Globalne uprawnienia

This page is a translated version of the page Global rights and the translation is 100% complete.

Ta strona stanowi dokumentację globalnych uprawnień, w szczególności procesu proponowania i wdrażania grup globalnych, a także zasad i ograniczeń korzystania z uprawnień globalnych.

Zasady

Głównym celem uprawnień globalnych w projektach Fundacji Wikimedia jest zapewnienie możliwości podjęcia akcji, których lokalne projekty nie są w stanie wykonać. Uprawnienia globalne nie są ważniejsze niż posiadane przez członków lokalnego projektu. Ich wykorzystanie musi przebiegać zgodnie z lokalnymi zasadami. W przypadku gdy dany projekt nie określił zasad korzystania z uprawnień globalnych, przyjmuje się że są takie same jak dotyczące posiadaczy równoważnych uprawnień lokalnych. Jeżeli posiadacz globalnych uprawnień jest nieświadomy zasad określonych przez społeczność projektu lub nie potrafi się z nimi zapoznać z powodu bariery językowej, powinien być świadomy, że działanie wbrew lokalnym zasadom będzie skutkowało usunięciem uprawnień globalnych.

Propozycje nowych grup

Wszystkie propozycje nowych albo znacząco zmienionych grup globalnych muszą być opublikowane i dyskutowane w taki sposób (i przez taki okres czasu), aby członkowie wszystkich projektów Fundacji Wikimedia byli w stanie wziąć udział w procesie. Jako minimum, należy umieścić komunikat w kawiarenkach (lub równoważnych stronach) wszystkich projektów. Informacja powinna być również widoczna w komunikatach nad stroną obserwowanych (lub w sitenotice).

Nadużywanie globalnych uprawnień

Każde nadużycie uprawnień globalnych będzie skutkowało ich natychmiastowym odebraniem. Nadużycie to dobrowolne naruszenie lokalnej bądź globalnej zasady albo trwałe naruszanie zasad globalnych lub lokalnych z powodu ignorancji lub nieumiejętności (w wyniku bariery językowej) zrozumienia zasad lokalnych. Nadużycia uprawnień globalnych należy natychmiastowo zgłaszać do stewardów na tablicy próśb do nich lub mailowo pod adres: stewards wikimedia.org.

Przyznawanie globalnych uprawnień

Dołączanie użytkownika do grupy globalnej przebiega według kryteriów zdefiniowanych w globalnych zasadach, określających korzystanie z wynikających z niej uprawnień. Konkretne zasady powinny określać wymagany poziom zaufania oraz sposób sprawdzenia, czy kandydat spełnia warunki przyznania uprawnień.

Rezygnowanie z grup globalnych

Każdy projekt ma techniczną możliwość włączenia lub wyłączenia u siebie konkretnych grup globalnych. Odbywa się to za pomocą strony Special:WikiSets. Proces rezygnacji powinien zostać zainicjowany przez lokalną społeczność i przebiegać według jej własnych procesów uzyskiwania konsensusu.

Zobacz też