Fundraising 2011/Susan Letter/nn

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google skal ha opptil ein million serverar. Yahoo har rundt 13 000 tilsette. Wikipedia har berre 400 serverar og 73 tilsette.

Wikipedia er den 5. mest vitja nettstaden på Verdsveven og blir brukt av 454 millionar ulike menneske kvar månad – alt takka vera gåver frå lesarar.

Om du sjølv bruker Wikipedia, veit du kor fantastisk det er å kunna få all denne informasjonen utan å måtta betala. Vidare slepp du sjå reklame, og blinkande ting på sidene. Det er ei rein oppleving.

Eg ville tru dei som dreg stor nytte av dette, og har råd til det, kanskje vil føla ei moralsk plikt til å gje i det minste eit par tiarar om dei visste det trengdest.

Kva med å gje ein tiar i dag? Eller ein femtilapp, eller ein hundrings!

Det flotte med Wikipedia er at nerdar som meg, som elskar underlege ting som sniglar, kan koma saman og dela det me bryr oss om her i denne verda. Det er dette som gjer Wikipedia magisk – kvar og ein av oss har eit umælande lys i seg som kjem av ønsket om å hjelpa andre å læra, til å dela kunnskap.

Ved å gje ei pengegåve i dag fremjar du veksten i kunnskapshagen Wikipedia. Takk!

Susan Hewitt
Wikipediaforfattar