Раднa групa за развој лидерства/Сврха и структура

This page is a translated version of the page Leadership Development Working Group/Purpose and Structure and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.


1. Зашто направити радну групу? Зашто сада?

Радна група за изградњу капацитета стратегије покрета сматра да стварање једног тела под вођством заједнице може обезбедити да се активности за развој лидерства „развијају у складу са препорукама из Стратегије покрета, одржавају дугорочно, континуирано евалуирају и побољшавају са циљем деловања на заједнице и стратешки правац.“

Тим за Развој заједнице препознаје да у овом тренутку има много посла око управљања покретом и доношења одлука, у шта се убраја и оквирни документ Повеље покрета. На крају, ова радна група може бити измењена или замењена када Глобални савет буде у позицији да одреди најбоље приступе овим питањима. Међутим, сада имамо посао који је тренутно у току, а Тим за развој заједнице верује да би радна група могла да пружи важне смернице не само за његов рад, већ и групама у заједници. То ће нам омогућити да боље радимо сада док се дефинишу дугорочни процеси и путеви.

Радна група за развој лидерства промовише правично доношење одлука. То би створило форум -- заједницу праксе и центар знања и искуства. Ова радна група би, према потреби, добила моћ доношења одлука након што се одреди расподела ресурса и други аспекти децентрализације и дељења овлашћења. Радна група би припремала препоруке, смернице и предлоге. Овај предлог за радну групу препознаје да треба да се припреме темељи како би иницијативе за имплементацију биле успешне. Ово укључује заједничку дефиницију лидерства и креирање плана развоја лидерства. Овај план даје одговор на важна питања као што су: ко је одговоран за развој лидерства? Који су приоритети? И који су постојећи системи подршке за лидере?

2. Шта ће бити задатак радне групе?

Ово је предлог који је Тим за развој заједнице направио на основу прегледа претходних истраживања и разговора.[1] Након што радна група почне са радом, прегледаће предложене задатке и по потреби извршити измене.

А. Припрема нацрта заједничке дефиниције лидерства

Зашто је покрету потребна заједничка дефиниција лидерства?

 • У овом тренутку постоје чести неспоразуми око речи „лидер“, као и око тога који модел подржава раст капацитета „лидерства“ у заједницама.[2]
 • Непостојање заједничке дефиниције „лидера“ и „лидерства“ може да доведе до неспоразума.

Шта би састављање заједничке дефиниције могло укључивати?

 • Стварање таксономије или појмовника који укључује дефинисање типова лидерства, основних лидерских вештина и путева лидерства.
 • Подизање свести о дефиницији како би се осигурало да различити културни контексти деле исто разумевање лидерства.[3]
 • Помоћ у развоју заједница волонтера који су заинтересовани за лидерство - било као потенцијални лидери, постојећи лидери или они који раде на развоју будућих лидера.[3]

Шта треба дефинисати?

 • Лидер: која је корисна дефиниција „лидера“ у контексту Викимедије?[4][5]
 • Добро лидерство: шта је добар лидер?
 • Лидерске вештине: које су вештине, квалитети и/или вредности лидера?
 • Путеви лидерства: који путеви или улоге лидерства већ постоје у покрету? Које путеве ка лидерству треба креирати? Које треба именовати и препознати?

Шта се дешава са овим нацртом?

 • Нацрт дефиниције ће бити постављен на Мета-вики и отворен за преглед и дораду. Тим за развој заједнице ће се у свом раду руководити овим нацртом. Могу га користити и друге групе у заједници.

Б. Стварање плана за развој лидерства

Зашто је покрету потребан план развоја лидерства?

 • Сматра се да лидери представљају кључни фактор успеха сваког пројекта. Наш покрет није имао јединствену структуру за систематску изградњу лидерских вештина и подизање нових лидера заједнице.[6]

Шта би требало да садржи план развоја лидерства? (Листа није потпуна)

