Fundraising 2011/Core messages/nn

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Landing Pages
 1. For meir informasjon eller andre måtar å gje på, klikk her.
 2. Vi lagrar ikkje kredittkortinformasjonen din, og alle personlege data er underlagde retningslinene våre for personvern.
 3. Ein appell frå grunnleggjaren av Wikipedia, Jimmy Wales.
 4. Vel gåvebeløpet ditt:
 5. Gje no
 6. Eg vil ha periodiske oppdateringar frå Wikimedia Foundation
 7. Anna:
 8. Du lyt gje minst 1 dollar
 9. Gjev ei månadleg gåve
 10. Me prøver gjera det lett for folk i alle land å gje gåver. Ver god og gje beskjed om måtar me kan gjera det lettare for deg. Send forslaga dine til: <email address will be inserted here>.
 11. For svar på vanlege spørsmål, sjå her.
 12. Spørsmål eller kommentarar? Kontakt: donate@wikimedia.org
Banners / LP
 1. Ver god og les: Ei personleg oppfordring frå Wikipedia-grunnleggjaren Jimmy Wales.
 2. Les no
 3. Hjelp oss å nå målet vårt: 24 millionar dollar
Buttons
 1. Gje med kredittkort
 2. Gje med PayPal
 3. Gje med bankoverføring
Where your donation goes
 1. Kva gåva di går til
 2. Teknologi: Serverar, bandbreidde, vedlikehald, utvikling. Wikipedia er den 5. mest vitja nettstaden i verda, og bruker ein brøkdel av kva andre topp-nettstader bruker.
 3. Folk: Dei andre 10 mest vitja nettstadene i verda har tusenvise av tilsette. Me har færre enn 100, slik at ei gåve frå deg vil vera ei god investering i ein svært effektiv veldedig organisasjon.
Thank You / Stories
 1. Les om kvifor andre gjevarar frå heile verda støtter Wikipedia og tilknytte prosjekt, eller finn ut om di verksemd har ei corporate matching gift program.
  Tell the world that you support Wikimedia: tweet it with hashtag #keepitfree!
 2. Ved å markera denne boksen gjev du Wikimedia Foundation løyve til å ta kontakt med deg direkte for å høyra kva du har å fortelja, og til å bruka forteljinga di til å skapa merksemd om Wikimedia Foundation og prosjekta til organisasjonen.
 3. Valfritt
 4. Alder