Licensing update/Questions and Answers/sk

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nižšie zobrazený text je preklad anglického originálu, vytvorený dobrovoľníkmi. Môže byť zastaralý, neúplný alebo chybný. V prípade pochybností sa pozrite na originál v angličtine alebo preklad vylepšite.

O čom to všetko je?Edit

Čo je navrhnuté a ako sa veci majú zmeniť oproti dnešku?
Text publikovaný vo Wikipédii a iných projektoch Wikimedia Foundation nemá na rozdiel od väčšiny obsahu na webe autorské práva chránené tradičným spôsobom. Komunita Wikimedie je oddaná princípom slobody informácií, ktoré dovoľujú každému opätovne využiť obsah na akýkoľvek účel. Tieto princípy sú analogické k tým, ktoré boli v prípade software deklarované hnutiami za open source a slobodný softvér. Sú zabezpečované prostredníctvom licencií zaručujúcich ľuďom slobody, ktoré pri bežnom kontakte s autorskými právami nemajú.
Wikipédia si vybrala licenciu GNU Free Documentation License (GFDL), ktorú vyvinula a udržuje Free Software Foundation. Pre pochopenie hĺbky spojenia medzi Wikipédiou a komunitou slobodného softvéru treba zdôrazniť, že licencia bola pôvodne vyvinutá na licencovanie dokumentácie slobodného softvéru. S rastom a rýchlym zväčšovaním rozsahu Wikipédie a ďalších projektov, však bolo stále viac zrejmé, že táto licencia pre ne nie je vhodná natoľko, ako možno bola predtým. Aby bolo možné obsah Wikipédie ľahšie a právne kompatibilne využívať v iných projektoch slobodného obsahu, Wikimedia Foundation plánuje predložiť komunite návrh umožňujúci všetok obsah aktuálne nadáciou distribuovaný pod licenciou GFDL sprístupniť aj pod licenciou CC-BY-SA 3.0. Dostupnosť len pod CC-BY-SA, nie pod GFDL je pritom možná v prípade, ak bol vložený obsah tretích strán dostupný len pod CC-BY-SA. Podrobnosti a zdôvodnenie lepších vlastností CC-BY-SA sú uvedené nižšie.
Nedávno bola uvoľnená nová verzia GFDL umožňujúca túto zmenu licencie bez priameho vyžiadania súhlasu od všetkých držiteľov práv, ktorí do spoluautorského diela prispeli (pozri nižšie). Rozhodnutie, či zmeniť licenčné podmienky, by však malo byť prijaté demokratickou cestou všeobecného hlasovania širokej komunity. Prostá väčšina kvalifikovaných používateľov by predstavovala dostatočnú podporu pre túto zmenu. Začiatok hlasovania sa plánuje na začiatok apríla, doba hlasovania bude zrejme 2-4 týždne.