 • Циљеви и визија: Који је правац и исход развоја лидерства? Шта су конкретни циљеви, како квалитативни тако и квантитативни?
 • Улоге и одговорности: Ко је одговоран за развој, финансирање, подршку и евалуацију лидера? Одакле и ко може формирати иницијативе?
 • Приступ лидерским улогама или путевима: Како се лидери охрабрују и како идентификовати лидера? Како људи приступају лидерским улогама или путевима? Како се може подстицати разноликост лидерства?
 • Вредновање лидера: Како лидери знају да су цењени? Које су предности вођења? [7][8][9] 
 • Идентификовање потреба и средстава за лидерске вештине: Како се могу спровести процене потреба како би се утврдило које су лидерске вештине потребне?[10] Како се постојећа средства за развој лидерства могу прикупити и поделити?[11][12][13]
 • Приступ развоју лидерства: Да ли су различитим типовима лидера потребни различити облици подршке? Кога треба научити лидерским вештинама? [14] Које методе се могу користити за развој лидера?[15][16]
 • Евалуација: Како и када се може мерити успешност у развоју лидерства?[17]
 • Системи подршке: Какву подршку добијају лидери? Како се може подржати дугорочна одрживост лидера?
 • Придошлице: како се придошлице охрабрују да открију и размотре путеве лидерства у оквиру Покрета?
 • Финансирање: Како се може подржати развој лидерства? Шта представља најбољу употребу постојећих средстава?
 • Приоритети и примена: Који су „основни“ лидерски капацитети?[18] Како проценити више различитих иницијатива да би се одредио приоритет или извршила подела ограничених ресурса? Које иницијативе за развој лидерства представљају приоритет? Како се ово одређивање приоритета разликује у различитим контекстима? Како би могла изгледати приоритетна листа инвестиција у развој лидерства за дати регион или контекст?

Ц. Руковођење имплементацијом плана развоја лидерства

Након израде плана развоја лидерства, радна група ће променити свој фокус на имплементацију. Ово ће укључивати саветовање и процену имплементације коју је спровела Фондација Wикимедиа и може се проширити на саветодавну улогу за волонтерске радне групе и подружнице.

У овој фази, радна група би могла да одлучи да спроведе делове приоритета развоја лидерства. Примери рада радне групе могу укључивати:

 • Спровођење глобалних/локалних процена потреба како би се разумели недостаци у вештинама лидерства;
 • Креирање и одржавање централне базе података постојећих ресурса;
 • Креирање програма: менторски програми, програми обуке, технолошке платформе;
 • Пружање ресурса (документација, мрежне везе итд.) подружници која је заинтересована за обуку локалног руководства или им помаже да разумеју доступне процесе грантова.

3. Како ће бити формирана радна група и каква је њена структура?

А. Састав радне групе

 • До 12 чланова. Група ове величине може да ради добро и ефикасно. Укупна величина може бити заснована на интересовању квалификованих појединаца.
 • Чланови ће бити мешавина појединачних волонтера, волонтера/особља из подружница и особља Фондације Wикимедиа (представник особља Фондације Wикимедиа ће бити једна особа из Тима за развој заједнице).
 • Циљ је да група има барем по једну особу из следећих региона: Блиски исток и Африка; асоцијација за регионалну сарадњу (SAARC); Источна, југоисточна Азија и Пацифик (ESEAP); Латинска Америка (LATAM) и Кариби; Сједињене америчке државе и Канада; северна и западна Европа; Централна и источна Европа (CEE)
 • Циљ је да група буде разнолика по неколико параметара:
  • Регион/земља;
  • Језик;
  • Пол;

Заједнице у настајању / успостављене заједнице;

  • Вики пројекти;
  • Гласови који још нису укључени у дискусије;
  • Тренутне и прошле улоге у организацији или заједници (сарадник, функционер, члан одбора, особље, комитет итд.)
 • Once the working group is formed, the group has the flexibility to determine how they will work together. This can, for example, include forming regional or language sub-groups

Б. Вештине и икуство чланова

 • Чланови ће имати оперативно знање и искуство у изградњи капацитета и развоју лидерства. Ово искуство може бити изнутра или изван покрета. Раније улоге чланова (формалне или неформалне) укључују: тренер, пројектант учења, фасилитатор, организатор, ментор, едукатор или лидер.
 • Снажан интерес за развој људи, раст и одрживост Покрета, стратешко планирање.
 • Поузданост и посвећеност.
 • Вештине ефикасне комуникације и сарадње.
 • Способност рада у мултикултуралном радном окружењу.
 • Језик: чланови не морају течно говорити енглески. Преводилачка подршка се може пружити по потреби

В. Трајање мандата и време ангажовања

 • Радна група ће почети са радом отприлике у мају 2022.
 • Временска обавеза је око 5 сати недељно (ово укључује састанке уживо и асинхрони рад); ова количина времена може варирати од недеље до недеље у зависности од фазе процеса.
 • Мандат ће бити по 1 годину са могућношћу поновног пријављивања. Ово ограничење је постављено како би се људима омогућило да окончају обавезу и избегну сагоревање.

Г. Улога и одговорности

 • Радна група ће деловати као радна група и саветодавни одбор. Радна група је одговорна за доношење идеја, израду плана, извршавање договорених задатака и било који други посао који буде потребан.
 • Тим за развој заједнице ће подржати радну групу преко фасилитатора, кроз подршку за превођење, документационом подршком и могућностима за развој вештина. Тим за развој заједнице пружа подршку и помоћ, а није доносилац одлука и пројектант.

