Radna grupa za razvoj liderstva/Svrha i struktura

This page is a translated version of the page Leadership Development Working Group/Purpose and Structure and the translation is 96% complete.
Outdated translations are marked like this.


1. Zašto Radna grupa? Zašto sada?

Radna grupa za izgradnju kapaciteta strategije pokreta smatra da stvaranje jednog tela pod vođstvom zajednice može obezbediti da se aktivnosti za razvoj liderstva „razvijaju u skladu sa preporukama iz Strategije pokreta, održavaju dugoročno, kontinuirano evaluiraju i poboljšavaju sa ciljem delovanja na zajednice i strateški pravac.“

Tim za Razvoj zajednice prepoznaje da u ovom trenutku ima mnogo posla oko upravljanja pokretom i donošenja odluka, u šta se ubraja i okvirni dokument Povelje pokreta. Na kraju, ova radna grupa može biti izmenjena ili zamenjena kada Globalni savet bude u poziciji da odredi najbolje pristupe ovim pitanjima. Međutim, sada imamo posao koji je trenutno u toku, a Tim za razvoj zajednice veruje da bi radna grupa mogla da pruži važne smernice ne samo za njegov rad, već i grupama u zajednici. To će nam omogućiti da bolje radimo sada dok se definišu dugoročni procesi i putevi.

Radna grupa za razvoj liderstva promoviše pravično donošenje odluka. To bi stvorilo forum -- zajednicu prakse i centar znanja i iskustva. Ova radna grupa bi, prema potrebi, dobila moć donošenja odluka nakon što se odredi raspodela resursa i drugi aspekti decentralizacije i deljenja ovlašćenja. Radna grupa bi pripremala preporuke, smernice i predloge. Ovaj predlog za radnu grupu prepoznaje da treba da se pripreme temelji kako bi inicijative za implementaciju bile uspešne. Ovo uključuje zajedničku definiciju liderstva i kreiranje plana razvoja liderstva. Ovaj plan daje odgovor na važna pitanja kao što su: ko je odgovoran za razvoj liderstva? Koji su prioriteti? I koji su postojeći sistemi podrške za lidere?

2. Čime će se baviti Radna grupa?

Ovo je predlog koji je Tim za razvoj zajednice napravio na osnovu pregleda prethodnih istraživanja i razgovora.[1] Nakon što radna grupa počne sa radom, pregledaće predložene zadatke i po potrebi izvršiti izmene.

A. Izrada nacrta zajedničke definicije liderstva

Zašto je pokretu potrebna zajednička definicija liderstva?

 • U ovom trenutku postoje česti nesporazumi oko reči „lider“, kao i oko toga koji model podržava rast kapaciteta „liderstva“ u zajednicama.[2]
 • Nepostojanje zajedničke definicije „lidera“ i „liderstva“ može da dovede do nesporazuma.

Šta bi sastavljanje zajedničke definicije moglo uključivati?

 • Stvaranje taksonomije ili pojmovnika koji uključuje definisanje tipova liderstva, osnovnih liderskih veština i puteva liderstva.
 • Podizanje svesti o definiciji kako bi se osiguralo da različiti kulturni konteksti dele isto razumevanje liderstva.[3]
 • Pomoć u razvoju zajednica volontera koji su zainteresovani za liderstvo - bilo kao potencijalni lideri, postojeći lideri ili oni koji rade na razvoju budućih lidera.[3]

Šta treba definisati?

 • Lider: koja je korisna definicija „lidera“ u kontekstu Wikimedije?[4][5]
 • Dobro liderstvo: šta čini dobrog lidera?
 • Liderske veštine: koje su veštine, kvaliteti i/ili vrednosti lidera?
 • Putevi liderstva: koji putevi ili uloge liderstva već postoje u pokretu? Koje puteve ka liderstvu treba kreirati? Koje treba imenovati i prepoznati?

Šta se dešava sa ovim nacrtom?

 • Nacrt definicije će biti postavljen na Meta-wiki i otvoren za pregled i doradu. Tim za razvoj zajednice će se u svom radu rukovoditi ovim nacrtom. Mogu ga koristiti i druge grupe u zajednici.

B. Stvaranje plana za razvoj liderstva

Zašto je pokretu potreban plan razvoja liderstva?

 • Smatra se da lideri predstavljaju ključni faktor uspeha svakog projekta. Naš pokret nije imao jedinstvenu strukturu za sistematsku izgradnju liderskih veština i kultivisanje novih lidera zajednice.[6]

Šta bi plan razvoja liderstva mogao da sadrżi? (Lista nije potpuna.)

