Wikimedia chapters/Creation guide/nl

This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Creation guide and the translation is 100% complete.
Dit is een gemakkelijk te lezen inleiding in het proces van het aanmaken van Wikimedia-verenigingen. Hoewel het niet uitputtend is en geen rekening houdt met verschillen tussen rechtsgebieden, is het de eerste stap voor iedereen die overweegt een vereniging te vormen.
Wat zijn Wikimedia verenigingen?
Hoofdpagina: Wikimedia verenigingen

Wikimedia verenigingen zijn onafhankelijke non-profitorganisaties die zijn opgericht om de Wikimedia-projecten binnen een bepaald geografisch gebied te ondersteunen en te promoten. Net als de Wikimedia Foundation streven ze ernaar om "mensen over de hele wereld in staat te stellen en te betrekken bij het verzamelen en ontwikkelen van educatieve inhoud onder een vrije licentie of in het publieke domein, en om deze effectief en wereldwijd te verspreiden". Zij gebruiken een naam die hen duidelijk verbindt met Wikimedia en krijgen het gebruik van Wikimedia-handelsmerken voor hun werk, publiciteit en fondsenwerving. Er zijn nu 37 verenigingen.

Erkenning door de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken, toegang tot unieke subsidies en aanvullende ondersteuning voor affiliaties; Erkenning is echter niet vereist om het werk van een typische Wikimedia-gebruikersgroep te doen, en groepen worden aangemoedigd om dat model te overwegen als ze nog niet voldoen aan de vereisten voor een vereniging.

Waarom zouden we ons aanmelden?

Erkenning van de Affiliatiecommissie stelt een groep in staat om een aanvraag in te dienen voor het gebruik van de Wikimedia-handelsmerken, toegang tot unieke subsidies en aanvullende ondersteuning voor affiliaties; Erkenning is echter niet vereist om een van de werkzaamheden te doen die typische verenigingen doen of zouden kunnen doen, het is een optionele extra stap met daaraan verbonden voordelen en enkele vereisten.

Voordelen van het worden van een erkende Wikimedia-vereniging zijn:

 • Gebruik de Wikimedia-logo's in overeenstemming met het Handelsmerkbeleid zonder aanvullende goedkeuring. Verenigingen mogen andere logo's gebruiken die geen deel uitmaken van het Handelsmerkbeleid (zoals het logo van de Wikimedia Foundation) op grond van een handelsmerklicentie van de Wikimedia Foundation en goedkeuring door het juridische team van de Wikimedia Foundation.
 • Ontvang grote, maar beperkte hoeveelheden Wikimedia-merchandise voor gebruik bij activiteiten en outreach-inspanningen.
 • Openbare erkenning van de band van de groep met de Wikimedia Foundation.
 • Ondersteuning en samenwerking met de Affiliatiecommissie tijdens en na het goedkeuringsproces.
 • Vraag Jaarplansubsidies aan na het succesvol afronden van twee andere subsidies van de Wikimedia Foundation en het voldoen aan andere toelatingseisen.
 • Een korte naam die de groep duidelijk verbindt met Wikimedia.
 • Exclusief gebruik door een vereniging van de naam en het merk Wikimedia binnen het geografische focusgebied van de groep.
 • Communicatie en publieke beleidsondersteuning van de Wikimedia Foundation.
 • Twee beurzen om de Wikimedia Conferentie te bezoeken, die conferentie wordt jaarlijks in Berlijn gehouden voor affiliatie leden van de Wikimedia-beweging.

Zonder erkenning kunnen groepen nog steeds:

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Hoofdpagina: Vereisten aan Wikimedia verenigingen

De vereisten om een officieel erkende Wikimedia-vereniging op te zetten, zijn bedoeld om groepen te helpen voldoen aan de verwachtingen van de beweging voor hen zodra ze worden erkend.

