Licensing update/Result/cs


Nadace Wikimedia Foundation (WMF) navrhla, aby autorskoprávní licenční pravidla na wiki spravovaných WMF – včetně Wikipedie – byla změněna tak, aby navíc k současné licenci GNU Free Documentation License zahrnovala i licenci Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci (CC-BY-SA). To se bude týkat veškerého textového a multimediálního obsahu (obrázků, zvuků, videa atd.), který je v současnosti licencován za podmínek „licence GFDL 1.2 nebo novější“. Účelem této změny je přispět k dosažení cílů WMF vylepšením kompatibility a dostupnosti svobodného obsahu. Další podrobnosti a motivace k této změně je možno nalézt v návrhu změny licencování a příslušném FAQ.

Ke zjištění, do jaké míry komunita tuto změnu podporuje, probíhalo mezi 12. dubnem a 3. květnem na všech projektech Wikimedia hlasování. Hlasování spravovali dobrovolníci v komisi pro změnu licence a běželo na serverech řízených nezávislou neziskovou organizací SPI.

Shrnutí výsledků edit

Výsledky průzkumu ke změně licencování
„Ano, souhlasím s touto změnou.“ 13 242 75,8 %
„Ne, jsem proti této změně.“ 1 829 10,5 %
„Na tuto změnu nemám názor.“ 2 391 13,7 %
Celkem odevzdaných potvrzených hlasů 17 462

Pokud se nezapočtou hlasy „nemám názor“, poměr hlasů Ano/Ne bude 87,9 % / 12,1 % (15 071 hlasů).

Další postup edit

V souladu s předchozí dohodou komise pro změnu licencování sdělila tyto výsledky Správní radě několik dní před jejich zveřejněním. Rada zodpovídá za konečné schválení jakékoli případné změny licencování.

Michael Snow, předseda Správní rady Wikimedia Foundation, poskytl následující komentář:

Dobrovolníci, kteří pracují na projektech Wikimedia, velmi silně podpořili zveřejnění svých příspěvků pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci (CC-BY-SA) navíc k licenci GNU Free Documentation License (GFDL). Aktualizace našich licenčních podmínek podpoří dobročinné cíle nadace Wikimedia tím, že naše projekty se stanou kompatibilní s dalšími, kdo si zvolili licenci CC-BY-SA. Náš svobodný výukový a informační obsah bude možno snadněji sdílet a jeho používání bude pro všechny jednodušší.

Celá Rada posléze 21. května 2009 vydala následující rozhodnutí:

Bylo rozhodnuto:

Jelikož komunita Wikimedia vyjádřila v celoprojektovém hlasování velmi silnou podporu pro změnu licenčních podmínek projektů Wikimedia a jelikož Správní rada dříve přijala rozhodnutí o změně licence vyžadující umožnění takové změny, Rada tímto vyhlašuje záměr provést tyto změny. Wikimedia Foundation proto využívá své možnosti podle verze 1.3 GNU Free Documentation License relicencovat projekty Wikimedia, jako masivní mnohoautorská společná díla, na licenci Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0, s účinností od 15. června 2009. Správní rada tímto pověřuje Výkonného ředitele ke změně všech licenčních podmínek a podmínek užití na projektech Wikimedia v souladu s návrhem.

Při provádění změny tedy lze očekávat následující události:

Datum Událost
Začátek června K připomínkování jsou zveřejněny konečné úpravy navrhované podmínky použití. Je zveřejněn návrh procedur pro práci s cizím obsahem. Je oznámena strategie aktualizace šablon u dotčených multimediálních souborů.
Po 15. červnu Po případných finálních úpravách jsou aktualizovány informace a pravidla na všech anglických wiki. Jsou vydány pokyny pro překlad a na všech neanglických wiki se začíná překládat. Příslušné multimediální soubory jsou zmigrovány, jak je uvedeno výše.

Podrobnosti hlasování edit

Hlasování o změně licence probíhalo tři týdny (od 12. dubna do 3. května 2009) v 32 jazycích a bylo oznámeno prostřednictvím hlášení zobrazeného všem přihlášeným uživatelům. Hlasování se mohl zúčastnit kdokoli, kdo měl k 15. březnu 2009 na projektu WMF registrovaný účet s nejméně 25 editacemi, který nebyl zablokován ani označen jako bot. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňovali, automaticky neměli možnost hlasovat.

Ověřování edit

 
Průběh odevzdaných hlasů v průběhu tří týdnů hlasování

Celkem bylo odevzdáno 18 692 hlasů. Po jejich kontrole komise potvrdila 17 462 z těchto hlasů jako platné. Téměř všechny odmítnuté hlasy byly způsobeny vícenásobným hlasováním jednoho uživatele. V případě, že jeden uživatel hlasoval několikrát, byl započten jeho poslední hlas a všechny předchozí byly odmítnuty. Sem patřilo 930 případů, kdy jeden uživatel nějaké wiki hlasoval opakovaně. Dalších 256 hlasů se nezapočetlo, neboť příslušný člověk hlasoval opakovaně z účtů na různých wiki (a situaci potvrdilo spojení účtů přes sjednocené přihlašování či jiné technické důkazy). Konečně 44 hlasů bylo odmítnuto z jiných důvodů, včetně zneužívání loutkových účtů.

Veškeré ověřování hlasů probíhalo výhradně na základě uživatelského účtu, ze kterého hlas pocházel, a případných technických důkazů. Obsah hlasů byl zašifrován a dešifrování proběhlo až byly všechny platné hlasy potvrzeny. Odmítnuté hlasy nebyly nikdy otevřeny.

Demografie edit

193 z projektů Wikimedia bylo zastoupeno alespoň jedním hlasem.

Hlasů Procent Skupina
16 785 96,1 % 102 Wikipedií
397 2,3 % 8 „speciálních“ projektů (včetně Commons, Meta, Wikispecies atd.)
78 0,4 % 22 Wikislovníků
72 0,4 % 18 Wikiknih
60 0,3 % 17 Wikizdrojů
30 0,2 % 11 Wikizpráv
24 0,1 % 7 Wikiverzit
15 0,1 % 8 Wikicitátů
20 projektů s nejvíce hlasujícími
Hlasů Procent Projektů
7528 43,1 % Anglická Wikipedie
3104 17,8 % Německá Wikipedie
955 5,5 % Francouzská Wikipedie
778 4,5 % Ruská Wikipedie
738 4,2 % Španělská Wikipedie
507 2,9 % Polská Wikipedie
454 2,6 % Italská Wikipedie
315 1,8 % Čínská Wikipedie
274 1,6 % Commons
274 1,6 % Japonská Wikipedie
235 1,3 % Nizozemská Wikipedie
210 1,2 % Portugalská Wikipedie
158 0,9 % Švédská Wikipedie
125 0,7 % Hebrejská Wikipedie
125 0,7 % Maďarská Wikipedie
117 0,7 % Finská Wikipedie
111 0,6 % Česká Wikipedie
105 0,6 % Turecká Wikipedie
98 0,6 % Meta
78 0,6 % Dánská Wikipedie