Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/Candidates/tl

Ang eleksyon ay natapos ng ika-12 ng Hunyo 2011. Wala nang botong tatanggapin.
Ang mga resulta ay inanunsyo sa ika-17 ng Hunyo 2011.
Halalan ng Lupon ng 2011
Samahan