Потребителски групи на Уикимедия

This page is a translated version of the page Wikimedia user groups and the translation is 94% complete.

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат прости и гъвкави филиали с далеч по-малко изисквания от сдруженията и тематичните организации. От филиалите, които се надяват да се превърнат в сдружение или тематична организация, дори не се очаква да отговарят на изискванията за тези партньорски модели, за да кандидатстват за признаване за потребителска група на Уикимедия.


Какво са потребителските групи на Уикимедия?
Съществуващи потребителски групи на Уикимедия
Защо да кандидатстваме?
Какви са изискванията за допустимост?
Как да кандидатстваме за официално признаване?
Бързи връзки

Какво са потребителските групи на Уикимедия?

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат проста и гъвкава форма на участие, която е алтернатива на сдруженията и тематичните организации, които са свързани с повече формални изисквания. Потребителските групи са високо ценени равноправни участници в движението Уикимедия. Те имат за цел да дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб.

Официалното признаване от Комитетът по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия и да получава грантове; признанието обаче не се изисква, което се налага да се извършва дейност, която извършват или биха могли да извършват типичните потребителски групи, това е допълнителна стъпка по избор със свързани ползи и някои допълнителни изисквания.

Потребителските групи са отворени членски групи с утвърдено лице за контакт и история на проекти; предназначени да бъдат лесни за формиране.

Защо да кандидатстваме?

Официалното признаване от Комитетът по присъединяване позволява на групата да кандидатства за използване на търговските марки на Уикимедия и да получава грантове; признанието обаче не се изисква, което се налага да се извършва дейност, която извършват или биха могли да извършват типичните потребителски групи, това е допълнителна стъпка по избор със свързани ползи и някои допълнителни изисквания.

Предимствата да станете призната потребителска група на Уикипедия включват:

 • Употреба на логата на Уикимедия, съвместима с Политиката за търговските марки на Фондация Уикимедия, без допълнително одобрение. Потребителските групи могат да използват и други лога, които не са част от политиката за търговските марки (като логото на Фондация Уикимедия), съгласно лиценза за търговските марки на Фондацията и одобрение от юридическия екип на Фондация Уикимедия.
 • Получаване на големи, но ограничени количества стоки от Уикимедия, които да се използват в дейности и усилия за популяризиране.
 • Публично признаване на принадлежността на групата към Фондация Уикимедия.
 • Подкрепа от връзката на Комитета по присъединяване по време и след процеса на одобрение.
 • Една стипендия за участие в конференцията на Уикимедия, която се провежда ежегодно в Берлин за филиали на уикимедианското движение.

Без официално признание групите все пак могат:

Какви са изискванията за допустимост?

Потребителските групи на Уикимедия са предназначени да бъдат прости и гъвкави филиали с далеч по-малко изисквания от сдруженията и тематичните организации. От филиалите, които се надяват да се превърнат в сдружение или тематична организация, дори не се очаква да отговарят на изискванията за тези партньорски модели, за да кандидатстват за признаване за потребителска група на Уикимедия.

Please note that New user group applications are Paused and will resume in September 2024
Изискванията за създаване на официално призната потребителска група на Уикимедия трябва да бъдат прости и лесни за следване.

 1. # Трима активни редактори на Уикимедия
  Най-малко 3 члена с 300 или повече участия в проект на Уикимедия с регистриран акаунт, който е съществувал повече от 6 месеца в добро състояние (което означава, че те не са в момента блокирани или по друг начин възпрепятствани да участват). Тъй като потребителските групи трябва да приветстват приноса на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия и да позволяват на новите членове да се присъединят, те не трябва да се отклоняват твърде много от общността. Активното участие на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да се даде възможност на потребителските групи да внедряват жизнените си инициативи в проектите на Уикимедия.
 2. Съгласие със споразумението за на потребителска група на Уикимедия и Етичния кодекс
  Вашата група трябва да се съгласи със споразумението за потребителска група и Етичния кодекс на Уикимедия, които очертават основните очаквания към потребителски групи на Уикимедия, като уики документация за дейности, активност в рамките на ръководните принципи на Уикимедия и спазване на Политиката за търговските марки. Когато подадете молбата си, ще бъдете помолени да приемете както споразумението за потребителски групи, така и Етичния кодекс.