 • Ciljevi i vizija: Koji je pravac i ishod razvoja liderstva? Šta su konkretni ciljevi, kako kvalitativni tako i kvantitativni?
 • Uloge i odgovornosti: Ko je odgovoran za razvoj, finansiranje, podršku i evaluaciju lidera? Odakle i ko može formirati inicijative?
 • Pristup liderskim ulogama ili putevima: Kako se lideri ohrabruju i kako identifikovati lidera? Kako ljudi pristupaju liderskim ulogama ili putevima? Kako se može podsticati raznolikost liderstva?
 • Vrednovanje lidera: Kako lideri znaju da su cenjeni? Koje su prednosti vođenja? [7][8][9] 
 • Identifikovanje potreba i sredstava za liderske veštine: Kako se mogu sprovesti procene potreba kako bi se utvrdilo koje su liderske veštine potrebne? Kako se postojeća sredstva za razvoj liderstva mogu prikupiti i podeliti?[10] Kako se postojeća sredstva za razvoj liderstva mogu prikupiti i podeliti?[11][12][13]
 • Pristup razvoju liderstva: Da li su različitim tipovima lidera potrebni različiti oblici podrške? Koga treba naučiti liderskim veštinama? [14] Koje metode se mogu koristiti za razvoj lidera?[15][16]
 • Evaluacija: Kako i kada se može meriti uspešnost u razvoju liderstva?[17]
 • Sistemi podrške: Kakvu podršku dobijaju lideri? Kako se može podržati dugoročna održivost lidera?
 • Pridošlice: kako se pridošlice ohrabruju da otkriju i razmotre puteve liderstva u okviru Pokreta?
 • Finansiranje: Kako se može podržati razvoj liderstva? Šta predstavlja najbolju upotrebu postojećih sredstava?
 • Prioriteti i primena: Koji su „osnovni“ liderski kapaciteti?[18] Kako proceniti više različitih inicijativa da bi se odredio prioritet ili izvršila podela ograničenih resursa? Koje inicijative za razvoj liderstva predstavljaju prioritet? Kako se ovo određivanje prioriteta razlikuje u različitim kontekstima? Kako bi mogla izgledati prioritetna lista investicija u razvoj liderstva za dati region ili kontekst?

C. Rukovođenje implementacijom plana razvoja liderstva

Nakon izrade plana razvoja liderstva, radna grupa će promeniti svoj fokus na implementaciju. Ovo će uključivati savetovanje i procenu implementacije koju je sprovela Fondacija Wikimedia i može se proširiti na savetodavnu ulogu za volonterske radne grupe i podružnice.

U ovoj fazi, radna grupa bi mogla da odluči da sprovede delove prioriteta razvoja liderstva. Primeri rada radne grupe mogu uključivati:

 • Sprovođenje globalnih/lokalnih procena potreba kako bi se razumeli nedostaci u veštinama liderstva;
 • Kreiranje i održavanje centralne baze podataka postojećih resursa;

Kreiranje programa: mentorski programi, programi obuke, tehnološke platforme;

 • Pružanje resursa (dokumentacija, mrežne veze itd.) podružnici koja je zainteresovana za obuku lokalnog rukovodstva ili im pomaže da razumeju dostupne procese grantova.

3. Kako se formira Radna grupa i kakva je njena struktura?

A. Sastav radne grupe

 • Do 12 članova. Grupa ove veličine može da radi dobro i efikasno. Ukupna veličina može biti zasnovana na interesovanju kvalifikovanih pojedinaca.
 • Članovi će biti mešavina pojedinačnih volontera, volontera/osoblja iz podružnica i osoblja Fondacije Wikimedia (predstavnik osoblja Fondacije Wikimedia će biti jedna osoba iz Tima za razvoj zajednice)
 • Cilj je da grupa ima barem po jednog člana iz svakog od sledećih regiona: Bliski istok i Afrika; Južno-azijska asocijacija za regionalnu saradnju (SAARC); Istočna, jugoistočna Azija i Pacifik (ESEAP); latinska Amerika (LATAM) i Karibi; SAD i Kanada; Severna i zapadna Evropa; Centralna i istočna Evropa (CEE)
 • Cilj je da grupa bude raznolika po nekoliko parametara:
  • Region/zemlja
  • Jezik
  • Pol
  • Zajednice u nastajanju / uspostavljene zajednice
  • Wiki projekti
  • Glasovi koji još nisu uključeni u diskusije
  • Trenutne i prošle uloge u organizaciji ili zajednici (saradnik, funkcioner, član odbora, osoblje, komitet itd.)
 • Once the working group is formed, the group has the flexibility to determine how they will work together. This can, for example, include forming regional or language sub-groups

B. Veštine i iskustvo članova

Članovi će imati operativno znanje i iskustvo u izgradnji kapaciteta i razvoju liderstva. Ovo iskustvo može biti iznutra ili izvan pokreta. Ranije uloge članova (formalne ili neformalne) uključuju: trener, projektant učenja, fasilitator, organizator, mentor, edukator ili lider. Snažan interes za razvoj ljudi, rast i održivost Pokreta, strateško planiranje Pouzdanost i posvećenost Veštine efikasne komunikacije i saradnje. Sposobnost rada u multikulturalnom radnom okruženju. Jezik: članovi ne moraju tečno govoriti engleski. Prevodilačka podrška se može pružiti po potrebi.

