20 ἔτη τῆς Οὐικιπαιδείας

This page is a translated version of the page Wikipedia 20 and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.
Εἴπετε τὰς ἡμετέρας ἱστορίας!
Ἡ Οὐικιπαιδεία ἐγίγνετο 20 ἐτῶν τὴν 15η Ἰανουαρίου 2021.

Ἡ «20 ἔτη τῆς Οὐικιπαιδείας» δέλτος τοῦ Μετὰ-Οὐίκι ἐστὶ, τόπος ἔνθα ἡ κοινότης τῶν Οὐικιμέσων δύναται ὁμολογεῖν πρὸς τὴν 20ην γενέθλιον τῆς Οὐικιπαιδείας. Ποιῶμεν ὡς οἱ ἄνθρωποι ἐποίησον τὴν Οὐικιπαιδείαν ὥς ἐστι, καὶ μόνον οὗτοι δύνανται βοηθεῖν τῷ αὐτὴν σῴζειν καὶ φύειν. Ποιῶμεν 20 ἀνθρώπινα ἔτη!

Ὅδε ὁ τόπος οὔτως παρέχεται ὡς:

Πῶς εἰσφέρειν