Fundraising 2011/Jimmy Letter 003/sv

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google sägs ha har nära en miljon servrar. Yahoo har omkring 13 000 anställda. Vi har 679 servrar och 95 anställda.

Wikipedia och dess systerprojekt är tillsammans den femte största webbplatsen på internet och används av 470 miljoner människor varje månad – med miljarder sidvisningar.

Kommersialism och marknadsföring är inte dåligt. Men de hör inte hemma på Wikipedia.

SITENAME är något alldeles speciellt. Det är som ett bibliotek eller en allmän park. Som ett tempel för sinnet. Det är en plats dit vi alla kan gå för att tänka, lära oss och dela kunskap med andra.

När jag grundade Wikimedia-stiftelsen kunde jag ha skapat ett vinstdrivande företag med reklam, men jag bestämde mig för att göra något annat. Vi har under åren arbetat hårt för att hålla det litet och smidigt. Vi genomför vårt uppdrag och lämnar slöseri åt andra.

Om alla som läste detta bidrog med 35 kr skulle vi bara behöva hålla insamlingen en dag per år, men alla kan eller kommer inte att bidra. Det är okej – varje år bestämmer sig precis tillräckligt många för att ge.

Fundera på möjligheten att ge ett bidrag för i år. $5, €10, ¥1000 eller hur mycket du kan för att hjälpa Wikimedia-projekten fortleva.

Tack,

Jimmy Wales
Wikipedias grundare