Prečo prejsť?Edit

Prečo je Wikimedia Foundation zainteresovaná na prechode z GNU Free Documentation License (GFDL) na licenciu Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu (CC-BY-SA)?
Začnime citáciou Jimmyho Walesa:
„Keď som zakladal Wikipédiu, organizácia Creative Commons ešte neexistovala. Free Documentation License bola prvou licenciou, ktorá dobre ukazovala, ako možno princípy hnutí za slobodný software aplikovať na iné druhy diel. Bola ale navrhnutá pre špecifickú kategóriu diel: softvérovú dokumentáciu. CC-BY-SA je všeobecnejšia licencia, ktorá splňuje súčasné potreby Wikipedie, a som veľmi vďačný, že FSF umožnila túto zmenu. Prechod na CC-BY-SA nám tiež dovolí slobodne kombinovať obsah našich projektov s obsahom pod CC-BY-SA. Pre budúcnosť Wikimedie je to kriticky potrebná zmena.“
Formulácia GFDL mala pôvodne riešiť špecifickú množinu problémov, vrátane možnosti, že niektoré spoločnosti by mohli neslobodnú dokumentáciu využiť ako spôsob, ako obmedziť inak slobodný software. Rozhodnutia urobené pri návrhu dokumentačnej licencie nebrali do úvahy problémy, ktoré vyvstávajú v projektoch založených na masívnej spolupráci mnohých používateľov, medzi ktoré patrí aj Wikipédia, a v skutočnosti vytvorila nové problémy, ktoré skomplikovali použitie slobodného obsahu.
To je hlavná časť dôvodov, prečo Creative Commons vyvinula všeobecnú copyleftovú licenciu špeciálne pre diela, ktoré nie sú software, licenciu CC-BY-SA. Licencie Creative Commons web rýchlo prijal, odhaduje sa že pod nimi bolo uvoľnených viac než 130 miliónov diel. [1] Nanešťastie diela pod CC-BY-SA a pod GFDL nelze priamo kombinovať, čo vytvára zbytočnú, ale veľmi problematickú bariéru nekompatibility vnútri hnutí za slobodnú kultúru.
Free Software Foundation (ktorá spravuje GFDL), Creative Commons (ktorá spravuje licenciu CC-BY-SA) a Wikimedia Foundation (ktorá okrem iných projektov založených na slobodnej kultúre pripravuje Wikipédiu) spoločným úsilím vyvinuli cestu, ako „migrovať“ alebo „prelicencovať“ obsah Wikipédie (a obsah ďalších podobných wiki) na licenciu CC-BY-SA, ktorá kombinuje hodnoty slobodnej kultúry z GFDL s väčšou praktickou využiteľnosťou obsahu v spoluautorských dielach.
Odpovedať na túto otázku môže pomôcť aj naše porovnanie licencií.

Prečo je GFDL problém?Edit

V akom zmysle je GFDL, ktorá doteraz, zdá sa, fungovala dobre, problémom pre Wikipédiu alebo jej komunity editorov a používateľov?
Člen komunity David Gerard tieto nedostatky pekne zhrnul, takže v súlade s duchom opätovného používania užitočného obsahu jeho zhrnutie preberáme:
„GFDL bola napísaná ako licencia pre papierové softwarové manuály vytvorené jedným alebo niekoľkými autormi. Vôbec sa nehodí pre obsah wiki tvorený aj stovkami editorov. Nupedia, predchodca Wikipédie, ju nakoniec použila, pretože v tom čase licencia CC-BY-SA ešte neexistovala.“
„GFDL je v praxi veľmi obtiažne používať, prinajmenšom v prostrediach, akými sú projekty založené na masívnej spolupráci mnohých používateľov typu Wikipédia.“
„Snaha o dodržanie licencie môže byť obtiažna. Podľa litery licencie sa pri každom významnejšom preberaní obsahu pod GFDL (nad rámec citácií dovolených zákonnými výnimkami) vyžaduje pripojenie licenčných podmienok (zhruba tri strany tlačeného textu). Z tohto dôvodu je prakticky nemožné využiť obsah pod GFDL vo forme zvuku či videa.“
„Aj keď je ľahké riadiť sa licenciou na webe (odkaz na miestnu kópiu GFDL) alebo v knihe (vytlačiť trojstránkovú licenciu), je prakticky nemožné využívať GFDL obsah v rámci kratších diel.“
„Stránky ‚Ako dodržať licenciu‘ na jednotlivých Wikipédiách sú skôr názory jednotlivých editorov na to, čo je správne, než nutne niečo, čo by odpovedalo litere licencie – ako si už preberatelia obsahu sťažovali potom, ako boli obvinení z porušovania licencie, pretože nedodržiavali interpretáciu platnú práve tento mesiac.“
„Obyčajné premiestnenie textu medzi dvoma článkami vo Wikipédii je technicky vzaté porušením licencie, ak nie je pripojený plný zoznam autorov tohto kúsku textu. Takáto požiadavka v prostredí wiki nefunguje.“
„CC-BY-SA sa stala bežnou licenciou pre slobodný obsah určený na to, aby zostal slobodný (‚copyleft‘). Je to celý svet textu, obrázkov, filmov a ďalších vecí, s ktorými nemožno materiál na Wikipédii miešať. (Softvérovou analógiou je copyleftová licencia, ktorá nie je kompatibilná s GPL – urobí z vašej práce izolovaný ostrov, bez toho, aby za to ponúkla nejakú výhodu.)“
Rovnako treba spomenúť, že doslovná interpretácia požiadavkov GFDL na uvedenie autora vyžaduje úplnú kópiu sekcie „História“ článku v každom odvodenom diele (nie iba názvy autorov, ale naozaj celú históriu). Pre článok s tisícami revízií je to očividne veľmi obtiažne, ale aj pri menšom množstve revízií to predstavuje významné množstvo textu.

