Fundraising 2011/Jimmy Letter 002/sv

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Google har kanske upp emot en miljon servrar. Yahoo har omkring 13000 anställda. Vi har 679 servrar och 95 anställda. Wikipedia är den femte största webbplatsen på internet och används av 470 miljoner människor varje månad – med miljarder sidvisningar.

Kommersialism och marknadsföring är i sig inte något ont. Men det hör inte hemma här – inte på Wikipedia.

Wikipedia är något alldeles speciellt. Det är som ett bibliotek eller en park. Som ett sinnets tempel. Det är en plats vi alla kan använda för att tänka, lära oss, dela med oss av vår kunskap.

När jag grundade Wikipedia, kunde jag ha gjort ett vinstdrivande företag med reklam, men jag bestämde mig för att göra något annat. Vi har arbetat hårt under åren för att hålla rörelsen liten och samlad. Vi utför vårt uppdrag i enlighet med grundtanken – och lämnar kommersen åt andra.

Om alla som läser detta donerade 5 dollar, skulle vi bara behöva ta emot donationer en dag per år. Men inte alla kan eller kommer att donera. Och det är helt okej. För varje år bestämmer sig precis tillräckligt många för att ge.

Överväg gärna i år möjligheten att göra en donation på fem dollar, tio euro, eller ettusen yen – eller vadhelst du kan för att skydda och upprätthålla Wikipedia.

Tack,

Jimmy Wales
Wikipedias grundare