Översättningar/Donate

(Redirected from Donate/sv)

Please see Fundraiser 2008/core messages.

Translations are being requested of the new system... If you are willing to help, (first of all thanks! :-D) then just update the fields of this template for your language and put it on a user subpage of yours on Meta or on another wiki of your choice (you don't need an account on the Foundation wiki to help translate). Then, tell me where it is and I'll update it on this wiki. Thanks!

Deadline: please have translations ready as soon as possible (but don't push yourselves too hard!). :-)
Workspace: feel free to copy-paste the source code below and paste it on a user subpage of yours on any wiki. :-)

Put at Donate/lang-code

edit
{{Template:Donate-main
|language=sv <!-- en -->
|title=Du kan hjälpa Wikimedia<br>att sprida kunskap <!-- You can help Wikimedia<br>change the world -->
|donate-now= Ge en gåva <!-- Donate now -->
|left-quote=“
|imagine-a-world='''Föreställ dig en värld'''<br> där alla har fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. — ''J. Wales, Wikipedias grundare'' <!-- '''Imagine a world'''<br>
in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. 
— ''J.Wales, Founder of Wikipedia'' -->
|right-quote=”
|video-subtitle=en
|video-options='''Klicka här''' för fler uppspelningsalternativ. <!-- '''Click here''' for more video playback options. -->
|boxtitle=Vad du inte vet om Wikipedia <!-- What you don't know about Wikipedia -->
|storycontent=Känner du till '''Patricio Lorente'''? <!-- Do you know '''Patricio Lorente'''? -->

Utifrån sett verkar Patricio Lorente vara en typisk argentinare - han älskar fotboll, god mat och att umgås med vänner. När Patricio 1991 började arbeta för en internationell biståndsorganisation blev han starkt medveten om de gapet mellan "de som har, och de som inte har".
<!-- From the outside, Patricio seems like a typical Argentinian – he loves soccer, good food, and spending time with friends. When Patricio began working for an international development agency in 1991 he became deeply aware of the disparity that existed between those that "have and don't have." -->

Idag undersöker Patricio och hans vänner inom Wikimedia Argentina olika sätt att hjälpa fattiga studenter och skolor i Argentina genom läroböcker, skapade från Wikipedias fria innehåll.
<!-- Today Patricio and his friends from Wikimedia Argentina are researching ways to help underprivileged students and schools in Argentina with textbooks created with Wikipedia's free content. -->

Med ditt bidrag kan vi hjälpa Patricio och hans vänner att förändra många fattiga människors verklighet i hans hemland till något positivt och hoppfullt.
<!-- With your donations we'll help Patricio and his friends to transform the reality of many underprivileged people in his homeland into something positive and hopeful. -->

'''[[Donate-options/sv|Ge en gåva.]]'''
|nonprofit-deducatbility= Wikimedia Foundation är en allmännyttig organisation i USA, befirad från skatt enligt 501(c)(3) i USAs skattelagsstiftning. Om du bor i USA är gåvan avdragsgill.
<!-- Wikimedia Foundation is a '''501(c)(3) tax exempt charitable corporation'''. You may deduct donations from your federally-taxable income if you live in the United States. -->
|default_amount=250
|selected_currency=SEK
|bank-transfer=Banköverföring<!-- Bank transfer -->
|send-cheque=Betala med check <!-- Send a check -->
|deposit-money='''Sätt in pengar direkt på vårt bankkonto''' <!-- '''Deposit money into our bank account:''' -->

Kontoinnehavare: <!--Account holder:--> Wikimedia Foundation<br>
Kontonummer: <!-- Account: --> 068-9999995-01

Bank: Dexia bank/Banque Dexia<br>
IBAN: BE43 0689 9999 9501<br>
BIC: GKCCBEBB
|donate-mail='''Skicka ditt bidrag med brev''' <!-- '''Donate via regular mail.''' -->

Ställ ut checken på "Wikimedia Foundation, Inc." Skicka inga kontanter i brev, på grund av stöldrisken.
<!-- Please make the check payable to 'Wikimedia Foundation, Inc.' To prevent theft, please do not send cash through the mail. -->

Vår postadress (för checkar): <!-- Our mailing address (for checks): -->

Wikimedia Foundation, Inc.<br>
P.O. Box 919227<br>
Orlando, FL 32891-9227<br>
United States

|budget-title=Vad vi behöver pengarna till <!-- What we need the money for -->
|budget-text= Läs vår senaste [[Media:Wikimedia_2006_fs.pdf|finansrapport]] (PDF) och [[meta:Wikimedia_servers/hardware_orders|listan över den hårdvara vi har beställt]] efter den senaste insamlingskampanjen.
<!-- Please read our latest [[Media:Wikimedia_2006_fs.pdf|financial report]] (PDF) and have a look at our [[meta:Wikimedia_servers/hardware_orders|list of the hardware we ordered]] after our last fundraising drive. -->

