Licensing update/Timeline/sk

Oznam: Začiatok hlasovania je o niekoľko dní odložený aby bol čas na testovanie hlasovacieho softvéru.

Skratka:
LU/TI

Navrhovaný časový plán aktualizácie licencovania. Dátumy sú približné.

Dátum Udalosť
22. marec 2009 Všetky súvisiace wiki stránky sú dokončené

Centrálny oznam zverejnený na preklad
Začína nastavovanie hlasovacieho a overovacieho softvéru

23. marec 2009 Začína preklad kľúčových stránok a centrálneho oznamu
7. apríl 2009 Preklady sú dokončené, hlasovací a overovací softvér je hotový
12. apríl 2009 Hlasovanie začína a je oznámené pomocou centrálneho oznamu
3. máj 2009 Hlasovanie je uzavreté a výsledky sa vyhodnotia
10. máj 2009 Komisia na aktualizáciu licencovania sa podelí o výsledky so Správnou radou

Správna rada Wikimedia Foundation Board potom:

  • požiada Komisiu na aktualizáciu licencovania o verejné oznámenie výsledkov
  • oznámi svoje vlastné rozhodnutie o možnej aktualizácii licencovania.

V prípade kladného rozhodnutia Správnej rady:

Dátum Udalosť
18. máj 2009 Ohlásia sa revidované podmienky licencovania týkajúce sa všetkých projektov
22. máj 2009 Po finálnych úpravách sa implementujú podmienky licencovania týkajúce sa všetkých projektov v angličtine a vydajú sa smernice na preklad.