വിക്കിപീഡിയ 15/പരിപാടികൾ

This page is a translated version of the page Wikipedia 15/Events and the translation is 67% complete.
വിക്കിപീഡിയ 15
Find an event
സംഭവങ്ങൾ
Plan an event
Get involved
Share your experiences
മാധ്യമം
Get the word out
വസ്തുക്കൾ
Branding and marks
ഫലം
Impact around the world
പരിപാടികളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുക

Make sure an event doesn't already exist in your location by browsing the list below.

Not sure where to start? Have a look at this event package for some ideas on planning an event.

താങ്കളുടെ പരിപാടിക്കായി ഒരു താൾ സൃഷ്ടിക്കുക

Type your location name below (e.g., "London"), then click the "Create your event" button.

താങ്കളുടെ പരിപാടി കണ്ടെത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക

Add your event page to the list to help others find it.


ഒരു പരിപാടി കണ്ടെത്തുക

താങ്കളുടെ പരിപാടി പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Central America - North America - South America - Africa - Asia - Australia - Europe - Online events


Europe


Albania

Armenia

Austria

Azerbaijan

Belarus

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

France

Georgia

Germany

Greece

Hungary

Italy

Macedonia

Moldova

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Slovenia

Serbia

Spain

Sweden

Switzerland

Ukraine

United Kingdom

Asia


Armenia

Bangladesh

China

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Israel

Japan

Myanmar

Philippines

Nepal

Saudi Arabia

South Korea

Sri Lanka

Taiwan

The Levant

Thailand

United Arab Emirates

Uzbekistan

Vietnam


Africa


Australia

North America

Canada

Mexico

United States


South America

Argentina

Colombia

Chile

Ecuador

Brazil

Uruguay


Central America


Online events