Licensing update/Questions and Answers/cs

Hlasování o změně licence skončilo.
Můžete si prohlédnout výsledky. Uvědomte si, že je potřeba aktualizovat ostatní stránky a některé informace mohou být zastaralé. I nadále vítáme pomoc s překlady.


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Níže zobrazený text je překlad anglického originálu vytvořený dobrovolníky. Může být zastaralý, neúplný nebo chybný. V případě pochybností se podívejte na originál v angličtině nebo tento překlad opravte.

O čem to všechno je?

edit
Co je navrženo a jak se věci mají změnit oproti dnešku?
Text publikovaný ve Wikipedii a jiných projektech Wikimedia Foundation nemá na rozdíl od většiny obsahu na webu autorská práva chráněna tradičním způsobem. Komunita Wikimedie je oddána principům svobody informací dovolujícím každému opětně využít obsah za jakýmkoliv účelem. Tyto principy jsou analogické těm, které byly v případě software deklarovány hnutími za open source a svobodný software. Jsou zabezpečovány prostřednictvím licencí zaručujících lidem svobody, které při běžném kontaktu s autorskými právy nemají.
Wikipedie si vybrala licenci GNU Free Documentation License (GFDL), kterou vyvinula a udržuje Free Software Foundation. Pro pochopení hloubky spojení mezi Wikipedií a komunitou svobodného software je třeba zdůraznit, že tato licence byla původně vyvinuta pro licencování dokumentace svobodného software. Jak však Wikipedie a další projekty rostly a rychle zvětšovaly svůj rozsah, stávalo se stále zjevnější, že pro ně není tato licence vhodná tak, jak možná byla dříve. Takže, aby bylo možno obsah Wikipedie snáze a právně kompatibilně využívat v jiných projektech svobodného obsahu, Wikimedia Foundation plánuje předložit komunitě návrh umožňující všechen obsah aktuálně nadací distribuovaný pod licencí GFDL zpřístupnit i pod licencí CC-BY-SA 3.0. Dostupnost jen pod CC-BY-SA a nikoliv pod GFDL je přitom možná v případě, pokud byl vložen obsah třetích stran dostupný jen pod CC-BY-SA. Podrobnosti a zdůvodnění lepších vlastností CC-BY-SA jsou uvedeny níže.
Nedávno byla uvolněna nová verze GFDL umožňující tuto změnu licence bez přímého vyžádání souhlasu od všech držitelů práv, kteří do spoluautorského díla přispěli (vizte níže). Rozhodnutí, zda změnit licenční podmínky, by však mělo být přijato demokratickou cestou všeobecného hlasování široké komunity. Prostá většina kvalifikovaných uživatelů by představovala dostatečnou podporu pro tuto změnu. Začátek hlasování je zamýšlen na začátek dubna, doba hlasování bude zřejmě 2-4 týdny.

Proč přejít?

edit
Proč je Wikimedia Foundation zainteresována na přechodu z GNU Free Documentation License (GFDL) na licenci Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci (CC-BY-SA)?
Začněme citací Jimmyho Walese:
„Když jsem zakládal Wikipedii, organizace Creative Commons ještě neexistovala. Free Documentation License byla první licencí, která dobře ukazovala, jak lze principy hnutí za svobodný software aplikovat na jiné druhy děl. Byla ale navržena pro specifickou kategorii děl: softwarovou dokumentaci. CC-BY-SA je obecnější licence, která splňuje současné potřeby Wikipedie, a jsem velmi vděčný, že FSF umožnila tuto změnu. Přechod na CC-BY-SA nám také dovolí svobodně kombinovat obsah našich projektů s obsahem pod CC-BY-SA. Pro budoucnost Wikimedie je to kriticky potřebná změna.“
Formulace GFDL měla původně řešit specifickou množinu problémů, včetně možnosti, že některé společnosti by mohly nesvobodnou dokumentaci využít jako způsob, jak omezit jinak svobodný software. Rozhodnutí učiněná při návrhu dokumentační licence nebrala v úvahu problémy, které vyvstávají v projektech založených na masívní spolupráci mnoha uživatelů, mezi něž patří i Wikipedie, a ve skutečnosti vytvořila nové problémy, které zkomplikovaly užití svobodného obsahu.
To je hlavní část důvodů, proč Creative Commons vyvinula obecnou copyleftovou licenci speciálně pro díla, která nejsou software, licenci CC-BY-SA. Licence Creative Commons se na webu dočkaly rychlého přijetí, odhaduje se že pod nimi bylo uvolněno více než 130 miliónů děl. [1] Naneštěstí díla pod CC-BY-SA a pod GFDL nelze přímo kombinovat, což vytváří zbytečnou, ale velmi problematickou bariéru nekompatibility uvnitř hnutí za svobodnou kulturu.
Free Software Foundation (která spravuje GFDL), Creative Commons (která spravuje licenci CC-BY-SA) a Wikimedia Foundation (která kromě jiných projektů založených na svobodné kultuře provozuje Wikipedii) společným úsilím vyvinuly cestu, jak „migrovat“ nebo „přelicencovat“ obsah Wikipedie (a obsah dalších podobných wiki) na licenci CC-BY-SA, která kombinuje hodnoty svobodné kultury z GFDL s větší praktickou využitelností obsahu ve spoluautorských dílech.
S odpovědí na tuto otázku může také pomoci naše porovnání licencí.

