Đề nghị cho ý kiến/Chính sách

This page is a translated version of the page Requests for comment/Policy and the translation is 53% complete.
Dưới đây là chính sách của Đề nghị cho ý kiến (RfC) được trình bày trên Meta-Wiki về các vấn đề toàn cầu hoặc vấn đề trên các dự án khác. Chúng là những quá trình mà có thể nhận phản hồi rộng lớn từ cộng đồng. RfC mang tính bắt buộc để có thể thay đổi chính sách có phạm vi rộng lớn. Ngoài ra, nó cũng có thể nhận phản hồi lớn hơn về xung đột hoặc các vấn đề chưa được giải quyết trên các dự án Wikimedia khác với mục đích đạt được một giải pháp. — Chính sách này được quyết định trong một RFC vào năm 2020.

Mở một RfC

Vào thời điểm bắt đầu RFC, người đề nghị phải:

  1. có tài khoản Wikimedia;
  2. được đăng ký hơn ba tháng trước khi thực hiện yêu cầu; và
  3. có ít nhất 250 chỉnh sửa toàn cầu (trong tất cả wiki).

Nếu RfC liên quan đến ít nhất một bên, người đề nghị RfC phải thông báo họ trên trang thảo luận của họ trên wiki trong RfC hoặc trên Meta.

Nếu RfC về việc hoạt động của nhiều người dùng khác nhau trong cùng một wwiki, hoặc hoạt động của cả cộng đồng trong một wiki Wikimedia, người đề nghị RfC phải đăng thông báo mang tính trung lập về RfC trên một trang quan trọng của wiki đó, như các trang cộng đồng. Nếu người đề nghị không thể làm như vậy vì họ bị cấm trên wiki đó, họ phải đăng thông báo trên trang tin nhắn cho tiếp viên nhờ trợ giúp.

Các yêu cầu cấm toàn cầu có yêu cầu của riêng nó; xem cấm toàn cầu.

Handling an RFC

Meta administrators and stewards can either collapse or move to the talk page discussion(s) that are unproductive (i.e. unconstructive, uncollaborative, ad hominem/personal attacks, unsubstantiated accusations, off-topic).

Meta administrators and stewards can ban a user from contributing to a RFC for repeated unproductive behavior, enforceable by blocking if necessary. Appeals can be made at Meta:Requests for help from a sysop or bureaucrat and determined by a consensus of Meta administrators/stewards.

Closure of RFCs

Only Meta administrators and stewards can close RFCs. Only stewards can close any RFC requiring steward action or changing global policy. An RFC may be withdrawn by its creator, if there are no other users proposing or supporting the proposal.

When an RFC concerns a project, and the collective community and/or collective admins of that project are credibly and seriously called into question, consensus should be evaluated primarily based on the evidence and external review by the uninvolved global community. Editors active at the subject wiki may participate and present evidence and arguments as usual.

RFCs are not immune to Meta-Wiki's deletion policy. Meta administrators may close and/or delete RFCs which fall under the various deletion criteria.

Requests for comment that are inactive for more than 2 years can be marked as closed due to inactivity. (See Requests for comment/Closure of old RFCs).