Wikimedia chapters/Requirements/vi

This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Requirements and the translation is 0% complete.
This page outlines the requirements and expectations of Wikimedia chapters as outlined by the Affiliations Committee. Chapters are independent non-profit organizations founded to support and promote the Wikimedia projects within a specified geographic area.


Requirements for recognition

Các yêu cầu để thành lập một chi hội Wikimedia được công nhận chính thức được thiết kế để giúp các nhóm đáp ứng kỳ vọng của phong trào đối với họ sau khi họ được công nhận.

 1. Sứ mệnh hỗ trợ Wikimedia
  Sứ mệnh của tổ chức phải phù hợp với sứ mệnhvision của Wikimedia Foundation , cũng như các nguyên tắc hướng dẫn của Wikimedia Foundationcác nguyên tắc của các chi nhánh của phong trào. Bất kể hình thức pháp lý hoặc phương pháp thành lập được chọn là gì, chi nhánh phải có các mục tiêu tương tự như các mục tiêu của Wikimedia Foundation và các hoạt động của nó không nên đi chệch khỏi các mục tiêu đó.
 2. Trọng tâm địa lý
  Chương này dựa trên địa lý/được neo giữ trong một khu vực tài phán hợp pháp. Không giống như các dự án dựa trên ngôn ngữ, các chương là những thực thể cần một cơ sở địa lý. Điều này ngụ ý rằng họ phải neo đậu tại một quốc gia/khu vực pháp lý cung cấp cho họ cơ sở cho cấu trúc pháp lý của họ. Cơ sở này phải ở trong khu vực mà họ muốn phục vụ. Mặc dù có thể có nhiều nhóm người dùng phục vụ một khu vực địa lý tương tự hoặc duy nhất, nhưng chỉ có thể có một chương đề cập đến khu vực tập trung địa lý được chỉ định của họ.
 3. Cấu trúc pháp lý
  Chi hội phải có cấu trúc pháp lý/công ty độc lập về mặt pháp lý với Wikimedia Foundation. Các chương nhằm cung cấp cấu trúc thực tế cho các dự án có thể phát sinh từ những người đóng góp hoặc các bên bên ngoài phù hợp với mục tiêu của Wikimedia Foundation. Tuy nhiên, các chương không nhằm mục đích vận hành các dự án Wikimedia cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của các dự án. Để đạt được điều đó, cấu trúc pháp lý được chọn để tạo ra một chương rõ ràng là độc lập với Wikimedia Foundation là điều cần thiết. Các tài liệu quản lý của tổ chức, nói chung là các quy định pháp luật, phải được Ủy ban Chi nhánh xem xét và phê duyệt.
 4. Mức độ quan trọng của sự tham gia tích cực của cộng tác viên Wikimedia
  Chương này phải có ít nhất mười, tốt nhất là ít nhất hai mươi, cộng tác viên tích cực cho các dự án Wikimedia. Cộng tác viên tích cực được định nghĩa là thành viên có 300 đóng góp trở lên cho một dự án Wikimedia trên một tài khoản đã đăng ký đã tồn tại hơn 6 tháng trong tình trạng cộng đồng tốt (có nghĩa là họ hiện không bị đình chỉ hoặc bị ngăn cản tham gia). Mặc dù các chi hội nên hoan nghênh ý kiến đóng góp của những người không phải là người đóng góp tích cực cho các dự án Wikimedia, nhưng họ không nên ở quá xa cộng đồng. Sự tham gia tích cực của những người đóng góp cho các dự án Wikimedia là cần thiết để một chương có thể đưa các sáng kiến thực tế gắn liền với các dự án Wikimedia vào cuộc sống. Tư cách thành viên ban đầu phải phản ánh rộng rãi phạm vi dự định, khu vực địa lý hoạt động và ngôn ngữ hoạt động được chọn của tổ chức.
 5. Ít nhất hai năm hoạt động
  Các nhóm phải có hai năm kết quả chương trình rõ ràng trước khi đăng ký công nhận phân hội. Lý tưởng nhất là những hoạt động này nên được thực hiện với tư cách là một nhóm người dùng Wikimedia được công nhận. Các hoạt động này và kết quả của chúng phải được ghi lại trên wiki, lý tưởng nhất là trên trang Meta-Wiki của nhóm. Những nỗ lực tiếp cận rộng rãi để khuyến khích sự tham gia và tham gia vào việc thiết lập và định hình tổ chức là cần thiết. Các hoạt động phải là sự kết hợp của các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến được thiết kế để khuyến khích sự tham gia vào các dự án Wikimedia. Nhóm phải được cập nhật về hoạt động và báo cáo tài chính trước khi được xem xét công nhận.
 6. Năng lực, hoặc năng lực dự kiến, để đáp ứng các kỳ vọng trong tương lai
  Điều khiến các chương và tổ chức chuyên đề trở nên độc đáo so với các nhóm người dùng là các kỳ vọng ngày càng tăng. Nhóm của bạn có khả năng đáp ứng mong đợi của các chương sau khi bạn được công nhận không? Đây sẽ là điều mà cả Ủy ban Liên kết và Hội đồng Quản trị sẽ xem xét khi xem xét đơn đăng ký của bạn. Nếu nhóm của bạn không có hồ sơ theo dõi các hoạt động cho thấy rằng bạn sẽ có thể đáp ứng thành công những kỳ vọng này, điều đó có thể khiến đơn đăng ký của bạn bị từ chối. Việc xem xét sẽ được đưa ra đối với hoàn cảnh tài chính của nhóm, nhu cầu thực tế trong lĩnh vực trọng tâm của nhóm bạn và kế hoạch đảm bảo tài trợ trong tương lai để đáp ứng những kỳ vọng này.


