Translation requests/Licensing policy/cs

Template:Disclaimer for translation/cs

Vymezení základních pojmů

edit
Projekt
Konkrétní projekt nadace Wikimedia Foundation v konkrétním jazyce, nebo mnohojazyčný projekt. Například anglická Wikipedia, francouzské Wikisource nebo Meta.
Svobodná licence
Licence splňující podmínky, stanovené pro licence v dokumentu Definice svobodných kulturních děl, dostupném na adrese http://freedomdefined.org/Definition verze 1.0.
Povolená výjimka (PV)
pravidlo stanovené pro jednotlivý projekt, které je v souladu s právním řádem Spojených států amerických a s právním řádem státu, ze kterého přistupuje převážná část uživatelů (pokud existuje), a které zohledňuje omezení autorského práva (včetně precedentního nebo zvykového práva) vztahující se na projekt a na základě toho povoluje nahrávání materiálů chráněných autorským právem, které je možno v souladu se zákonem využívat v rámci projektu bez ohledu na jeho licenci. Mezi příklady patří: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use a http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

Rozhodnutí

edit

Protože cílem nadace Wikimedia Foundation je "podněcování lidí a vytváření podmínek k sběru a rozvoji obsahu vzdělávacího charakteru dostupného pod licencemi svobodného obsahu":

 1. Ode všech projektů se očekává, že budou poskytovat pouze obsah pod licencí svobodného obsahu, nebo licencí jiným způsobem svobodnou, která je uznána Definici svobodných kulturních děl odkázanou výše.
 2. Navíc, s výjimkou Wikimedia Commons, smí komunita každého projektu vytvořit a přijmout PV. Nesvobodný obsah užitý na základě PV musí být zřetelně označen strojově čitelnou formou za účelem jednoduché identifikace uživateli a třetími stranami.
 3. Aplikace PV musí být minimální. Její použití, v rámci omezených výjimek, by mělo sloužit k ilustraci historicky významných událostí, identifikaci chráněných děl jako jsou loga, nebo doplnění (v rámci úzkých omezení) článků o současných dílech chráněných autorským právem. PV nesmí povolit materiál, u kterého je možno v rozumné míře požadovat nahrání svobodně licencovaného souboru plnícího stejnou funkci, což je případ téměř všech portrétů žijících osobností. Jakýkoliv obsah použitý v souladu s PV musí být nahrazen svobodným materiálem ihned, kdy je tento k dispozici a plní stejný vzdělávací účel.
 4. Soubory použité v souladu s PV jsou předmětem rychlého mazání v případě, že jejich použití není dostatečně zdůvodněno. Musejí být použity v kontextu jiného svobodného obsahu.
 5. Projekty, které v současnosti mají zavedenou PV, učiní následující kroky:
  • Počínaje 23. březnem 2007 jsou všechny nové soubory nahrané pod nepřípustnými licencemi, nebo kterým chybí odůvodnění výjimky, předmětem rychlého smazání. Existující multimédia pod těmito licencemi musí projít procesem diskuse, který určí, zda je uvedené odůvodnění správné a pokud ne, jsou předmětem rychlého smazání.
 6. Projekty, které v současnosti nemají zavedenou PV, učiní následující kroky:
  • Počínaje 23. březnem 2007 jsou všechny nové soubory nahrané pod nepřípustnými licencemi předmětem rychlého smazání.
  • Nadace se zavazuje pomoci všem komunitám projektů, které se rozhodnou vytvořit PV.
  • Do 23. března 2008 musejí všechny existující soubory nahrané pod nepřípustnými licencemi být buď přijaty v souladu s PV nebo smazány.

Přijato: 7 hlasů pro, 23. března 2007