Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/Results/nl

2006 Bestuursverkiezing
Organistie


Wij, de Verkiezingscommissie, geven hierbij kennis van de uitslagen van de verkiezing van 2006 voor de Board of Trustees. De winnaar is Erik Möller, ook bekend als "Eloquence" of "Xirzon". Aangenomen dat de Board het resultaat aanvaardt en Möller aanstelt, vervangt hij Angela Beesley, die eerder dit jaar besloten heeft te vertrekken. Möller wordt aangesteld voor de rest van de termijn waarvoor Beesley was verkozen, die eindigt bij de normale verkiezingen in 2007.

In totaal zijn er 2347 geldige stemmen uitgebracht en geaccepteerd; de gedetailleerde resultaten luiden als volgt:

 1 - 987 (42%) - Eloquence (Erik Möller)
 2 - 702 (30%) - Mindspillage (Kathleen (Kat) Walsh)
 3 - 648 (28%) - Oscar (Oscar van Dillen)
 4 - 580 (25%) - Arnomane (Daniel Arnold)
 5 - 492 (21%) - Kim Bruning
 6 - 423 (18%) - AaronSw (Aaron Swartz)
 7 - 382 (16%) - Charles Matthews
 8 - 378 (16%) - Arno Lagrange
 9 - 375 (16%) - Cimon Avaro (Jussi-Ville Heiskanen)
10 - 356 (15%) - Zuirdj (Juan David Ruiz)
11 - 349 (15%) - Kelly Martin
12 - 346 (15%) - UninvitedCompany (Steve Dunlop)
13 - 323 (14%) - Improv (Pat Gunn)
14 - 315 (13%) - Linuxbeak (Alex Schenck)
15 - 297 (13%) - alex756 (Alex T. Roshuk Esq.)
16 - 237 (10%) - Evrik (Bruce Andersen)
17 - 109 ( 5%) - Ross.Hedvicek (Ross Hedvicek)

Via deze weg willen we onze dank uitspreken aan alle ontwikkelaars, vertalers, de mensen die de verkiezing hebben gesteund en uitgedragen en alle anderen voor hun hulp bij de verkiezingen en speciale dank aan Tim Starling.

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie voor de Wikimedia Foundation Board Election 2006

Essjay, James D. Forrester, Kizu Naoko, Dariusz Siedlecki, Jon Harald Søby