Autorskoprávní strategie

This page is a translated version of the page Copyright strategy and the translation is 100% complete.
Právní tým v nadaci Wikimedia by se rád dověděl o tématech týkajících se autorských práv na projektech Wikimedia. Pojďme řešit potíže s autorským právem, které jsou pro Wikimedia důležité, následujícím postupem:
 1. Uveďte potíže na stránce Autorskoprávní strategie/Potíže.
 2. Komentujte uvedené potíže.
  a) Jak závažné jsou problémy, které příslušná potíž způsobuje?
  b) Jak důležité jsou tyto problémy pro misi Wikimedia?
  c) Jaký účinek bude mít vyřešení těchto problémů?
 3. Pomozte řešit potíže jakýmkoli možným způsobem.

Pokud máte k tomuto procesu komentáře, přidejte je do diskuse.

Kromě diskusí na wiki uspořádal právní tým Wikimedia Foundation úřední hodiny na IRC o strategii autorských práv dne 15. září 2016 ve 14:00 UTC. Záznamy jsou k dispozici na adrese Strategie autorských práv/Kancelářská hodina IRC.

Dobré porozumění autorskému právu a práce s ním jsou klíčové pro naše projekty i naši misi umožnit lidem po celém světě získávat, tvořit, sdílet a upravovat svobodné znalosti. Právní tým nadace Wikimedia se důkladně podíval na všechnu svou práci, která se zaobírá záležitostmi autorského práva. Tuto strategii jsme vyvinuly, aby pomohla identifikovat a prioritizovat projekty, které jsou nejdůležitější pro komunity Wikimedia. Zahrnuje zdokumentování všech potíží s autorským právem, které se dotýkají projektů Wikimedia a Nadace, jejich prioritizaci a řešení.

Aby tato strategie uspěla, potřebuje vstup od vás. Právní tým nemůže znát všechny způsoby, jakými autorské právo ovlivňuje procesy, které wikimediáni používají při přispívání do projektů, nebo kde je ovlivňuje nejvíc, aniž by naslouchal širokému okruhu wikimediánů. Je také důležité, aby náš tým na řešení těchto problémů souvisejících s autorským právem úzce spolupracoval s komunitou.

Níže je uveden náčrt trojkrokového postupu autorskoprávní strategie. Než se plně vrhneme do provádění tohoto postupu, pojďme několik týdnů strávit diskusí o procesu samém. Podělte se prosím o své názory na diskusní stránce do 14. září.

Krok 1: Identifikace potíží

„Potíž“ je jakákoli situace, ve které autorské právo brání wikimediánům, aby na projektech sdíleli vědomosti, namísto toho, aby jim v tom pomáhalo. To zahrnuje zjištění částí návrhu stránek projektů Wikimedia týkajících se autorského práva, které jsou nepřehledné či matoucí. Také to zahrnuje průzkum stávajících autorskoprávních pravidel a procedur na projektech, aby se zajistilo, že jsou srozumitelně napsány a organizovány a jsou založeny na správné interpretaci autorskoprávní legislativy.

Je důležité sledovat změny autorskoprávní legislativy, které mohou závažně ovlivnit Wikimedia. Jaké dění týkající se autorského práva po celém světě, jako jsou například soudní spory či navrhovaná legislativa, by mohlo mít dopad na projekty?

Je důležité, aby užití obsahu projektů Wikimedia pod licencemi Creative Commons plnilo licenční podmínky. Kde externí uživatelé neuvádějí správně autorství a kde je plnění podmínek nekonzistentní na projektech samých?

Když narazíte na potíže a dokážete je identifikovat, přidejte je prosím na seznam na Copyright strategy/Issues.

Krok 2: Prioritizace potíží

Vzhledem k tomu, že všichni mají omezený čas a prostředky, bychom se měli zaměřit na vylepšení tam, kde to komunitám pomůže nejvíce. To zahrnuje zodpovězení nejméně tří otázek u každé z potíží:

 1. Jak závažné jsou problémy, které příslušná potíž způsobuje?
 2. Jak důležité jsou tyto problémy pro misi Wikimedia?
 3. Jaký účinek bude mít vyřešení těchto problémů?

