedia, zgodna z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki i prawem kraju, którego społeczeństwo stanowi głównego odbiorcę treści danego projektu (jeśli kraj możliwy jest do ustalenia), uznająca ograniczenia praw autorskich (w tym prawo zwyczajowe) odnoszące się do projektu i zezwalające na przesyłanie przez użytkowników materiałów objętych prawem autorskim, których wykorzystanie w kontekście danego projektu, niezależnie od statusu prawnego materiału, jest dozwolone. Przykłady: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use i http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

Postanowienie

edit

Misją Fundacji Wikimedia jest "umożliwienie i zachęcenie społeczności światowej do zbierania i rozwijania materiałów edukacyjnych zgodnych z licencją wolnej treści".

 1. Wszystkie projekty powinny przechowywać tylko takie treści, do których zastosować się da licencję wolnej treści, lub które posiadają wolny status nadany w innej formie, według definicji wolnych dóbr kultury zacytowanej powyżej.
 2. Dodatkowo, wyłączywszy repozytorium mediów Wikimedia Commons, społeczność każdego Projektu może rozwinąć i przyjąć politykę EDP. Treści nie opatrzone wolnym statusem wykorzystywane w myśl EDP muszą być oznaczone w formie umożliwiającej automatyczne przetwarzanie w celach łatwej identyfikacji tych treści przez użytkowników serwisu lub użytkowników wtórnych materiału.
 3. Każda EDP musi być minimalistyczna. Jej wykorzystanie, poza nielicznymi wyjątkami, powinno być ograniczone do materiałów ilustrujących ważne wydarzenia historyczne, identyfikujących prace zastrzeżone, takie jak znaki firmowe (logo), lub uzupełniających (w wąskim zakresie) artykuły o zastrzeżonych prawem autorskim bieżących opracowaniach. EDP nie może dopuszczać stosowania materiału, który można w łatwy sposób zastąpić odpowiednikiem udostępnionym na wolnej licencji, jak na przykład zdjęć prawie wszystkich ważniejszych żyjących osób. Treści udostępniane w myśl EDP muszą być zastępowane odpowiednikami o wolnym statusie jeśli tylko jest to możliwe.
 4. Media objęte EDP podlegają skasowaniu, jeśli ich obecność w projekcie nie jest uzasadniona. Takie pliki mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście innej, wolnej, treści.
 5. W przypadku projektów, na których zaimplementowano już EDP, podejmowane będą następujące działania:
  • Począwszy od 23 marca 2007 wszystkie pliki ładowane do projektu i opatrzone nieakceptowalną licencją (zdefiniowaną powyżej) i co do których nie da się zastosować uzasadnionej polityki wyłączenia powinny być kasowane. Media opatrzone licencjami tego typu znajdujące się już w projekcie powinny zostać poddane dyskusji ustalającej, czy mogą pozostać w projekcie nie będąc opatrzone wolną licencją. Jeśli nie ustalono wystarczających podstaw do pozostawienia pliku, musi on być usunięty.
 6. W przypadku projektów, na których nie zaimplementowano EDP, podejmowane będą następujące działania:
  • Począwszy od 23 marca 2007, wszystkie pliki ładowane do projektu i opatrzone nieakceptowalną licencją będą usuwane.
  • Fundacja deklaruje swoją pomoc przy ustalaniu polityki tym projektom, które chcą opracować EDP.
  • Do 23 marca 2008 wszystkie pliki istniejące w projekcie i opatrzone nieakceptowalnymi licencjami muszą albo zostać zaakceptowane na zasadach EDP, albo skasowane.


Uchwała przyjęta 7 głosami poparcia 23 marca 2007.

Przypisy

edit