Ако кандидатурата на потребителската ви група не е в състояние да изпълни изискванията, все пак можете да кандидатствате, но ние ще се нуждаем от убеждаване, че тези критерии не са от съществено значение за вашата инициатива. Моля в обосновката да отговорите на следните два въпроса:

 1. Как вашата потребителска група би допринесла за изпълнение на мисията на движението Уикимедия?
 2. Как заслугите на членовете-основатели допринасят за успеха на вашата потребителска група?

Някои примери за кандидатстване с добро основание да не се изпълняват критериите са научно-изследователски групи или други инициативи, при които не се изисква да бъдете активен участник.

Моля да имате предвид, че ако не изпълнявате трите критерия, формулирани по-горе, Комитетът по присъединяването ще се нуждае от повече време за обсъждане на кандидатурата ви (и да се надяваме да я одобри) и може да е необходима допълнителна комуникация с членовете-основатели, упоменати в кандидатурата, затова следете пощата си за имейли по въпроса, за да можете бързо да отговорите.

Как да кандидатстваме за официално признаване?

След като вече имате група, уикистраница и големите идеи за това, което искате да направите, посетете страницата за кандидатстване за потребителска група на Уикимедия и кандидатствайте за признаване. Комитетът за присъединяване може да ви зададе някои въпроса, да прегледа вашата кандидатура и, ако е необходимо, да я изпрати на Фондация Уикимедия да признае вашата група като официална потребителска група на Уикимедия. Първоначалното признаване обикновено е за една година и след това се преглежда. Признанието може да бъде спряно или премахнато, ако е необходимо, при условие че дадена група стане неактивна.

Забавянията по време на процеса на одобрение на заявленията най-често произтичат от непълни приложения или приложения, които трябва да бъдат променени, преди да бъдат одобрени. За да предотвратите това и да помогнете за ускоряването на процеса на одобрение за групата, моля, проверете този списък, преди да изпратите кандидатурата си:

 1. Отговаря ли вашето име наистина на изискванията за именуване на филиалите? Груповите дискусии в потребителските групи на Уикимедия относно името им може да отнемат време и обикновено вие искате да не се включвате отново в този разговор, след като кандидатурата ви бъде изпратена. Можете да се свържете с Комитета по присъединяване, за да потърсите данни за вашето име, преди да подадете кандидатурата си.
 2. Има ли вашата група ясен обхват и цел, която е последователно и ясно обяснена? Ако вашата Мета страница описва вашата потребителска група по начин, който се различава от вашата кандидатура и ако тя се различава от дейностите, които вашата група предприема - това може да отложи одобрението на кандидатурата, тъй като е необходим ясен обхват и цел за резолюция на решението и споразумението за потребителската група, което двата основни контакта ще подпишат с Фондация Уикимедия. Обхватът и целта ви трябва ясно и точно да обясняват какво се надява да постигне вашата група и кой би се заинтересувал от присъединяване. Ние признаваме, че това може да се промени с течение на времето, но трябва да имате ясен ангажимент към конкретното изявление в момента си на кандидатстване.
 3. Дали вашите два основни контакти са склонни да се идентифицират с Фондация Уикимедия? Понякога опасенията за поверителността могат да накарат някой да промени мнението си, което може да забави последните стъпки в процеса на признаване на потребителските групи.
 4. Вашата група готова ли е да приема нови членове и дали вече включва най-малко три редактора на Уикимедия с добър статут? Групите, които имат затворен или ограничен модел на членство, може да изискват повече време за обсъждане и преглед. Групи, които нямат поне три активни члена, които също така да са активни редактори на Уикимедия с добър статут, няма да бъдат одобрявани.
 5. Дали посочените от вас лидери и групата като цяло са склонни да следват споразумението и кодекса за поведение на потребителиските групи на Уикимедия? Всички лидери, които са посочени в заявката, трябва да са съгласни преди изпращането на кандидатурата. Кандидати, за които е установено, че нарушават споразумението или кодекса за поведение, няма да бъдат одобрени и на съществуващите потребителски групи потребители, за които е установено, че нарушават споразумението или кодекса за поведение, може да бъдат отнет статута.