Har du fler frågor om vår pågående insamlingskampanj? Läs vår [[FAQ om kampanjen|Fundraising FAQ]].
<!-- Do you have more questions about our current fundraising drive? Please read our [[Fundraising FAQ]]. -->
|link-faq=[[Insamling - vanliga frågor]] <!-- [[Fundraising FAQ]] -->
|link-privacy=[[Donor Privacy Policy|Integritetspolicy]] <!-- [[Donor Privacy Policy]] -->
|link-tax=[[Deductibility of donations|Avdragsgilla gåvor]] <!-- [[Deductibility of donations|Tax Deductability of Donations]] -->
|link-budget=[[Planned Spending Distribution 2007-2008|Planerade utgifter 2007-2008]] <!-- [[Planned Spending Distribution 2007-2008|Planned Spending Distribution]] -->
}}

Put at Donate-options/lang-code

edit
{{Donate
|structure_template=Donate-options <!-- don't translate this line -->
|return_url=wikimediafoundation.org/wiki/Donate-thanks/sv

|click_instructions= Klicka på någon av flikarna nedan för att välja betalsätt <!-- Click any of the tabs below to choose a payment method -->
|cc_title=Kontokort <!-- Credit Card -->
|paypal_title=PayPal
|moneybookers_title=Moneybookers
|direct_deposit_title=Direktöverföring <!-- Direct deposit -->
|check_title=Check (via brev) <!-- (by mail) -->

|cc_action=Skänk pengar genom att använda ditt kontokort <!-- Donate using your major Credit Card -->
|cc_instructions=Välj valuta nedan <!-- Select a currency below -->
|one_time_gift_header=Engångsgåva på... <!-- One-time gift of... -->
|default_amount=250
|selected_currency=SEK
|public_comment_header=Offentlig kommentar <small>(max 200 tecken)</small> <!-- Public comment <small>(up to 200 characters)</small> -->
|anonymity_question_url=http://donate.wikimedia.org/en/fundcore_browse
|anonymity_question=Offentlig lista över givare <!-- Public list of donors -->
|identify_me_option=Skriv ut mitt namn <!-- List my name -->
|anonymize_me_option=Skriv inte ut mitt namn <!-- List anonymously -->
|button_title=Ge en gåva! <!-- Donate! -->

|paypal_action=Skänk pengar säkert över nätet via PayPal. <!-- Donate securely online with PayPal. -->
|paypal_instructions=Välj valuta nedan <!-- Select a currency below -->

|moneybookers_action=Skänk pengar säkert över nätet med Moneybookers. <!-- Donate securely online with Moneybookers. -->
|moneybookers_instructions=MoneyBookers är ett alternativ till PayPal <!-- MoneyBookers is an alternative to PayPal. -->

|direct_deposit_action=Sätt in pengar direkt på vårt bankkonto. <!-- Deposit money directly into our bank account. -->
|direct_deposit_instructions=Wikimedia Foundation har ett bankkonto där du kan sätta in pengar. <!-- The Wikimedia Foundation has a bank account that accepts money transfers. -->
|account_holder_header=Kontoinnehavare: <!-- Account holder: -->
|bank_header=Internationell bank: <!-- International Bank: -->
|us_bank_header=Amerikansk bank: <!-- US Bank: -->
|account_name_header=Kontonumret är: <!-- The account name is: -->
|account_number_header=Kontonummer: <!-- Account number: -->
|account_number_others=Nationellt kontonummer i Belgien: <!-- National Belgian account number: -->
|account_number_others_info=För överföringar inom Belgien, eller från länder där IBAN-systemet inte används <!-- For transfers inside Belgium or from countries not supporting the IBAN-system -->
|us_account_number_header=Kontonummer <!-- Account numbers: -->
|domestic_wires_text=Inom USA<!-- US Domestic Wires -->
|international_text=International
|swift_code_text=SWIFT kod <!-- SWIFT code -->

|check_action=Skänk pengar via brev. <!-- Donate via regular mail. -->
|check_instructions=Ställ ut checken på "Wikimedia Foundation, Inc." Skicka inga kontanter i brev, på grund av stöldrisken. <!-- Please make the check payable to 'Wikimedia Foundation, Inc.' To prevent theft, please do not send cash through the mail. -->
|mailing_address_header=Vår postadress (för checkar) <!-- Our mailing address (for checks) -->

|language_code=sv <!-- en -->
|language_name=Svenska <!-- English -->
|title=Du kan hjälpa Wikimedia<br>att sprida kunskap <!-- You can help Wikimedia<br>change the world -->
}}
<skin>schulenburg</skin>