Proč je GFDL problém?

edit
V jakém smyslu je GFDL, která dosud, zdá se, fungovala dobře, problémem pro Wikipedii nebo její komunity editorů a uživatelů?
Člen komunity David Gerard tyto nedostatky hezky shrnul, takže v souladu s duchem opětného používání užitečného obsahu jeho shrnutí přebíráme:
„GFDL byla napsána jako licence pro papírové softwarové manuály vytvořené jedním nebo několika málo autory. Vůbec se nehodí pro obsah wiki tvořený i stovkami editorů. Nupedie, předchůdce Wikipedie, ji nakonec použila, protože v té době licence CC-BY-SA ještě neexistovala.“
„GFDL je v praxi velmi obtížné používat, přinejmenším v prostředích, jakými jsou projekty založené na masívní spolupráci mnoha uživatelů typu Wikipedie.“
„Snaha o dodržení licence může být obtížná. Podle litery licence se při každém významnějším přebíráním obsahu pod GFDL (nad rámec citací dovolených zákonnými výjimkami) vyžaduje připojení licenčních podmínek (zhruba tři strany tištěného textu). Z toho důvodu je prakticky nemožné využít obsah pod GFDL ve formě zvuku či videa.“
„Ačkoliv je snadné se licencí řídit na webu (odkaz na místní kopii GFDL) nebo v knize (vytisknout třístránkovou licenci), je prakticky nemožné využívat GFDL obsah v rámci kratších děl.“
„Stránky ‚Jak dodržet licenci‘ na jednotlivých Wikipediích jsou spíše názory jednotlivých editorů na to, co je správné, než nutně něco, co by odpovídalo liteře licence – jak si již přebíratelé obsahu stěžovali poté, co jsou obviněni z porušování licence, protože nedodržovali interpretaci platnou zrovna tento měsíc.“
„Pouhé přemístění textu mezi dvěma články ve Wikipedii je technicky vzato porušením licence, pokud není připojen plný seznam autorů tohoto kousku textu. Takový požadavek v prostředí wiki nefunguje.“
„CC-BY-SA se stala běžnou licencí pro svobodný obsah určený k tomu, aby zůstal svobodný (‚copyleft‘). Je to celý svět textu, obrázků, filmů a dalších věcí, se kterými nelze materiál na Wikipedii míchat. (Softwarovou analogií je copyleftová licence, která není kompatibilní s GPL – udělá z vaší práce izolovaný ostrov, aniž by za to nabídla nějakou výhodu.)“
Rovněž stojí za to zmínit, že doslovná interpretace požadavků GFDL na uvedení autora vyžaduje úplnou kopii sekce „Historie“ článku v každém odvozeném díle (ne pouze názvy autorů, ale opravdu celou historii). Pro článek s tisíci revizí je to očividně velmi obtížné, ale i u menšího množství revizí to představuje významné množství textu.