HistóriaEdit

Aká bola história rokovania o umožnení migrácie?
Cesta k migrácii bola predmetom diskusií medzi FSF, Creative Commons a Wikimedia Foundation niekoľko rokov. Boli to priateľské diskusie a všetci zúčastnení mali spoločný cieľ zaistiť, aby „prelicencovaný“ alebo „migrovaný“ obsah bol dôrazne slobodný a konzistentný s princípmi silného „copyleftu“. Diskusie sa do istej miery sústredili na široko uznávaný fakt, že Wikipédia je jedným z najväčších zdrojov slobodných informácií, ale kvôli licenčným problémom nemôže byť jej obsah vždy jednoducho znovu využívaný, miešaný a kombinovaný s inými materiálmi dostupnými pod trocha odlišnou, ale rovnako zameranou licenciou CC-BY-SA (ktorá je široko používaná na zvyšku internetu). V skutočnosti niekoľko ďalších projektov Wikimedia Foundation tiež používa CC-BY-SA, takže jedným z cieľov je harmonizovať licencovanie obsahu Wikipédie s licenčnou politikou iných projektov Wikimedia Foundation.
1. decembra 2007 urobila správna rada Wikimedia Foundation dôležité rozhodnutie: oficiálne požiadať o realizáciu migračnej cesty k CC-BY-SA v rámci licencie GFDL verzia 1.3. Toto rozhodnutie rovnako obsahovalo záväzok „komunitnej diskusie a hlasovanie“ pred realizáciou akejkoľvek zmeny na projektoch Wikimedia Foundation.

Dátum 1. novembra 2008Edit

Všimol som si, že dátom, vymedzujúcim obsah, ktorý je možno prelicencovať, je 1. novembra 2008 – tento termín však už uplynul. Prečo ste nepoužili budúci dátum namiesto už uplynulého?
Cieľom nebolo spustiť nejaký „migračný zhon“, ale poskytnúť existujúcim projektom cestu, ako zvážiť a prijať výmenu licencie. Free Software Foundation uvádza vo svojom vlastnom FAQ: „ak bolo dielo pôvodne publikované mimo verejnú wiki, možno ho pod CC-BY-SA používať, len ak bolo do wiki pridané pred 1. novembrom 2008. Nechceme ľuďom umožniť prechod pri ľubovoľnom diele uvolnenom pod GFDL. Rovnako nechceme ľuďom umožniť podvádzať systém tým, že by pridávali obsah pod GFDL do wiki a potom ho používať pod CC-BY-SA. Použitie termínu, ktorý už uplynul, podobným veciam jednoznačne zabránilo.“
Toto obmedzenie neovplyvňuje našu schopnosť migrovať obsah, ktorý pocházda priamo z našich wiki, len schopnosť prelicencovať obsah, ktorého pôvod je mimo wiki Wikimedia Foundation.

