Strategy/Wikimedia movement/2017/Sources/Ventures Africa and Wikimedia Dinner on Future of Free Knowledge, Day 3

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎עברית


Deelname

  1. Misan Rewane- WAVE
  2. Kehinde Ayanleye- Stutern
  3. Utibe Henshaw- TEP Centre
  4. Remi Ogunkayo- Red media/ Statecraft
  5. Shola Olaniyan - Wiki Community

Team: Jack Rabah, Edore Nakpodia, Kaaranja Daniel en David Adeleke

Agenda

Brede vragen werden gebruikt om een discussie over de educatieve sector te laten ontstaan.

Hoe leren studenten tegenwoordig in Nigeria? Over 5 jaar? Over 15 jaar?

Tegenwoordig:

- leerboeken, handouts, lesnotitie

- het internet, e-learning, televisie

- instuderen

- verouderde curricula

- leren dat door tests gemotiveerd wordt

- slechte fysieke infrastructuur

- overvolle klaslokalen

- leren van elkaar, van ouders

- Afwezigheid van leraren: leraren willen niet onderwijzen en vele zijn niet op de juiste manier opgeleid om studenten bij het leren te helpen.

Over 5 jaar:

- via internet (digitaal leren: apps, social media)

- veel samenwerking over grenzen heen

- dingen leren die je in de locale context kunt toepassen

- Leraren zullen leren hoe je leert en zelfontdekking aanmoedigt

==== In 5 jaar: ==== - leren zal individueler gebeuren, naar je zelf toe gericht en op je zelf aangepast. Een persoon zal voor zichzelf bepalen hoe lang zijn programma of cursus duurt, en wat de breakpoints en patronen zullen zijn.

- leren in het klaslokaal zal een einde hebben vanwege de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis op het internet

Wat zijn de hoofdzakelijke uitdagingen waarmee educatie in Nigeria geconfronteerd is?

- verouderd curriculum

- slechte infrastructuur

- taalbarrière

- geen basis gericht op resultaten: geen manier om precies te toetsen wat de impact ervan is van wat op school wordt geleerd

- technische know how: veel leraren weten niet hoe je les geeft en studenten weten niet wat de beste manier is om te leren.

- stakingen

- curricula sluiten niet aan bij de industrie

- macht en autoriteit: studenten respecteren hun leraren teveel. Daarom stellen ze geen vragen en zijn het met hen niet erover oneens wat te te leren krijgen. De leraren weten ook niet hoe ze met meningsverschillen moeten omgaan.

- Leraren hebben geen training

- Slecht schoolmanagement

- Overheidsbeleid is slecht geïnformeerd of baseert niet op bewijs; het wordt ook niet goed toegepast.

Als je de studenten/leraren/scholen één ding zou kunnen geven, wat zou dat zijn?

- gratis internet, voor iedereen

- training voor leraren

- goede salarisschalen

- vroeg leren lezen

- leren gesteund door kunstmatige intelligentie

Wat is de beloning voor educatie?

- vaardigheden (voor op het werk)

- betere mentale modellen (hoe je denkt)

- empowerment

- betere kennis

- zelfactualisering

Wat zou jouw voorkeur hebben?

De gasten werden gevraagd aan welke van deze opties ze de voorkeur geven, and daarna hebben ze gestemd. De volgorde was:

  • Goede leraren
  • Goede techniek
  • Goed materiaal (boeken, apparatuur)
  • Goede infrastructuur scholen (gebouwen, laboratoria, bibliotheken, tafels en stoelen enz.)

De leraar opleiden

De leraren op een goede manier opleiden is de sleutel om het educatieve stelsel te verbeteren. Je kunt aan de leraren leren hoe ze techniek gebruiken om hun vaardigheden in het lesgeven te verbeteren, maar het meest belangrijk is het om de leraren te trainen hoe ze beter in hun baan zijn, hoe ze de nodige en actuele vaardigheden verwerven. Je moet ook hun rol in het leven van hun studenten waarderen.

Leraren moeten hun denkrichting veranderen en zichzelf zien als 'gids aan de zijlijn' in plaats van 'de wijze op de bühne'. Ze moeten niet bang zijn om het verkeerd te hebben maar van de vragen van hun studenten leren. Op die manier geef je leraren kracht zodat ze hun studenten kracht kunnen geven.

Techniek

De techniek kan een katalysator zijn om het onderwijssysteem te verbeteren maar het kan niet de waarde vervangen die goede leraren aan studenten geven. We moeten hun denkrichting veranderen wanneer het gaat om de techniek, en haar als katalysator begrijpen. De leraren moeten weten dat techniek hun kan helpen en hun banen makkelijker kan maken. De deelnemers gaven voorbeelden dat leraren zich of aangevallen voelden, of te lui waren om het internet voor training en ideeën te gebruiken, zelfs als ze smartphones hadden. We concludeerden dat veel leraren de manieren niet kennen hoe het internet hun kracht kan geven. Dit is mogelijk vanwege data en slechte toegang.

Zo komen we op een punt (voor een ideale situatie) dat we gratis internettoegang moeten geven aan iedereen. Laten we kijken hoe de wereld er dan uit ziet en wat de mensen met gratis internet doen.

Het belangrijkste dat we geleerd hebben

Het opleiden van leraren is essentieel om het opleidingssysteem te veranderen; ze moeten beter uitgerust worden met techniek. Wat een goede leraar typeert, is het menselijke element, al het andere komt erbij. Dus is het de vraag hoe we opnieuw omschrijven wat een leraar is. Hoe krijgen we mensen zover dat ze begrijpen dat je, om een leraar te zijn, gewoon een complex onderwerp naar kleine stukjes voor de mensen moet kunnen vertalen. Het betekent niet dat je alles moet weten, maar je zou moeten weten hoe je studenten naar de antwoorden leidt die ze zoeken. Je moet in staat zijn om het kind te leren hoe het alles tijdens zijn leven leert.

Conclusie

Omdat onderwijs een zeer breed onderwerp is, waren de discussies vrij algemeen van aard. De discussie had iets van een focusgroepdiscussie vanwege de richting die de vragen hadden.

Een essentieel punt waar we steeds weer op terug kwamen, was wel hoe belangrijk het is om leraren op te leiden. Een deelnemer heeft dat zeer duidelijk uitgedrukt: als een klas onder een boom zit, en je hebt een goede leraar die de uitrusting heeft, dan kunnen de kinderen, zelfs als het curriculum verouderd is, nog steeds leren en het komt wel goed.