Historie

edit
Jaká byla historie jednání o umožnění migrace?
Cesta k migraci byla předmětem diskusí mezi FSF, Creative Commons a Wikimedia Foundation po několik let. Byly to přátelské diskuse a všichni jejich účastníci měli společný cíl zajistit, aby „přelicencovaný“ nebo „migrovaný“ obsah byl důrazně svobodný a konzistentní se principy silného „copyleftu“. Diskuse se do jisté míry soustředily na široce uznávaný fakt, že Wikipedie je jedním z největších zdrojů svobodných informací, ale kvůli licenčním problémům nemůže být její obsah vždy jednoduše znovu využíván, míchán a kombinován s jinými materiály dostupnými pod poněkud odlišnou, ale stejně zaměřenou licencí CC-BY-SA (která je široce užívaná na zbytku internetu). Ve skutečnosti několik dalších projektů Wikimedia Foundation také používá CC-BY-SA, takže jedním z cílů je harmonizovat licencování obsahu Wikipedie s licenční politikou jiných projektů Wikimedia Foundation.
1. prosince 2007 učinila správní rada Wikimedia Foundation důležité rozhodnutí: oficiálně požádat o realizaci migrační cesty k CC-BY-SA v rámci licence GFDL verze 1.3. Toto rozhodnutí rovněž obsahovalo závazek „komunitní diskuse a hlasování“ před realizací jakékoli změny na projektech Wikimedia Foundation.

Datum 1. listopadu 2008

edit
Všiml jsem si, že datem vymezujícím obsah, který je možno přelicencovat, je 1. listopadu 2008 – tento termín však již uplynul. Proč jste nepoužili budoucí datum namísto již uplynulého?
Cílem nebylo spustit nějaký „migrační shon“, ale poskytnout existujícím projektům cestu, jak zvážit a přijmout výměnu licence. Free Software Foundation uvádí ve svém vlastním FAQ: „pokud bylo dílo původně publikováno mimo veřejnou wiki, lze ji pod CC-BY-SA užívat, jen pokud byla do wiki přidána před 1. listopadem 2008. Nechceme lidem umožnit přechod u libovolného díla uvolněného pod GFDL. Rovněž nechceme lidem umožnit podvádět systém tím, že by přidávali obsah pod GFDL do wiki a poté jej používat pod CC-BY-SA. Použití termínu, který již uplynul, podobným věcem jednoznačně zabránilo.“
Toto omezení neovlivňuje naši schopnost migrovat obsah pocházející přímo z našich wiki, pouze schopnost přelicencovat obsah, jehož původ je mimo wiki Wikimedia Foundation.

Datum 1. srpna 2009

edit
Copak FSF nedává tuto možnost, přičemž ji o něco později, v srpnu 2009, zase odnímá? Není to libovůle? Pokud je migrace mezi licencemi dobrá věc, proč vůbec pro tuto možnost stanovovat konečné datum?
Zde opět pomůže odkaz na FAQ Free Software Foundation. Cílem vyjednávání nebylo navždy umožnit jednoduché přepínání mezi svobodnými licencemi, ale řešit fakt, že základní licence pro Wikipedii (a mnoho podobných wiki) je licencí, která není pro spolupráci na wiki příliš vhodná, protože byla vyvinuta za jinými účely. Jak FSF říká ve svém FAQ: „Toto povolení po 1. srpnu 2009 již nebude k dispozici. Nechceme, aby se z něj stala obecná možnost měnit licence: komunita na tom bude mnohem lépe, pokud se každá wiki samostatně rozhodne, kterou licenci bude raději užívat, a tohoto rozhodnutí se bude držet. Časový limit tento výsledek zajišťuje, přičemž všem provozovatelům wiki nabízí dostatečný čas k rozhodnutí.“

Nahrazujeme GFDL licencí CC-BY-SA?

edit
Takže se v zásadě pokoušíte nahradit GFDL na Wikipedii licencí CC-BY-SA?
Ne, navrhujeme, aby se veškerý obsah, který je v současnosti dostupný pod GFDL, stal dostupný také pod CC-BY-SA a aby všechny budoucí revize musely být duálně licencované s výjimkou příspěvků z externích zdrojů dostupných jen pod CC-BY-SA. Podrobnosti najdete v textu vlastního návrhu.

