Stewards/elections 2011-2/Guidelines/mzn

This page guides users interested in voting or being a candidate in the steward elections. Please read each relevant section below.

رای دهنده‌ئون

edit

پیش از اینکه رای هادین ونه:

 • متا دله حساب دارین (این ویکی);
 • اتا جهونی کاروری دارین (اتا ویکی دله کاروری نومی دارین که فعال بوئه);
 • شمه کاروری نوم ربوت نوّه;
 • حداقل پیش از 15ژوئن 2011 اتا ویکی دله ویشتر از 600تا دچی‌یه دارین;

شما بتوندی check your eligibility شه حساب ِواجد شرایط بی‌ین ره اینجه چک هاکنی.

مترجمون

edit

شه زوون جه اینان ره وردگاردنین:

پیشنهاد به شرکت کننده‌ئون

edit
 1. شما بتوندی کاندیدائون جه سوال هپرسی.
 2. بدون نظر به جز ساده "اره" یا "نا" ونه صفحه رای گیری دله رای هادین. بقیه نظرات حذف بونه. اگر شما خانی فراتر از ات رای هادی، با استفاده از صفحه بحث صفحه رای گیری کاندیدا نظر هاده. لطفا یاد دارین حملات شخصی نکانین.
 3. شما بتوندی بقیه ره این رای گیری جا مطلع هاکنی

نومزه‌ئون

edit

پیش‌نیازون

edit

شما ونه اینتی چی بایی:

 • حداقل هیجده ساله بویی
 • پیش از این ات ویکی دله کاروری هاکرد بایی
 • حداقل هیزارتا دچی‌یه دارین
 • ...

نومزگی

edit

ونه این کارون ره هاکنی تا نومزه بواشی.

اول کار

edit
 • ات صفحه بساج فقط ات بار کلیک هاکن

 • شه اطلاعات جه اینجه ره دچین:
  • شمه راس راسی نوم;
  • ات لیس بی‌یل و شه زوونا ره بنویس.
  • شه نظرات و کارون درباره بنویسین
 • اسا شه نومزگی صفحه ره بساج:

 • زمونی که تموم بیّه لیس دله شه نوم بی‌یل (همراه با {{/شمه نوم}}) و سوالات صفحه ره هم بساج اینجوئه و شه نومزگی لیس ره نومزه‌ئون سر بی‌یل: "{{se2011-2 candidate indexer|شمه نوم}}".

اثبات هویت

edit