C. Ograničenje roka i vremenska obaveza

 • Radna grupe će početi sa radom otprilike u maju 2022;
 • Vremenska obaveza je oko 5 sati nedeljno (ovo uključuje sastanke uživo i asinhroni rad); ova količina vremena može varirati od nedelje do nedelje u zavisnosti od faze procesa;
 • Mandat će biti po 1 godinu sa mogućnošću ponovnog prijavljivanja. Ovo ograničenje je postavljeno kako bi se ljudima omogućilo da okončaju obavezu i izbegnu sagorevanje.

D. Uloga i odgovornosti

 • Radna grupa će delovati kao radna grupa i savetodavni odbor. Radna grupa je odgovorna za donošenje ideja, izradu plana, izvršavanje dogovorenih zadataka i bilo koji drugi posao koji bude potreban;
 • Tim za razvoj zajednice će podržati radnu grupu preko fasilitatora, kroz podršku za prevođenje, dokumentacionom podrškom i mogućnosti za razvoj veština. Tim za razvoj zajednice je podrška i pomoćnik, a ne donosilac odluka i projektant.

E. Izbor članova

 • Proces
  • Koristiće se proces prijavljivanja. Zainteresovani i kvalifikovani članovi zajednice su pozvani da se prijave
  • Prijave će anonimno pregledati i oceniti panel koji uključuje osoblje Fondacije Wikimedia sa iskustvom u edukaciji ili razvoju liderstva, kao i volontere sa iskustvom u ovom poslu. Članovi komisije će biti određeni javno.
 • Kriterijumi za izbor članova
  • Veštine i iskustvo: Kandidati moraju imati iskustvo i kompetencije u izgradnji kapaciteta i razvoju liderstva, kao i druge kvalitete navedene ranije
  • Motivacija: Kandidati moraju jasno predstaviti razloge za priključivanje radnoj grupi
  • Posvećenost: Sposobnost da se praktično, mentalno i emocionalno posveti vreme i trud za posao u trajanju od 1 godine.
  • Samosvest: Sposobnost promišljanja sopstvene motivacije, prednosti i izazova.
  • Raznolikost: Zastupljenost prema jeziku, rodu, regionu, iskustvu, ulozi u pokretu i zajednici.
  • Pojedinci koji su pod aktivnim sankcijama Fondacije Wikimedia fondacije ili bilo koje Wikimedia zajednice ne ispunjavaju uslove za kandidaturu. Sankcije uključuju zabrane (potpune ili delimične) ili aktivne blokade (potpune ili delimične). Prethodne sankcije i upozorenja nisu prepreka za razmatranje prijave.
 • Vremenska linija izbora
  • Mart - april 2022: Poziv za podnošenje prijava
  • April 2022: Komisija anonimno pregleda prijave
  • Početak maja 2022: Najava formiranja radne grupe
  • Kraj maja 2022: Radna grupa počinje sa radom

F. Beneficije i stipendije

 • Stipendija od 100 dolara na svaka 2 meseca za kompenzaciju troškova učešća. Stipendije se mogu koristiti za plaćanje čuvanja dece, interneta, prevoza i drugih troškova koji omogućavaju volontiranje
 • Mogućnosti za razvoj veština: Članovi radne grupe će imati pristup mogućnostima za izgradnju veština, uključujući obuku o temama kao što su transformacija sukoba i nenasilna komunikacija. Kroz svoje angažovanje u radnoj grupi, članovi će imati priliku da (kroz iskustvo) nauče o procesima zajedničkog rada u grupi.

G. Proces rada

 • Radna grupa će raditi u „sprint“ deonicama. Ovo podrazumeva razvoj rada u malim koracima i česte promene na osnovu povratnih informacija.
 • Radnu grupu će podržati fasilitator kroz podršku saradnji, donošenju odluka i upravljanju procesima.
 • Radna grupa će tokom svog mandata prikupljati povratne informacije iz zajednice kako bi obezbedila uključivanje više različitih glasova. Na ovaj način se potvrđuje stav da relativno mala grupa članova zajednice ne može predstavljati ceo pokret.

H. Podrška radnoj grupi

 • Fasilitacija: Radna grupa će imati fasilitatora koji će joj pružati podršku u saradnji, donošenju odluka, dizajnu procesa i upravljanju projektima
 • Dokumentacija: Fasilitator i Tim za razvoj zajednice će podržati radnu grupu u dokumentovanju njenog rada
 • Prevod: Po potrebi će biti obezbeđen simultani i/ili pismeni prevod.
 • Koordinacija i komunikacija: Tim za razvoj zajednice i Tim za strategiju i upravljanje pokretom će obezbediti svu koordinaciju, podršku i komunikacijsku podršku
 • Razvoj veština: biće obezbeđena obuka o relevantnim veštinama

Reference