Representanter för projektwikier

This page is a translated version of the page Project wiki representatives and the translation is 100% complete.

Kallar på representanter från projektwikier

Kort sagt, översätt den här sidan och börja diskutera på din projektwiki om att välja en representant för din projektwiki.

Din röst behövs

Du är en bidragsgivare till en av projekten som drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation (WMF). Wikimedia Foundation driver över 900 wikier. Wikimedia-rörelsen består av WMF, gemenskaperna i de 900 wikierna, och över 140 filialorganisationer (lokalavdelningar, tematiska organisationer och användargrupper).

I framtiden kommer det finnas ett globalt råd som representerar gemenskaperna. Det globala rådet kommer förhandla ett avtal på tjänstenivå för wikiernas drift med en tjänsteleverantör.

Det globala rådets roll och ansvar skrivs i Wikimedia Foundations konstitution, även känd som rörelsens stadgar. Ett interimråd kommer få i uppdrag (bland annat) att skriva rörelsens stadgar.

Rörelsen behöver din wikis röst i det globala rådet. Vi behöver att en representant från din wiki spenderar tid och energi på att samarbeta med representanter från andra wikier. För att välja en representant kan du följa lokala policyer och procedurer för att välja funktionärer och /eller beslutsfattande.

Frågor för konversationen på projektwikierna och filialerna

Behöver ditt projekts eller din filials gemenskap stödja skapandet av det globala rådet och godkänna rörelsens konstitution? Vem kommer representera ditt projekt eller filial och vara villig att samarbeta med representanter från projektwikier och filialer och arbeta med dessa frågor?

Hur du kan hjälpa till

Du kan ta processen framåt genom att:

 • Översätta den här sidan här på Meta
 • Sätta upp en projektsida på dina lokala wikier
 • Utse en representant för din wiki
 • Fylla i tabellen nedan med:
  • För representation av ditt lokala projekt
   • Ditt lokala projekts kod
   • Länk till den lokala projektsidan för den här processen när den väl satts upp
   • Representantens (användar)namn när hen valts
  • För representation av din filial
   • Din filials kod
   • Länk till filialens hemsida för den här processen när den väl satts upp
   • Representantens (användar)namn när hen valts

Tabell över representanter för projektwikier

Representanter för projektwikier

Projekwikins kod Länk till diskussionen Representantens (användar)namn
nl.wp Wikipedia:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikipedia
nl.wikiquote Wikiquote:Afgevaardigde van Nederlandstalige Wikiquote
nl.wikisource Wikisource:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikisource
projektwikins kod länk till diskussionen representantens (användar)namn

Filialrepresentanter

Filialens kod Länk till diskussionen Representantens (användar)namn
filialens kod länk till diskussionen representantens (användar)namn

Ytterligare information

Den här sidan har medvetet hållits ganska kort för att förenkla för översättning till alla 300 språk, och möjliggöra deltagande från alla 900 projektwikier. Var god ställ frågor på diskussionssidan.