Datum 1. augusta 2009Edit

Vari FSF nedává túto možnosť, pričom ju neskôr, v auguste 2009, zase odníma? Nie je to ľubovôľa? Ak je migrácia medzi licenciami dobrá vec, prečo vôbec pre túto možnosť stanovovať konečný dátum?
Tu opäť pomôže odkaz na FAQ Free Software Foundation. Cieľom rokovaní nebolo navždy umožniť jednoduché prepínanie medzi slobodnými licenciami, ale riešiť fakt, že základná licencia pre Wikipédiu (a mnoho podobných wiki) je licenciou, ktorá nie je pre spoluprácu na wiki príliš vhodná, pretože bola vyvinutá na iné účely. Ako hovorí FSF vo svojom FAQ: „Toto povolenie po 1. auguste 2009 už nebude k dispozícii. Nechceme, aby sa z neho stala všeobecná možnosť meniť licencie: komunita na tom bude oveľa lepšie, ak sa každá wiki samostatne rozhodne, ktorú licenciu bude radšej používať, a toto rozhodnutie bude dodržiavať. Časový limit tento výsledok zaisťuje, pričom všetkým prevádzkovateľom wiki ponúka dostatočný čas na rozhodnutie.“

Nahradzujeme GFDL licenciou CC-BY-SA?Edit

Takže sa v zásade pokúšate nahradiť GFDL na Wikipédii licenciou CC-BY-SA?
Nie, navrhujeme, aby bol všetok obsah aktuálne dostupný pod GFDL dostupný aj pod CC-BY-SA, takže všetky budúce revízie budú musieť byť duálne licencované s výnimkou prírastkov z externých zdrojov, ktoré môžu byť len pod CC-BY-SA. Detaily nájdete v texte hlavného návrhu.

Dvojaké licencovanieEdit

Čo je to dvojaké licencovanie? Ako sa ho chystáte uplatňovať?
Jednoducho to znamená, že obsah bude súčasne dostupný pod GFDL, ako aj pod CC-BY-SA, s výnimkou materiálov importovaných len pod CC-BY-SA. Inými slovami, používatelia nášho obsahu si budú môcť vybrať, či chcú obsah Wikipédie používať pod licenciou GFDL alebo CC-BY-SA (s niekoľkými výnimkami). Spolupracovali sme s FSF a ďalšími, aby s realizáciou dvojakého licencovania boli spojené relatívne nízke administratívne nároky (a rovnako tak nízke nároky pri používateľoch a editoroch). Riešenie opísal vo svojom e-maile Richard Stallman, dbajúc na to, aby sa problémy dvojakého licencovania dali zvládnuť:
  • VŠETCI prispievatelia budú súhlasiť s následujúcim:

Wikipédia môže uvoľniť ich novo napísaný text súčasne pod GFDL, ako aj pod CC-BY-SA. Ak však importujú externý materiál, ktorý je dostupný len pod CC-BY-SA a nie aj pod GFDL, Wikipédia je tým viazaná.

  • Všetky staré revízie sú uvoľnené pod GFDL i CC-BY-SA.
  • Všetky nové revízie sú uvoľnené pod následujúcou licenčnou dohodou:

Táto stránka je uvoľnená pod CC-BY-SA. V závislosti na histórii úprav MÔŽE byť dostupná aj pod GFDL; ak to chcete zistiť, pozrite [odkaz].

