نماینده های پروژه ویکی

This page is a translated version of the page Project wiki representatives and the translation is 33% complete.

جمع آوری نماینده های پروژه ویکی

این صفحه را ترجمه کنید و بحثی را بر روی پروژه ویکی تان در مورد انتخاب یک نماینده براری پروژه ویکی تان شروع کنید

صدایتان نیاز است

You are a contributor to one of the projects hosted by the Wikimedia Foundation (WMF). The Wikimedia Foundation hosts over 900 wikis. The Wikimedia Movement consists of the WMF, the communities of the 900 project wikis, and over 140 affiliate organizations (chapters, thematic organizations and user groups).

In the future there will be a Global Council representing the communities. The Global Council will negotiate a service level contract for hosting the wikis with a service provider.

The roles and responsibilities of the Global Council are to be written in a Constitution for the Wikimedia Movement, also known as Movement Charter. An Interim Global Council will be tasked (among other things) with drafting a Movement Charter.

The Movement needs the voice of your wiki on the Global Council. We need a representative from your wiki to invest time and energy in collaborating with representatives from all other wikis. For selecting a representative you can follow local policies and procedures for selecting functionaries and/or decision making.

Does your project wiki or affiliate community support the creation of a Global Council, and support drafting a constitution for the movement? Who will be the representative of your project wiki or affiliate willing to collaborate with representatives of project wikis and affiliates to work on these matters?

چگونه می‌توانید کمک کنید

You can help move this process forward by:

 • Translating this page here on meta
 • Setting up a project page on your local wikis
 • Select a representative for your wiki
 • Fill out the table below with:
  • For representation of your local project
   • The code for your local project
   • Link to local project page for this process when it is set up
   • The (user)name of the representative when they are selected
  • For representation of your affiliate
   • The code of your affiliate
   • Link to affiliate website page for this process when it is set up
   • The (user)name of the representative when they are selected

Table of project wiki representatives

Project wiki representatives

کد پروژه ویکی لینک ارتباطی به صفحه تبادل نظر (User)name of representative
nl.wp Wikipedia:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikipedia
nl.wikiquote Wikiquote:Afgevaardigde van Nederlandstalige Wikiquote
nl.wikisource Wikisource:Afgevaardigde Nederlandstalige Wikisource
کد پروژه ویکی link to discussion page (user)name of representative

Affiliate representatives

Code of affiliate لینک ارتباطی به صفحه تبادل نظر اسم نماینده ها
کد وابستگی link to discussion page اسم نماینده ها

اطلاعات بیشتر

این صفحه به عمد مختصر نوشته شده است تا فرایند ترجمه به همه 300 زبان موحود را تسهیل کند. همچنین مشارکت در همه 900 پروژه ویکی را فراهم نماید. لطفا پرسش ها را در صفحه گفت گو به اشتراک بگذارید.