So sánh các yêu cầu giữa các mô hình đoàn hội
Yêu cầu Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Số biên tập viên Wikimedia hoạt động tối thiểu 10 10 3
Số thành viên tối thiểu được đề xuất 20 20 10
Tiêu điểm Địa lý Chuyên trách Bất cứ điều gì, miễn là có lợi cho Wikimedia
Sứ mệnh phù hợp với Quỹ Wikimedia
Tuân thủ nguyên tắc đặt tên và quy định thương hiệu
Thông tin về nhóm được công bố trên wiki của Quỹ
Kế hoạch cho các hoạt động hoặc nỗ lực để thúc đẩy các dự án Wikimedia
Cho phép thành viên mới gia nhập
Hai địa chỉ liên hệ được ấn định cho Quỹ Wikimedia
Hợp pháp hóa
Các quy định sửa đổi được phê duyệt bởi Ủy ban liên kết
Hai năm hoạt động trước khi nộp đơn
Yêu cầu sự chấp thuận của Hội đồng Wikimedia Foundation
Hội đồng quản trị do các thành viên bầu ra, bao gồm cả thành viên mới
Báo cáo hoạt động và tài chính được đăng thường xuyên trên Meta-Wiki
Khả năng đại diện cho phong trào Wikimedia trong lĩnh vực trọng tâm
Thời gian phát triển điển hình 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Dự kiến thời gian phê duyệt 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Expectations beyond recognition

Ngoài các yêu cầu để được công nhận, vẫn tiếp tục là yêu cầu đối với các nhóm sau khi được công nhận, có một số kỳ vọng từ cộng đồng Wikimedia đối với các hoạt động và cách điều hành của một chi nhánh.

