Thông báo trung ương

This page is a translated version of the page CentralNotice and the translation is 93% complete.

Thông báo trung ương là một phần mở rộng MediaWiki dùng để thông báo diện rộng trên mọi wiki của Wikimedia thông qua một biểu ngữ HTML ở đầu cửa sổ trình duyệt. Trang này đóng vai trò là một cổng thông tin đến những tài nguyên khác có liên quan đến Thông báo trung ương. Các chiến dịch CentralNotice nên thu hút người xem của chúng tôi và tìm cách giáo dục họ về phong trào và các dự án Wikimedia, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào phong trào hoặc giới thiệu nội dung chất lượng cao và các tính năng mới mà chú trọng đến những tác động và sự trải nghiệm người dùng.

Nếu bạn muốn …