Д. Селекција чланова

 • Процес:
  • Користиће се процес пријављивања. Заинтересовани и квалификовани чланови заједнице су позвани да се пријаве.
  • Пријаве ће анонимно прегледати и оценити панел који укључује особље Фондације Wикимедиа са искуством у едукацији или развоју лидерства, као и волонтере са искуством у овом послу. Чланови комисије ће бити одређени јавно.
 • Критеријуми за избор чланова:
  • Вештине и искуство: Кандидати морају имати искуство и компетенције у изградњи капацитета и развоју лидерства, као и друге квалитете наведене раније.
  • Мотивација: Кандидати морају јасно представити разлоге за прикључивање радној групи.
  • Посвећеност: Способност да се практично, ментално и емоционално посвети време и труд у трајању од 1 године.
  • Самосвест: Способност промишљања сопствене мотивације, предности и изазова.
  • Разноликост: Заступљеност према језику, роду, региону, искуству, улози у покрету и заједници.
  • Појединци који су под активним санкцијама Фондације Wикимедиа фондације или било које Wикимедиа заједнице не испуњавају услове за кандидатуру. Санкције укључују забране (потпуне или делимичне) или активне блокаде (потпуне или делимичне). Претходне санкције и упозорења нису препрека за разматрање пријаве.
 • Временска линија избора
  • Март - април 2022: Позив за подношење пријава
  • Април 2022: Комисија анонимно прегледа пријаве
  • Почетак маја 2022: Најава формирања радне групе
  • Крај маја 2022: Радна група почиње са радом

Ђ. Бенефиције и стипендије

 • Стипендија од 100 долара на свака 2 месеца за компензацију трошкова учешћа. Стипендије се могу користити за плаћање чувања деце, интернета, превоза и других трошкова који омогућавају волонтирање.
 • Могућности за развој вештина: Чланови радне групе ће имати приступ могућностима за изградњу вештина, укључујући обуку о темама као што су трансформација сукоба и ненасилна комуникација. Кроз своје ангажовање у радној групи, чланови ће имати прилику да (кроз искуство) науче о процесима заједничког рада у групи.

Е. Процес рада

 • Радна група ће радити у „спринт“ деоницама. Ово подразумева развој рада у малим корацима и честе промене на основу повратних информација.
 • Радну групу ће подржати фасилитатор кроз подршку сарадњи, доношењу одлука и управљању процесима.
 • Радна група ће током свог мандата прикупљати повратне информације из заједнице како би обезбедила укључивање више различитих гласова. На овај начин се потврђује став да релативно мала група чланова заједнице не може представљати цео покрет.

Ж. Подршка радној групи

 • Фасилитација: Радна група ће имати фасилитатора који ће јој пружати подршку у сарадњи, доношењу одлука, дизајну процеса и управљању пројектима
 • Документација: Фасилитатор и Тим за развој заједнице ће подржати радну групу у документовању њеног рада
 • Превод: По потреби ће бити обезбеђен симултани и/или писмени превод.
 • Координација и комуникација: Тим за развој заједнице и Тим за стратегију и управљање покретом ће обезбедити сву координацију, подршку и комуникацијску подршку
 • Развој вештина: биће обезбеђена обука о релевантним вештинама.

Референце

 1. Погледајте Додатак: Шта је урађено до сада?
 2. Страница за разговор о Дијалогу о раѕвоју лидерства: Различити облици лидерства
 3. a b Разговори из фебруара 2021: Процена локалних капацитета
 4. Погледајте Додатак: Дефиниције лидерства за неке од раније поменутих дефиниција.
 5. Страница за разговор о Дијалогу о развоју лидерства: Остала питања и коментари
 6. Здравље заједнице R3: Изградња лидерства за будућност
 7. Страница за разговор о Дијалогу о развоју лидерства: Покрет против Фондације
 8. Партнерства Р11: Инвестирање у лидерске потенцијале чланова заједнице
 9. Пројекта учења и лидерства у заједници: Шта смо научили?
 10. Пратећи догађаји/Кластер Ц
 11. Погледајте повезане радове из Размене капацитета, текућег пројекта заједнице који управља платформом која спаја потребе за изградњом капацитета са доступним средствима.
 12. February 2021 Follow-Up Conversations: Local capacity assessment
 13. February 2021 Follow-Up Conversations: Leadership development in the movement
 14. Сажетак разговора у Покрету 2020/Арапски
 15. Погледајте Додатак: Идеје за имплементацију
 16. Месечни иѕвештај о разговорима у заједници за јули и почетак августа: Изградња капацитета
 17. Изградња капацитета Р6: Евалуација изградње капацитета
 18. Изградња капацитета Р1: Изградња капацитета за изградњу капацитета