Projekt wiki reprezentantov

This page is a translated version of the page Project wiki representatives and the translation is 100% complete.

Vyberanie reprezentantov wiki projektov

V skratke; Preložte túto stránku a začnite diskusiu na vašej projektovej wiki o vybratí reprezentanta vašeho wiki projektu.

Váš hlas je potrebný

Ste prispievateľom do jedného z projektov organizovaných Wikimédia Nadáciou (WMF). Wikimédia Nadácia hostí viac ako 900 wikis. Wikimédia hnutie sa skladá z WMF, komunít 900 wiki projektov a viac ako 140 pridružených organizácií (kapitol, tematických organizácií a skupín používateľov).

V budúcnosti bude existovať Globálna rada reprezentujúca tieto komunity. Globálna rada bude vyjednávať zmluvu o úrovni služieb na hosťovanie wikis u poskytovateľa služieb.

Úlohy a povinnosti Globálnej rady budú spísané v Ústave pre Wikimédia hnutie, známej tiež ako Charta Hnutia. Predbežná Globálna rada bude mať za úlohu (okrem iného) načrtnúť túto Chartu Hnutia.

Hnutie potrebuje hlas vašej wiki v Globálnej rade. Potrebujeme reprezentanta z vašej wiki aby investoval čas a energiu do spolupráce s reprezentantami zo všetkých ostatných wikis. Pri výbere reprezentanta môžete postupovať podľa lokálnych pravidiel a procedúr na výber funkcionárov a/alebo na robenie rozhodnutí.

Konverzačné otázky pre wiki projekty a pridružené organizácie

Podporuje vaša projektová wiki alebo pridružená komunita vznik Globálnej rady, a podporuje načrtnutie ústavy pre toto hnutie? Kto bude reprezentantom vašeho wiki projektu alebo pridruženej organizácie, ochotný spolupracovať s reprezentantami iných projektových wikis a pridružených organizácií pri práci na týchto záležitostiach?

Ako môžete pomôcť

Môžete pomôcť posunúť tento proces dopredu:

 • Preložením tejto stránky tu na meta
 • Založením projektovej stránky na vašich lokálnych wikis
 • Vybratím reprezentanta vašej Wiki
 • Vyplnením tabuľky nižšie:
  • Na reprezentáciu vášho lokálneho projktu
   • Kód vašeho lokálneho projektu
   • Link na stránku lokálneho projektu pre túto akciu, keď bude zavedená
   • (Používateľské) meno reprezentanta, keď bude vybraný
  • Na reprezentáciu vašej pridruženej organizácie
   • Kód pridruženej organizácie
   • Link na stránku pridruženej organizácie pre túto akciu, keď bude zavedená
   • (Používateľské) meno reprezentanta, keď bude vybraný

Tabuľka reprezentantov wiki projektov

Reprezentanti projektových wiki

Kód wiki projektu Link na diskusnú stránku (Používateľské) meno reprezentanta
nl.wp Wikipedia:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikipedia
nl.wikiquote Wikiquote:Afgevaardigde van Nederlandstalige Wikiquote
nl.wikisource Wikisource:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikisource
kód wiki projektu link na diskusnú stránku (používateľské) meno reprezentanta

Reprezentanti pridružených organizácií

Kód pridruženej organizácie Link na diskusnú stránku (Používateľské) meno reprezentanta
kód pridruženej organizácie link na diskusnú stránku (používateľské) meno reprezentanta

Ďalšie informácie

Táto stránka je zámerne stručná na uľahčenie prekladu do „všetkých“ 300 jazykov a možnosti zapojenia sa pre „všetkých“ 900 wiki projektov. Otázky prosím píšte na diskusnú stránku.