Nie je duálne licencovanie trocha komplikované riešenie tejto situácie?
Veríme, že Richard vhodnou implementáciou dvojakého licencovania načrtol dobre – veríme, že toto kompromisné dvojaké licencovanie ideálne umožní podporiť zmenu nielen priaznivcom dvojakého licencovania, ale aj jeho odporcom. Je nám jasné, že tento kompromis nemôže v plnej miere uspokojiť všetkých, ale dúfame, že ani strana, ktorá presadzuje dvojaké licencovanie, ani jej oponenti nie sú zakopaní vo svojich pozíciách. Jedným z dôvodov, prečo uvedeným spôsobom ponechať GFDL integrovanú, je práve jej nesporná hodnota pre Wikipédiu v priebehu mnohých rokov. Vieme, že FSF postupuje vo svojom vlastnom úsilí o revidovaní a vývoji GFDL. Ak nám týmto kompromisom pomôžete postúpiť, môžeme sa o rok alebo dva spolu s FSF ohliadnuť na toto duálne licencovanie a posúdiť, či je stále potrebné.
Zisťovanie, či článok obsahuje úpravy dostupné len pod CC-BY-SA, bude povinnosťou znovupoužívateľov obsahu – dvojaké licencovanie by nemalo byť bremenom pre editorov. Rovnako sa nezamýšľa obojsmerne, takže začleňovanie textov dostupných len pod GFDL nebude možné.
Rovnako navrhujeme v dohľadnej budúcnosti stále dovoľovať nahrávanie médií dostupných len pod licenciou GFDL 1.2, aby sme vyvrátili obavy ohľadne silného a slabého copyleftu, kým sa nenájde riešenie, ktoré by komunitu plne uspokojilo.
Ako budú môcť ďalší používatelia obsahu zistiť, či daný článok je dostupný pod GFDL, alebo nie?
Licencia CC-BY-SA vyžaduje uvedenie autora, takže ak je obsah tretej strany importovaný len pod CC-BY-SA, musí byť poznamenané, kto je autorom a že obsah je uvoľnený pod CC-BY-SA, ako súčasť bežných existujúcich procedúr, pomocou ktorých jednotlivé projekty pôvod obsahu zaznamenávajú (odporúčame pätičku článku alebo históriu verzií). Ľudia, ktorí budú opakovane využívať obsah, budú musieť tieto informácie preštudovať, aby zistili, či nebol vložený nejaký obsah len pod CC-BY-SA. Naše licenčné pravidlá tieto veci ujasnia.

Export a import obsahu pod CC-BY-SAEdit

Je úmyslom povoliť export obsahu z Wikipédie pod licenciou CC-BY-SA? Alebo umožniť importovanie obsahu licencovaného pod CC-BY-SA?
Jedným slovom: oboje. Tento návrh sa zameriava prinajmenšom na to, aby bolo možné importovať a exportovať obsah licencovaný pod CC-BY-SA. Niektoré veľmi veľké projekty už ako štandardnú licenciu prijali CC-BY-SA. Jedným z našich cieľov je umožniť, aby mohli jednoduchšie preberať obsah z Wikipédie, a naopak, aby tieto projekty mohli poskytovať obsah Wikipédii. Myslíme si, že takéto zmenšovanie bariér medzi projektami (migráciou alebo prelicencovaním obsahu Wikipédie pod používateľsky prívetivejšou licenciou) všetky tieto projekty len obohatí.

FSF vs. CC?Edit

Všetko to znie dobre, ale trocha sa bojím, či to nie je nejaká intriga ludí z Creative Commons proti Free Software Foundation – z mailing listov si vybavujem nejakú nedôveru medzi týmito skupinami.
Podľa našich skúseností nikto proti nikomu neintriguje, všetci účastníci boli pozoruhodne priateľskí a ochotní spolupracovať na spoločnom cieli zabezpečiť lepšiu súčinnosť a kompatibilitu medzi projektami slobodnej kultúry. Treba zdôrazniť, že Creative Commons sa tromi spôsobmi pokúsilo prihlásiť sa k silnému odhodlaniu komunity Wikimedia presadzovať slobodu:
Prečo FSF proste nepovedala „OK, budúce GFDL bude to isté ako CC-BY-SA?“
„Pretože aj keď weby nadácie Wikimedia sú zďaleka najväčším súhrnom GFDL obsahu, FSF potrebuje zaistiť, aby dôležité detaily licencie fungovali stále rovnako pre ich pôvodných používateľov: autorov softwarových manuálov. Mnoho softwarových manuálov navyše používa rysy GFDL, ktoré nie sú v CC-BY-SA, ako napríklad texty dosiek? alebo ‚nemenné oddiely‘.“ – David Gerard