Dvojí licencování

edit
Co je to dvojí licencování? Jak se jej chystáte uplatňovat?
Jednoduše to znamená, že obsah bude současně dostupný jak pod GFDL, tak i pod CC-BY-SA, s výjimkou materiálů importovaných jen pod CC-BY-SA. Jinými slovy, uživatelé našeho obsahu si budou moci vybrat, zda chtějí obsah Wikipedie používat pod licencí GFDL nebo CC-BY-SA (s několika výjimkami). Spolupracovali jsme s FSF a dalšími, abychom realizace dvojího licencování potřebovala relativně nízké administrativní nároky (a stejně tak nízké nároky u uživatelů a editorů). Nástni řešení popsal ve svém e-mailu Richard Stallman, dbající na to, aby se problémy dvojího licencování daly zvládnout:
  • VŠICHNI přispěvatelé budou souhlasit s následujícím:

Wikipedie může uvolnit jejich nově napsaný text současně jak pod GFDL, tak i pod CC-BY-SA. Pokud však importují externí materiál, který je dostupný jen pod CC-BY-SA a nikoliv pod GFDL, Wikipedie je tím vázána.

  • Všechny staré revize jsou uvolněny pod GFDL i CC-BY-SA.
  • Všechny nové revize jsou uvolněny pod následujícím licenčním ujednáním:

Tato stránka je uvolněna pod CC-BY-SA. V závislosti na historii editací MŮŽE být dostupná i pod GFDL; pokud to chcete zjistit, vizte [odkaz].

Není duální licencování poněkud komplikované řešení této situace?
Věříme, že Richard vhodnou implementaci dvojího licencování nastínil dobře – věříme, že toto kompromisní dvojí licencování ideálně umožní podpořit změnu jak příznivcům dvojího licencování, tak i jeho odpůrcům. Je nám jasné, že tento kompromis nemůže plně uspokojit všechny, ale doufáme, že ani strana prosazující dvojí licencování, ani jejich oponenti nejsou zakopáni ve svých pozicích. Jedním z důvodů, proč uvedeným způsobem ponechat GFDL integrovanou, je právě její nesporná hodnota pro Wikipedii v průběhu mnoha let. Víme, že FSF postupuje ve svém vlastním úsilí o revidování a vývoj GFDL. Pokud nám tímto kompromisem pomůžete postoupit, můžeme se za rok nebo dva spolu s FSF ohlédnout na toto duální licencování a posoudit, jestli je stále potřebné.
Zjištování, zda článek obsahuje úpravy dostupné jen pod CC-BY-SA, bude povinností znovuuživatelů obsahu – dvojí licencování by nemělo být břemenem pro editory. Není rovněž zamýšleno obousměrně, takže začleňování textů dostupných jen pod GFDL nebude možné.
Také navrhujeme v dohledné budoucnosti stále dovolovat nahrávání médií dostupných jen pod licencí GFDL 1.2, abychom vyvrátili obavy ohledně silného a slabého copyleftu, dokud se nenajde řešení, které by komunitu plně uspokojilo.
Jak budou moci další uživatelé obsahu zjistit, jestli daný článek pod GFDL dostupný je, nebo není?
Licence CC-BY-SA vyžaduje uvedení autora, takže když je obsah třetí strany importován pouze pod CC-BY-SA, musí být poznamenáno, kdo je autorem a že je obsah uvolněn pod CC-BY-SA, jako součást běžných existujících procedur, pomocí kterých jednotlivé projekty původ obsahu zaznamenávají (doporučujeme patičku článku nebo historii verzí). Lidé opětně využívající obsah budou muset tyto informace prostudovat, aby zjistili, zda nebyl vložen nějaký obsah jen pod CC-BY-SA. Naše licenční pravidla tyto věci ujasní.

Export a import obsahu pod CC-BY-SA

edit
Je úmyslem povolit export obsahu z Wikipedie pod licencí CC-BY-SA? Nebo umožnit importování obsahu licencovaného pod CC-BY-SA?
Jedním slovem: obojí. Tento návrh se zaměřuje přinejmenším na to, aby bylo možno importovat a exportovat obsah licencovaný pod CC-BY-SA. Některé velmi velké projekty již jako standardní licenci přijaly CC-BY-SA. Jedním z našich cílů je umožnit, aby mohly jednodušeji přebírat obsah z Wikipedie, i naopak, aby tyto projekty mohly poskytovat obsah Wikipedii. Myslíme, že takové zmenšování bariér mezi projekty (migrací nebo přelicencováním obsahu Wikipedie pod uživatelsky přívětivější licenci) všechny tyto projekty jen obohatí.