Pokud dokážete přispět k zodpovězení těchto otázek, učiňte tak prosím na stránce Autorskoprávní strategie/Potíže. To nám všem pomůže rozhodnout, kam máme svou práci zaměřit.

Abychom zbytečně neplýtvali úsilím, bude nejlepší vyčkat se stanovením relativní priority jednotlivých potíží do doby, kdy se jich nashromáždí větší seznam.

Krok 3: Řešení potíží

Po určení nejdůležitějších problémů, které je třeba řešit, je dalším krokem pokusit se je vyřešit. Právní tým Nadace Wikimedia může být schopen některé problémy vyřešit, ale budou i problémy, které sami nevyřešíme. Vyzýváme vás, abyste zvážili, zda můžete přispět k řešení čehokoli, co je uvedeno na Strategie autorských práv/Problémy. Spoluprací na řešeních můžeme dosáhnout více. Wikipedisté mimo Nadaci mají příslušné znalosti, zkušenosti a dovednosti, které mohou pomoci informovat o nejlepších přístupech. Využití těchto zdrojů a zapojení zainteresovaných wikipedistů je klíčovou součástí řešení problémů. Právní tým Nadace se zavazuje zapojit příslušné zúčastněné strany, když se ujímáme vedení při řešení problémů. V případě potřeby oslovíme členy komunity, skupiny a přidružené subjekty, například prostřednictvím poštovních konferencí a na wiki. Pokud se vedení ujmou jiní, podpoříme jejich snahy o totéž.

Právní tým nadace Wikimedia bude muset některé potíže řešit interně, takže zde nebudeme moci uvést všechnu činnost týkající se autorského práva. A také nemůžeme poskytovat právní rady.

Často kladené otázky

Proč to děláte právě teď?

My v Právním týmu jsme to chtěli dělat už nějaký čas, ale prioritu měly jiné věci. Teď máme kapacitu, takže jsme se chopili příležitosti. --CRoslof (WMF) (talk) 22:35, 18 August 2016 (UTC)[reply]

Změní se něco pro editory v důsledku implementace nové autorskoprávní strategie?

Je to možné, záleží na tom, jaké potíže a řešení se nám podaří nalézt. Wikimediánům můžeme například pomoci provedením nějakých změn v rozhraní pro přispěvatele. Nebo můžeme zjistit, že autorskoprávní pravidla na nějakém projektu od doby jejich původního vytvoření členy komunity či zaměstnanci nadace zastarala a je potřeba je aktualizovat. Cílem ale je nerušit běžné procesy editorů, takže je důležité před provedením jakýchkoli změn zvážit dopad na tyto procesy. --CRoslof (WMF) (talk) 22:35, 18 August 2016 (UTC)[reply]

Jaká omezení má nadace Wikimedia při prosazování změn legislativy?

Naším hlavním omezením jsou zdroje – máme jen omezené množství času zaměstnanců a peněz, které můžeme utratit na politickém úsilí. Protože nadace Wikimedia je nezisková organizace podle 501(c)(3), existují také omezení na míru lobbování, které můžeme provádět, a nemůžeme podporovat nebo kritizovat jednotlivé politické kandidáty. --CRoslof (WMF) (talk) 22:35, 18 August 2016 (UTC)[reply]

Pokud tato strategie doporučí nějaká vylepšení softwaru, v jakém čase se budou implementovat?

Čas záleží na rozsahu problému, složitosti řešení a dostupnosti zaměstnanců a dobrovolníků schopných řešení implementovat. Právní oddělení nadace se rozhodlo věnovat zdroje autorskoprávní strategii, ale provedení jakýchkoli změn, které vyžadují vývojářské zdroje, bude muset koordinovat s vývojářskými týmy. --CRoslof (WMF) (talk) 22:35, 18 August 2016 (UTC)[reply]