เมทา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน

This page is a translated version of the page Meta:Civility and the translation is 31% complete.
Meta:Policies and guidelines นโยบายเมทาวิกิเกี่ยวกับความสุภาพ มารยาท พฤติกรรมของผู้ใช้ และการโจมตีส่วนบุคคล
Shortcut:
WM:CIV
WM:CIVIL

หน้านี้เป็นหน้านโยบายเมทาวิกิในความสุภาพ มารยาท พฤตกรรมของผู้ใช้ และการโจมตีส่วนบุคคล สะท้อนถึงมาตรฐานปัจจุบันของชุมชนที่ผู้แก้ไขและผู้มีส่วนร่วมควรปฏิบัติตาม และกล่าวถึงผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามนั้น

Walnut.svg
This page in a nutshell: โดยการแก้ไขเมทาวิกิ คุณยอมรับว่าคุณจะให้เกียรติผู้อื่น มีความสุภาพ และเคารพกฎมารยาทขั้นพื้นฐานและไม่ทำการคุกคาม ติดตาม หรือโจมตีบุคคลอื่น และหาวิธีการการระงับข้อพิพาทหากไม่สามารถหาข้อสรุปที่ดีที่สุดได้ ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ละเมิดนโยบายนี้อาจถูกลงโทษตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ

การเคารพกันคือกฎขั้นพื้นฐานบนเมทา

It is essential for the well being of the users and the project itself to work in a civil atmosphere. The founding principles already recognized that, being one of them the «creation of a welcoming and collegial editorial environment». Further, the Terms of Use officially prohibits in engaging on certain activities such as harassment, stalking, violating the privacy of others or threatening other editors, among others.

Meta-Wiki is the central coordination wiki for all Wikimedia projects, where many discussions and important events happen, where editors for multiple projects, languages and countries collaborate together. This particular essence makes respecting other editors quite important on this project.

As a Wikimedia Foundation project, notwithstanding the right to freedom of speech, we require all editors to respect basic etiquette and civility rules, and prohibit incivility towards other users. We recognize that incivility, making personal attacks, harassment, threatening editors, disclosing private information about other users and any other mean behaviour towards fellow community members is disruptive and damages the project and its users.

By editing Meta-Wiki you agree to respect other users, be civil, respect basic etiquette rules and not make threats, stalk or personally attack any individual; and seek dispute resolution if you are not able to resolve your differences with other user.

Failure to comply with this policy

If you feel that you are being subject to incivility or personal attacks, we suggest you assume good faith and remain calm, even if it is difficult for you. Please do not respond with insults or personal attacks as this only escalates the problem. You may suggest the editor provide an apology and refactor the comment or ask for help. Highly uncivil or insulting comments may be removed, provided that it is noted on the edit summary and on the page. Major or repeated incivility or personal attacks may be reported to Meta:Requests for help from a sysop or bureaucrat for administrator attention.

Any user engaging in activities that violate this policy may be subject to discretionary sanctions by any administrator such as admonishment, or site-wide restrictions such as blocks for any duration, to prevent further project disruption. Gross violations of this policy may result in an immediate block without warning.

If your privacy has been compromised, please seek oversight assistance.

See also