FSF proti CC?

edit
Všechno to zní dobře, ale trochu se bojím, jestli to není nějaká intrika lidí z Creative Commons proti Free Software Foundation – z mailing listů si vybavuji nějakou nedůvěru mezi těmito skupinami.
Podle našich zkušeností nikdo proti nikomu neintrikuje, všichni účastníci byli pozoruhodně přátelští a ochotní spolupracovat na společném cíli zabezpečit lepší součinnost a kompatibilitu mezi projekty svobodné kultury. Stojí za to zdůraznit, že Creative Commons se třemi způsoby pokusilo přihlásit se k silnému odhodlání komunity Wikimedia prosazovat svobodu:
Proč FSF prostě neřekla „OK, příští GFDL bude totéž jako CC-BY-SA?“
„Protože, i když weby nadace Wikimedia jsou zdaleka největším souhrnem GFDL obsahu, FSF potřebuje zajistit, aby důležité detaily licence fungovaly stále stejně pro jejich původní uživatele: autory softwarových manuálů. Mnoho softwarových manuálů navíc užívá rysy GFDL, které nejsou v CC-BY-SA, jako třeba texty desek nebo ‚neměnné oddíly‘.“ – David Gerard

Proč původně GFDL?

edit
Když je GFDL tak obtížná pro editory i uživatele, proč ji původně Wikipedie přijala?
V době, kdy Wikipedie začínala, zde již existovaly experimenty s využitím jiných svobodných licencí (v Nupedii i jinde), ale žádný z nich nebyl tak úspěšný jako v případě GFDL. V té době svobodné licence Creative Commons ještě neexistovaly (nebo přinejmenším ne ve své současné podobě). Takže GFDL byla v dané chvíli nejlepší dostupnou volbou. S dalším vývojem GFDL a dostupností licence CC-BY-SA se nám otevřela lepší možnost, která projektům svobodné kultury poskytne větší míru kompatibility.

Znatelný rozdíl?

edit
Všimne si průměrný uživatel nebo editor nějakého rozdílu?
Podle našich zkušeností je jen relativně málo editorů a uživatelů do problematiky licencování, kterou zde diskutujeme, zapojeno natolik silně, aby je mohla změna nějak podstatně zasáhnout (ne, že bychom se tím snažili nějak definovat „průměrného editora“). Na druhou stranu věříme, že rozdíl bude významný pro jiné komunity a jedince vyvíjející obsah.

Je to právně platné?

edit
Není nová migrační klauzule „překvapující“ a proto právně neplatná?
Věříme, že migrační klauzule je konzistentní s formulací užitou v GFDL 1.2: „Nadace Free Software Foundation může čas od času publikovat nové, zrevidované verze GNU Free Documentation License. Takovéto nové verze budou svým duchem podobné současné verzi, ale mohou se lišit v detailech, které se budou zaměřovat na nové problémy nebo záležitosti.“ (český neoficiální překlad GFDL 1.2) Způsob užití GFDL ve Wikipedii dal vzniknout „novým problémům nebo záležitostem“, na něž se zaměřila nová verze tím, že poskytla migrační cestu k licenci „duchem podobné“, kterou je však jednodušší užít v kontextu, ve kterém nyní používáme GFDL. Ačkoliv je konkrétní znění CC-BY-SA odlišné od znění GFDL, svobody, které garantuje a chrání, jsou stejné a díky Prohlášení o záměrech je tato ochrana dlouhodobě zaručena. Free Software Foundation je odpovědným správcem svých licencí a tuto změnu FDL provedlo při plném vědomí všech důsledků.
Jsou takové jednostranné změny licence legální ve všech jurisdikcích, v nichž uživatelé chtějí znovu využívat náš obsah?
Věříme, že aktualizace licence, které v zásadě nemění jejího ducha a které sama licence umožňuje, jsou právně platné ve všech jurisdikcích.

Co bude dál?

edit
Co se stane dál?
Bude revidován a dále diskutován návrh změny licencování, následně bude spuštěno celokomunitní hlasování, které je plánováno na duben.

