Fundraising 2011/Kaldari Letter/nn

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Internett var eingong skikkeleg kult.

Det fanst så mykje ulikt og spanande på Internett tilbake i «gamle dagar» på 90-talet. Den gongen verka nettet meir som eit samfunn av interessante folk enn forgylt fjernsyn, slik ein eigentleg får inntrykk av no.

Eg var ein av dei frivillige som skapte Wikipedia. Og me bestemte for lenge sidan at å dela informasjon og utdanna folk er viktigare enn å tena pengar. Difor er Wikipedia no lagra av ein veldedig organisasjon, og vil aldri visa reklame. Det kostar sjølvsagt pengar å halda serverane gåande og sjølve betala eit fåtal tilsette. Men i staden for å la reklamepengar og økonomisk påverknad styra det me gjer, spør me kvart år ganske enkelt lesarane våre om å gje litt av pengane sine for å støtta eit verkeleg samfunn av menneske som står for noko anna på Internett. Ver god å gje 50, 100 kroner eller det du kan.

Etter fleire år som bidragsytar for Wikipedia blei eg til slutt tilsett som programmerar. Og ein ting kan eg seie- infrastrukturen som ligg under Wikipedia er omtrent så enkel som han kan få blitt.

Google skal ha opptil ein million serverar. Yahoo har noko slikt som 13 000 tilsette. Me har 679 serverar og 95 tilsette.

Wikipedia er det 5. mest vitja nettstaden på Internett, og viser kvar månad milliardar av enkeltsider til 470 millionar ulike menneske.

Det beste ved å gje er at om du gjev 100 kroner til Wikipedia, blir resultatet mangedobla. Om dei 100 kronene går til å løna ein programmerar, som så utviklar eit verktøy som lèt 1 000 bidragsytarar gjera noko flott på Wikipedia, så har plutseleg dine 100 kroner utført mykje meir enn dei kunne på nokon annan nettstad.

Di gåve vil hjelpa oss til å gjera Wikipedia betre – og sikra at i det minste denne delen av Internett framleis vil vera kul.

Takk.

Ryan Kaldari
Wikipedia-programmerar