Movement Charter/Drafting Committee/Diversity and Expertise Matrices/pl

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Diversity and Expertise Matrices and the translation is 98% complete.

Grupa robocza ds. Movement Charter będzie grupą osób odpowiedzialnych za opracowanie projektu Movement Charter. Będą oni rozwijać treść dokumentu zgodnie z definicją zawartą w rekomendacji Strategii Ruchu "Equity in Decision-Making". Ich praca nie będzie się ograniczać do napisania Movement Charter. Obejmie ona także konsultacje ze społecznościami i organizacjami, a także badania i konsultacje z zewnętrznymi ekspertami. Grupa nie będzie organem zarządzającym. Jej członkowie muszą być zróżnicowani i posiadać umiejętności odpowiednie do wykonywanej pracy. Poniższa matryca różnorodności sugeruje, jakie czynniki powinny zostać uwzględnione. Macierz wiedzy specjalistycznej sugeruje umiejętności niezbędne do pracy jako solidny zespół, w tym wiedzę merytoryczną sugerowaną w zaleceniach.

Diversity matrix

Diversity matrix
Tło Wkład / doświadczenie
Projekty Organizacje Role
Region / państwo Różne projekty (Wikipedia, Commons, Wikiźródła, Wikidane, etc.) Rozmiar organizacji afilianckiej, wiek, fokus Kontrybutor
Język Wschodząca / Ugruntowana organizacja Komitety / komisje Osoba funkcyjna
Płeć Języki Wikimedia Foundation Organizator ze społeczności
Rozmiar projektu (mały / średni / duży) Członek Zarządu lub innych organów
Pracownik organizacji afiliowanej lub WMF

Matryca wiedzy specjalistycznej

Matryca wiedzy specjalistycznej
Tło Umiejętności redakcyjne Ekspertyza merytoryczna Doświadczenie
Świadomość kulturowa i językowa Umiejętność pisania polityk/zasad Bezpieczne i sprzyjające współpracy przestrzenie Procesy partycypacyjne i konsensualne
Świadomość integracji i różnorodności Umiejętność pisania i redagowania tekstów Uzyskiwanie przychodów Poprzednie fazy Strategii Ruchu
Zarządzanie organizacjami Umiejętności komunikacji z innymi Alokacja zasobów Praca w zakresie polityk/zasad globalnych lub lokalnych
Wiedza o Wikimediach Umiejętności myślenia strategicznego i strukturalnego Współpraca w ramach zespołu