Projekty mimo WMF

edit
Jakou licenci doporučit jiným wiki projektům (v současnosti fungujících také pod GFDL), aby si mohly co nejlépe vzájemně vyměňovat obsah s WMF projekty?
Mají k dispozici dvě cesty. Projekt doposud fungující pod GFDL může využít výhody nové verze GFDL (v průběhu příslušného časového okna) a zavést dvojí licencování přesně stejným způsobem, jak to udělá Wikipedie. Druhou možností je jednoduše licencovat (nebo přelicencovat) obsah této wiki pod CC-BY-SA 3.x nebo novější.
A v přechodném období? („Přechodné období“ je doba od vydání GFDL verze 1.3 do zavedení dvojího licencování v projektech Wikimedia.)
Aby byla wiki připravena na jakékoli rozhodnutí komunity projektů nadace Wikimedia, je nejbezpečnějším rozhodnutím zavedení dvojího licencování.

Obrázky

edit
Ovlivní migrace jak text, tak obrázky nebo pouze text?
Ovlivní jak text, tak obrázky, s výjimkou obrázků licencovaných jako „pouze GFDL 1.2“. Ty duálně licencovány nebudou.
Provede-li se migrace, změní se povolené typy licencí obrázků na projektech WMF?
Ne hned. Je možné, že někdy v budoucnosti budou zakázány soubory s licencí GFDL 1.2. Stane se tak ale jen v případě, že by licence CC-BY-SA byla modifikována, aby se pro vkládaná díla stala výslovněji „silně copyleftovou“ a vyžadovala, aby byl veškerý okolní obsah licencován pod CC-BY-SA. V současné době jsou z tohoto pohledu obě licence poněkud nejednoznačné.

Uvádění autorství

edit
V sekci „Proč je GFDL problém?“ se objevuje následující tvrzení
Rovněž stojí za to zmínit, že doslovná interpretace požadavků GFDL na uvedení autora vyžaduje úplnou kopii sekce „Historie“ článku v každém odvozeném díle (ne pouze názvy autorů, ale opravdu celou historii). Pro článek s tisíci revizí je to očividně velmi obtížné, ale i u menšího množství revizí to představuje významné množství textu.
Jak se lze tomuto obtížnému požadavku vyhnout užitím CC-BY-SA?
Hlavní mechanismus viditelného uvádění autorství v GFDL dokumentech je uvedení autorů na titulní straně, omezené jen na uvádění hlavních autorů. V našich podmínkách použití (viz např. ukázkové upozornění na české Wikipedii) jsme v podstatě umožňovali uživatelům uvádět autorství tím, že odkážou na článek či jeho historii, ale to nesplňuje doslovný výklad podmínek GFDL. Stránku historie dosažitelnou z článku Wikipedie je možno interpretovat tak, že se nejedná o „oddíl“ či „pojmenovanou podčást“, které vyžaduje licence (může také být na jiném serveru než samotná stránka); obdobně také neexistuje „titulní stránka“.
Vzhledem k našim současným podmínkám použití i k metodám, jakým se v praxi ve Wikipedii autorství jednotlivých přispěvatelů uvádí, věříme, že konzistentním přístupem uvádění autorství ve Wikipedii je vyžadovat odkaz na článek. Licence CC-BY-SA takový model umožňuje tím, že dovoluje autorovi vyžadovat uvádění jménem nebo uvádění pomocí URL. To, že je takový přístup v souladu s literou i záměrem CC-BY-SA, potvrdil hlavní právník Creative Commons. Zkušební průzkum provedený na anglické a německé Wikipedii také potvrzuje, že takový model preferuje i komunita Wikipedie a jedná se o nejlepší způsob, jak sladit naši vůli uvádět autory s naším posláním pomáhat svobodnému šíření znalostí.
Účelem oddílu „Historie“ u GFDL dokumentů je sledování změn. CC-BY-SA neobsahuje významnější požadavky na sledování změn, s výjimkou rozumného uvedení informace o tom, že byl dokument oproti původní verzi změněn.
Bude u díla jako autor (podle části 4(c) licence CC-BY-SA 3.0) uváděna jiná entita (např. WMF jako garant či vydavatel)?
Ne.
Bude od přispěvatelů vyžadováno, aby se při stisknutí tlačítka „Uložit změny“ vzdali práva na uvádění autorství?
Ne.

Jaké jsou argumenty proti této změně?

edit

Argumenty odpůrců se sbírají na stránce Licensing update/Questions and Answers/Oppositional arguments; na některé argumenty reagují zástupci Wikimedia Foundation na diskusní stránce.