Put at Donate-thanks/lang-code

edit
{{Donate-thanks2
|gift_intro=Ge dina vänner och familjemedlemmar lite Wikimedia i present! Ladda ner och skriv ut ett gåvobevis där din gåva skrivs in i din väns namn. <!-- Send your friends and family a little Wikimedia for the holidays! Download and print a gift certificate listing your donation in that someone special's name. -->
|gift_donor=Givare <!-- Donor -->:
|gift_recipient=Mottagare <!-- Recipient -->:
|gift_submit=Ladda ner pdf <!-- Download PDF -->
|thank-you='''''Tack'' för din gåva!'''  <!-- '''''Thank you'' for your donation!''' -->
|main-text='''Utan stödet från människor som du, skulle Wikipedia och de övriga [[Our projects|Wikimediaprojekten]] inte finnas till. Tack för ditt stöd!''' <!-- '''Without the support from people like you, Wikipedia and the other [[Our projects|Wikimedia projects]] would not exist. Thank you for your support!''' -->

Du kommer strax att få ett e-mail som kvittens. Skriv gärna ut det och spara. Gåvan är avdragsgill i USA; detaljer, se [[deductibility of donations]]. <!-- An email receipt will be sent to you shortly. Please print this out for your records.  You may deduct this gift from your federally-taxable income in the  United States. See [[deductibility of donations]] for details. --> <!-- server down
[http://fundraising.wikimedia.org/ongoing/index.php/{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}/ PayPal donations in {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}} with links to daily public donor lists.] A record of your donation should show up on today's detail page shortly. Donations may also be seen on IRC at #wikimedia-donations on irc.freenode.net -->

Du hittar fler saker som är på gång på [[Current events]]. På vårt projekt för koordinering, [[m:Main Page|Meta-wiki]], samlas projektnyheter och andra händelser på [[m:Wikimedia News|Wikimedia News]] och [[m:Goings-on|Goings-on]]. [[contact us|Kontakta oss]] om det är något du undrar.  <!-- You can learn more about what's going on at [[Current events]]. Our coordination project, [[m:Main Page|Meta-Wiki]], also tracks project news and events at [[m:Wikimedia News|Wikimedia News]] and [[m:Goings-on|Goings-on]]. Please [[contact us]] if you have any questions. -->

Frågor som direkt rör gåvor till Wikimedia Foundation skickas till '''donate (at) wikimedia (punkt) org''' <!-- Please direct donation-related questions to '''donate (at) wikimedia (dot) org''' -->
|other-ways-header=Andra möjligheter att hjälpa <!-- Other ways you can help -->
|other-ways-options=
===Köp Wikipedia/Wikimedia-produkter===
Du kan hjälpa till att popularisera Wikipedia och Wikimedia genom att köpa saker i vår affär på Cafe Press. En del av försäljningssumman går till Wikimedia Foundation. Besök http://www.cafepress.com/wikipedia .  
<!-- ===Buy Wikipedia/Wikimedia merchandise===
You can help popularize Wikipedia and Wikimedia by purchasing merchandise through our Cafe Press shop. Part of every purchase goes to the Wikimedia Foundation. Visit http://www.cafepress.com/wikipedia for details. -->

===Stöd ''freenode''===
De som driver Wikimedia Foundation och de som underhåller våra servrar och programvaran MediaWiki använder i stor utsträckning [[w:en:Internet Relay Chat| IRC]] för att kommunicera med varandra. Den tjänst vi använder heter freenode. Hur du kan stödja freenode hittar du på  http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml . 
<!-- ===Support freenode===
The people who run the Wikimedia Foundation and those who maintain our servers and the MediaWiki software heavily use [[w:en:Internet Relay Chat|Internet Relay Chat]] (IRC) to communicate. The particular service we use is called freenode. See http://freenode.net/pdpc_onetime.shtml to see how you can help. --> 

===Stöd PlanetMath===
Många av Wikipedias artiklar om matematik kommer ursprungligen från [[w:PlanetMath|PlanetMath]] (projekten använder samma licens för fritt innehåll). Detta projekt behöver mera pengar för att kunna upprätthållas. Gåvor till PlanetMath.org, Ltd. är avdragsgilla i USA. Mer information finns på http://aux.planetmath.org/doc/donate.html.
<!-- ===Help PlanetMath===
Many mathematics articles in Wikipedia have been started from material from [[w:PlanetMath|PlanetMath]] (both projects share the same free content license). That project, however, needs additional funds to keep going. Donations made to PlanetMath.org, Ltd. are tax deductible in the United States. See http://aux.planetmath.org/doc/donate.html for more information and donation links. -->
|sig=-- The Wikimedia Team
|OurProjects-template={{OurProjects-sv}}
|title=Du kan hjälpa Wikimedia<br>att sprida kunskap <!-- You can help Wikimedia<br>change the world -->
}}
<skin>schulenburg</skin>