Prečo pôvodne GFDL?Edit

Keď je GFDL tak ťažká pre editorov aj používateľov, prečo ju pôvodne Wikipédia prijala?
V období, kedy Wikipédia začínala, už existovali experimenty s využitím iných slobodných licencií (v Nupedii aj inde), ale žiaden z experimentov nebol tak úspešný ako práve ten s GFDL. V tom čase slobodné licencie Creative Commons ešte neexistovali (alebo prinajmenšom nie v svojej súčasnej podobe). GFDL bola v danej chvíli najlepšou dostupnou voľbou. Ďalší vývoj GFDL a dostupnosť licencie CC-BY-SA nám otvorili lepšiu možnosť, ktorá projektom slobodnej kultúry poskytne väčšiu mieru kompatibility.

Znateľný rozdiel?Edit

Všimne si priemerný používateľ alebo editor nejaký rozdiel?
Podľa našich skúseností len relatívne málo editorov a používateľov je do problematiky licencovania, ktorú tu diskutujeme, zapojených natoľko silne, aby ich mohla zmena nejakým spôsobom podstatne zasiahnuť (nesnažíme sa definovať „priemerného editora“). Na druhu stranu veríme, že rozdiel bude významný pre iné komunity a jedincov, ktorí sa podieľajú na vývoji obsahu.

Je to právne platné?Edit

Nie je nová migračná klauzula „prekvapujúca“ a preto právne neplatná?
Veríme, že migračná klauzula je konzistentná s formuláciou použitou v GFDL 1.2: „Nadácia Free Software Foundation môže z času na čas publikovať nové, zrevidované verzie GNU Free Documentation License. Nové verzie budú svojim duchom podobné súčasnej verzii, ale môžu sa líšiť v detailoch, ktoré sa budú zameriavať na nové problémy alebo záležitosti.“ (český neoficiálny preklad GFDL 1.2) Spôsob použitia GFDL vo Wikipédii vytvoril „nové problémy alebo záležitosti“, na ktoré sa zamerala nová verzia tým, že poskytla migračnú cestu k licencii „duchom podobnej“, ktorú je však jednoduchšie použiť v kontexte, v ktorom v súčasnosti používame GFDL. Aj keď je konkrétne znenie CC-BY-SA odlišné od znenia GFDL, slobody, ktoré garantuje a chráni, sú rovnaké a vďaka Vyhláseniu o zámeroch je táto ochrana dlhodobo zaručená. Free Software Foundation je zodpovedajúcim správcom svojich licencií a túto zmenu FDL realizovalo pri plnom vedomí všetkých dôsledkov.
Sú takéto jednostranné zmeny licencie legálne vo všetkých jurisdikciách, v ktorých používatelia chcú znovu využívať náš obsah?
Veríme, že aktualizácie licencie, ktoré v zásade nemenia jej ducha a ktoré samotná licencia umožňuje, sú právoplatné vo všetkých jurisdikciách.

Čo bude ďalej?Edit

Čo sa stane ďalej?
Návrh na stránke Licensing update bude revidovaný a ďalej diskutovaný ešte pred spustením hlasovania širokej komunity, ktoré je plánované na apríl.

Projekty mimo WMFEdit

Akú licenciu odporučiť iným wiki projektom (v súčasnosti fungujúcich tiež pod GFDL), aby si mohli čo najlepšie vzájomne vymieňa´t obsah s WMF projektami?
Majú k dispozícii dve cesty. Projekt doposiaľ fungujúci pod GFDL môže využiť výhody novej verzie GFDL (v priebehu príslušného časového okna) a zaviesť dvojité licencovanie presne rovnakým spôsobom, ako to urobí Wikipédia. Druhou možnosťou je jednoduchšie licencovať (alebo prelicencovať) obsah tejto wiki pod CC-BY-SA 3.x alebo novšie.
A v prechodnom období? („Prechodné obdobie“ je čas od vydania GFDL verzie 1.3 do zavedenia dvojitého licencovania v projektoch Wikimedia.)
Aby bola wiki pripravená na akékoľvek rozhodnutie komunity projektov nadácie Wikimedia, je najbezpečnejším rozhodnutím zavedenie dvojitého licencovania.