 • Báo cáo tài chính và hoạt động thường xuyên trên wiki
  Các chi hội phải đăng ít nhất một báo cáo chi tiết hàng năm về các hoạt động và tài chính của họ trên trang báo cáo Meta-Wiki. Cộng đồng đã nhận thấy rằng các dấu hiệu của một tổ chức lành mạnh cũng bao gồm các báo cáo trong suốt cả năm và một kế hoạch hàng năm được công bố cho tổ chức. Mặc dù không bắt buộc phải có kế hoạch hàng năm và các báo cáo thường xuyên đối với tình trạng liên kết, nhưng chúng có thể được yêu cầu đối với các khoản trợ cấp và là kỳ vọng của cộng đồng.
 • Thông báo về văn bản điều hành và thay đổi lãnh đạo
  Các văn bản điều hành của nhóm ban đầu được xem xét và phê duyệt bởi Ủy ban Liên kết. Thỏa thuận với các chương cũng yêu cầu họ thông báo cho Wikimedia Foundation về bất kỳ thay đổi nào đối với các tài liệu đó. Cộng đồng cũng hy vọng rằng cơ quan quản lý hiện tại của tổ chức được xác định trên Meta-Wiki.
 • Nhiều hoạt động ngoại tuyến và trực tuyến mỗi quý
  Mục tiêu cơ bản của mô hình chi nhánh phong trào Wikimedia là thúc đẩy cộng tác trên các dự án Wikimedia. Các chi nhánh dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, cả trực tuyến và ngoại tuyến, để giúp hỗ trợ mục tiêu này.
 • Theo dõi và phản hồi các vấn đề truyền thông liên quan đến phạm vi của nhóm
  Một chương dự kiến có khả năng giám sát và khi cần thiết, phản hồi các vấn đề truyền thông liên quan đến phạm vi chủ đề của họ. Điều đó bao gồm giám sát phương tiện truyền thông đưa tin về chủ đề của họ khi nó liên quan đến Wikimedia và phân phối thông tin về các hoạt động của Wikimedia cho các thành viên và mạng lưới của nhóm. các chương dự kiến sẽ phối hợp với bộ phận Truyền thông của Wikimedia Foundation trong khi thực hiện các nhiệm vụ này.
 • Giám sát và phản hồi các vấn đề chính sách công liên quan đến phạm vi của nhóm
  Một chương được mong đợi có khả năng giám sát và khi cần thiết, phản hồi các vấn đề chính sách công liên quan đến phạm vi của nhóm. Tất cả các tổ chức Wikimedia phải sử dụng chiến lược hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ này và không tham gia vào các vấn đề nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của Wikimedia. Các chi nhánh của phong trào được khuyến khích tập trung vào năm lĩnh vực chính mà Wikimedia Foundation đã xác định cho các hoạt động chính sách công của Wikimedia. Họ được khuyến khích sử dụng trang web chính sách công do Wikimedia Foundation duy trì và phát triển, đồng thời phối hợp với bộ phận Pháp lý của Wikimedia Foundation trong khi thực hiện các nhiệm vụ này.
 • Tuân thủ các chính sách phong trào và nguyên tắc quản lý
  Các chi nhánh của phong trào Wikimedia được yêu cầu duy trì việc tuân thủ các chính sách phong trào và nguyên tắc quản lý. Các ví dụ chính về những điều này bao gồm Nguyên tắc hướng dẫn của Wikimedia Foundation, nguyên tắc liên kết, chính sách nhãn hiệu, nguyên tắc nhận dạng trực quanchính sách không gian thân thiện.
 • Duy trì kiến thức chuyên môn trong phạm vi của nhóm mà cộng đồng Wikimedia có thể truy cập được
  Các chương được mong đợi vừa duy trì kiến thức chuyên môn trong phạm vi địa lý của nhóm vừa giúp phong trào Wikimedia rộng lớn hơn có thể tiếp cận kiến thức chuyên môn đó. Vai trò tài nguyên quan trọng này giúp tình nguyện viên làm việc trong các dự án Wikimedia có cơ sở kiến thức được ghi lại để liên hệ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Wikimedia.
 • Cộng tác với các chi nhánh và dự án tình nguyện khác
  Các chi nhánh của Wikimedia được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điều phối trong trọng tâm chủ đề tương ứng của họ và đây là vai trò đặc biệt của họ giữa các tổ chức Wikimedia. Mặc dù có thể có một số chi nhánh khác hoạt động trong phạm vi địa lý tập trung của nhóm, nhưng sẽ chỉ có một chương. Các thực thể làm việc trên một trọng tâm địa lý không nằm trong một hệ thống phân cấp, nhưng cần thống nhất cách cùng tồn tại để hợp lý hóa hoạt động giao tiếp của họ và tránh trùng lặp công việc.
 • Đại diện cho Wikimedia tại các sự kiện công cộng liên quan đến phạm vi của nhóm
  Dựa trên chuyên môn về trọng tâm địa lý và sử dụng khả năng truyền thông của họ, các chi hội dự kiến sẽ có khả năng đại diện cho phong trào Wikimedia và lợi ích của nó tại các sự kiện công cộng khi được yêu cầu làm như vậy.
 • Các nguồn tài trợ đa dạng
  Các chương dự kiến sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Các chi hội được khuyến khích sử dụng chương trình tài trợ của Wikimedia Foundation. Tuy nhiên, các chương cũng được kỳ vọng sẽ khám phá các phương thức tài trợ khác, chẳng hạn như hội phí thành viên, trợ cấp bên ngoài hoặc các hoạt động gây quỹ truyền thống.


So sánh các yêu cầu đối với các mô hình liên kết
Kỳ vọng Chi hội Tổ chức chuyên trách Nhóm người dùng Wikimedia
Các hoạt động ngoại tuyến và trực tuyến để hỗ trợ Wikimedia
Nhân mỗi quý

Nhân mỗi quý

Ít nhất mỗi năm một lần
Thông báo thay đổi văn bản quản lý hoặc lãnh đạo
Tuân thủ chính sách phong trào và nguyên tắc quản lý
Hợp tác với các chi nhánh và dự án khác
Báo cáo thường niên được công bố trên Meta-Wiki
chi tiết

chi tiết

Tóm lược
Duy trì kiến thức chuyên môn trong phạm vi của nhóm mà cộng đồng Wikimedia có thể truy cập được
Báo cáo tài chính và hoạt động thường xuyên được công bố trên Meta-Wiki
Theo dõi và tham gia vào các chủ đề truyền thông liên quan đến phạm vi của nhóm
Giám sát và tham gia vào các vấn đề chính sách công liên quan đến phạm vi của nhóm
Đại diện Wikimedia tại các sự kiện công cộng liên quan đến phạm vi của nhóm
Đa dạng nguồn vốn