Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/nl

2006 Bestuursverkiezing
Organistie


Hallo allemaal,

Op 1 september 2006 gaat een verkiezing van het bestuur (Board of Trustees) van de Wikimedia Foundation van start. Wikianen kunnen dan een of meerdere personen kiezen die de Wikimediagemeenschap zullen vertegenwoordigen. Aan de leden van het bestuur wordt toevertrouwd dat zij de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid binnen de Wikimedia Foundation hebben.

Dit is een bijzondere verkiezing om de plek te vullen die vrijkomt door het vertrek van Angela Beesley. Angela, die in juli 2005 voor twee jaar verkozen is en recent haar bestuurslidmaatschap opgezegd heeft, zal het bestuur verlaten zodra een vervanger gekozen is.

Bij deze verkiezingen is ten minste een positie beschikbaar. Extra posities kunnen door het bestuur worden toegevoegd voor de start van de verkiezingen. Het exacte aantal beschikbare posities wordt voor de start van de verkiezingen bekendgemaakt door de Verkiezingscommissie.

De verkiezingen maken gebruik van approval voting door middel van de Boardvote software. Elke stemgerechtigde mag voor zoveel kandidaten stemmen als hij/zij wil. De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen. Als meerdere kandidaten met evenveel "meeste stemmen" eindigen, volgt een extra stemronde.

Geinteresseerde kandidaten moeten zich aanmelden op Meta. Dat kan van 1 augustus 2006 00.00 uur (UTC) tot en met 28 augustus 2006 23.59 uur (UTC). Latere aanmeldingen worden niet meegenomen. Om toegelaten te worden als kandidaat moet je stemgerechtigd zijn (zie hieronder). Bovendien moet je je echte naam bekend maken en moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Kandidaten hebben drie weken de tijd om zichzelf te presenteren aan de rest van de Wikimediagemeenschap. Deze presentaties worden vertaald in meerdere talen voorafgaand aan de verkiezingen.

Je bent stemgerechtigd als je minimaal 90 dagen voor 1 augustus 2006 je eerste bewerking voor een Wikimediaproject hebt gedaan. Met een account waarvan de eerste bewerking uiterlijk 90 dagen voor 1 augustus 2006 lag, moet je voor 1 augustus 2006 minimaal 400 bewerkingen hebben gedaan. Je kunt dus niet de aantallen bewerkingen van verschillende accounts bij elkaar optellen: je moet 400 bewerkingen hebben gedaan op 1 project (met 1 account), en de eerste bewerking op dat project moet minimaal 90 dagen voor 1 augustus 2006 hebben plaatsgevonden.

Planning:

Aanmelding van de kandidaten:

  • Start op dinsdag 1 augustus 2006 00.00 uur (UTC)
  • Eindigt op maandag 28 augustus 23.59 uur (UTC)

Stemmen:

  • Start op vrijdag 1 september 2006 00.00 uur (UTC)
  • Eindigt op donderdag 21 september 2006, 23.59 uur (UTC)

Wil je helpen met het vertalen van (Engelse) teksten met betrekking tot deze verkiezingen, voeg dan je naam toe op Board elections/2006/Translations#Translators.

Tot slot willen we alle kandidaten veel geluk wensen bij deze verkiezingen.

Datrio, Essjay, & Aphaia

24 juli 2006 22.25 uur (UTC),
Verkiezingscommissie 2006

(vertaling dd 05:12, 2 augustus 2006 (UTC))