ObrázkyEdit

Ovplyvní migrácia text ako aj obrázky alebo len text?
Ovplyvní rovnako text ako aj obrázky, s výnimkou obrázkov licencovaných len „GFDL 1.2“. Tie sa duálne licencovať nedajú.
Ak sa uskutoční migrácia, zmenia sa povolené typy licencií obrázkov na projektoch WMF?
Hneď nie. Je možné, že niekedy v budúcnosti budú zakázané média s licenciou GFDL 1.2. Stane sa tak ale len v prípade, že by CC-BY-SA bola modifikovaná, aby sa explicitne stala „silne copyleftovou“ licenciou pre vložené diela a vyžadovala, aby bol všetok okolitý obsah licencovaný pod CC-BY-SA. V súčasnosti sú obe licencie z tohto pohľadu trocha viacznačné.

Uvádzanie autorstvaEdit

V sekcii „Prečo je GFDL problém?“ sa objavuje nasledujúce tvrdenie
Rovnako stojí za zmienku, že doslovná interpretácia požiadavkov GFDL na uvádzanie autora vyžaduje úplnú kópiu sekcie „História“ článku v každom odvodenom diele (nie iba názvy autorov, ale naozaj celú históriu). Pre článok s tisícami revízií je to očividne veľmi obtiažne, ale pri menšom množstve revízií to predstavuje významné množstvo textu.
Ako sa dá tejto ťažkej požiadavke vyhnúť použitím CC-BY-SA?
Hlavný mechanizmus uvádzania autorstva v GFDL dokumentoch je uvedenie autorov na titulnej strane, obmedzené len na uvádzanie hlavných autorov. V našich podmienkach použitia (pozri napr. ukážkové upozornenie na českej Wikipédii) sme v podstate umožňovali používateľom uvádzať autorstvo tak, že odkážu na článok či jeho históriu, ale to nesplňuje doslovný výklad podmienok GFDL. Stránku história dosiahnuteľnú z článku Wikipédie je možno interpretovať tak, že to nie je „oddiel“ či „pomenovaná podčasť“, ktoré vyžaduje licencia (môže byť aj na inom serveri než samotná stránka); obdobne neexistuje aj „titulná stránka“.
Vzhľadom na naše súčasné podmienky použitia a metódy, akými sa v praxi vo Wikipédii autorstvo jednotlivých prispievateľov uvádza, veríme, že konzistentným prístupom uvádzania autorstva vo Wikipédii je vyžadovať odkaz na článok. Licencia CC-BY-SA taký model umožňuje tým, že dovoľuje autorovi vyžadovať uvádzanie menom alebo uvádzanie pomocou URL. To, že je tento prístup v súlade s literou aj zámerom CC-BY-SA, potvrdil hlavný právnik Creative Commons. Skúšobný prieskum realizovaný na anglickej a nemeckej Wikipédii tiež potvrdzuje, že takýto model preferuje aj komunita Wikipédie a ide o najlepší spôsob, ako zladiť našu vôľu uvádzať autorov s naším poslaním pomáhať slobodne šíriť znalosti.
Účelom oddielu „História“ pri GFDL dokumentoch je sledovanie zmien. CC-BY-SA neobsahuje významnejšie požiadavky na sledovanie zmien, s výnimkou rozumného uvedenia informácie o tom, že dokument bol oproti pôvodnej verzii zmenený.
Bude pri diele ako autor (podľa časti 4(c) licencia CC-BY-SA 3.0) uvádzaná iná entita (napr. WMF ako garant či vydavateľ)?
Nie.
Bude sa od prispievateľov vyžadovať, aby sa pri stlačení tlačidla „Uložiť stránku“ vzdali práv na uvádzanie autorstva?
Nie.