Licensing update/Timeline/cs

Hlasování o změně licence skončilo.
Můžete si prohlédnout výsledky. Uvědomte si, že je potřeba aktualizovat ostatní stránky a některé informace mohou být zastaralé. I nadále vítáme pomoc s překlady.


Navržený časový plán hlasování a případné implementace změny licence. Data jsou orientační.

Datum Událost
22. březen 2009 Dokončeny všechny relevantní stránky wiki.

Text centralizovaného oznámení předán k překladu.
Začátek přípravy hlasovacího software a nastavení autentizace.

23. březen 2009 Začátek překládání klíčových stránek a centralizovaného oznámení.
7. duben 2009 Dokončení překladů, hlasovací a autentizační software dokončen.
12. duben 2009 Začátek hlasování, vyhlášen pomocí centralizovaného oznámení.
3. květen 2009 Ukončení hlasování, sčítání hlasů.
16. květen 2009 Komise pro změnu licencování předává výsledek hlasování Správní radě.
21. květen 2009 Komise pro změnu licencování zveřejňuje výsledek hlasování. Správní rada oznamuje rozhodnutí o změně licencování.

Dále se dají očekávat následující kroky:

Datum Událost
začátek června K připomínkování jsou zveřejněny konečné úpravy navrhované podmínky použití. Je zveřejněn návrh procedur pro práci s cizím obsahem. Je oznámena strategie aktualizace šablon u dotčených multimediálních souborů.
konec června Po případných finálních úpravách jsou aktualizovány informace a pravidla na všech anglických wiki. Jsou vydány pokyny pro překlad a na všech neanglických wiki se začíná překládat. Příslušné multimediální soubory jsou zmigrovány.