Wikipedia 15/Các sự kiện

This page is a translated version of the page Wikipedia 15/Events and the translation is 100% complete.
Wikipedia 15
Tìm một sự kiện
Các sự kiện
Lên kế hoạch sự kiện
Cùng tham gia
Chia sẻ trải nghiệm của bạn
Truyền thông
Hãy để cả thể giới biết
Nguồn liệu
Biểu tượng và nhãn hiệu
Thảo luận
Cộng tác với người khác
Kiểm tra danh sách sự kiện

Hãy chắc chắn không có sự kiện nào khác đã được dự trù tại địa điểm của bạn bằng cách duyệt qua danh sách dưới đây.

Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy xem qua gói sự kiện ở trang này để tham khảo một vài ý tưởng lên kế hoạch cho sự kiện.

Tạo một trang con cho sự kiện của bạn

Gõ tên địa điểm của bạn vào khung bên dưới (ví dụ: "Hanoi"), rồi nhấn nút "Khởi tạo sự kiện".

Giúp người khác tìm sự kiện

Thêm trang sự kiện của bạn vào danh sách để giúp người khác dễ dàng tìm kiếm.

Hãy tìm một sự kiện

Nhấp vào đây để thêm sự kiện của bạn vào danh sách này

Central America - North America - South America - Africa - Asia - Australia - Europe - Online events


Europe


Albania

Armenia

Austria

Azerbaijan

Belarus

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Georgia

Germany

Greece

Hungary

Italy

Macedonia

Moldova

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Slovenia

Serbia

Spain

Sweden

Switzerland

Ukraine

United Kingdom

Asia


Armenia

Bangladesh

China

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Israel

Japan

Philippines

Nepal

Saudi Arabia

South Korea

Sri Lanka

Taiwan

The Levant

Thailand

United Arab Emirates

Uzbekistan

Vietnam


Africa


Australia

North America

Canada

Mexico

United States


South America

Argentina

Colombia

Chile

Ecuador

Brazil

Uruguay


Central America


Online events