 1. Wikimedia ondersteunende missie
  De missie van de organisatie moet in overeenstemming zijn met de missie en visie van de Wikimedia Foundation, evenals de leidende principes van de Wikimedia Foundation en principes van affiliaties. Ongeacht de gekozen rechtsvorm of oprichtingsmethode, moet de vereniging doelen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de Wikimedia Foundation, en haar activiteiten mogen daar niet van afwijken.
 2. Geografische focus
  De vereniging is geografisch gevestigd/verankerd in een juridisch rechtsgebied. In tegenstelling tot projecten, die op taal zijn gebaseerd, zijn verenigingen entiteiten die een geografische basis nodig hebben. Dit houdt in dat zij verankerd moeten zijn in een land/jurisdictie die hen de basis biedt voor hun juridische structuur. Deze basis moet zich bevinden in de regio waar ze willen dienen. Hoewel er meerdere gebruikersgroepen kunnen zijn die een vergelijkbaar of één geografisch gebied bedienen, kan er slechts één vereniging zijn dat hun aangewezen geografische aandachtsgebied bestrijkt.
 3. Juridische structuur
  De vereniging moet een juridische structuur/corporatie hebben die juridisch onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. Verenigingen zijn bedoeld om een levensechte structuur te geven aan projecten die kunnen voortkomen uit bijdragers of externe partijen in overeenstemming met de doelstellingen van de Wikimedia Foundation. Verenigingen zijn echter niet bedoeld om de Wikimedia-projecten te beheren, noch om wettelijk verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de projecten. Om dat te bereiken, is het noodzakelijk dat de juridische structuur die wordt gekozen voor het maken van een vereniging duidelijk onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. De bestuursdocumenten van de organisatie, meestal statuten, moeten worden beoordeeld en goedgekeurd door de Affiliatiecommissie.
 4. Kritische massa van actieve betrokkenheid van Wikimedia-bijdragers
  De vereniging moet ten minste tien, bij voorkeur ten minste twintig, actieve bijdragers aan de Wikimedia-projecten omvatten. Een actieve bijdrager wordt gedefinieerd als een lid met 300 of meer bijdragen aan een Wikimedia-project op een geregistreerd account dat al meer dan 6 maanden bestaat in een goede gemeenschapsstatus (wat betekent dat ze nu niet zijn geschorst of anderszins verhinderd om deel te nemen). Hoewel verenigingen inbreng van mensen die niet actief bijdragen aan de Wikimedia-projecten zouden moeten verwelkomen, zouden ze niet te ver van de gemeenschap moeten blijven. De actieve betrokkenheid van bijdragers aan de Wikimedia-projecten is noodzakelijk voor een vereniging om real-life initiatieven die verband houden met de Wikimedia-projecten tot leven te brengen. Het eerste lidmaatschap moet in grote lijnen een afspiegeling zijn van de beoogde reikwijdte, het geografische werkterrein en de gekozen talen waarin de organisatie werkt.
 5. Minimaal twee jaar activiteiten
  Groepen moeten twee jaar aantoonbare programmatische resultaten hebben voordat ze een aanvraag voor erkenning kunnen indienen. Idealiter zouden deze activiteiten moeten worden uitgevoerd als een erkende Wikimedia-gebruikersgroep. Deze activiteiten, en hun resultaten, moeten on-wiki worden gedocumenteerd, idealiter op de MetaWiki-pagina van de groep. Brede outreach-inspanningen om participatie en betrokkenheid bij het opzetten en vormgeven van de organisatie aan te moedigen, zijn noodzakelijk. De activiteiten moeten een mix zijn van online- en offlineactiviteiten die bedoeld zijn om deelname aan de Wikimedia-projecten. De groep moet op bij zijn met de registratie van haar activiteiten en financiële verslagen voordat zij in aanmerking komt voor erkenning.
 6. Capaciteit, of geplande capaciteit, om aan de toekomstige verwachtingen te voldoen
  Iets wat verenigingen en thematische organisaties uniek maakt ten opzichte van gebruikersgroepen zijn de toegenomen verwachtingen. Heeft uw groep de capaciteit om aan de verwachtingen van verenigingen te voldoen zodra u erkenning krijgt? Dit is iets waar zowel de Affiliatiecommissie als de Raad van Bestuur rekening mee zullen houden bij het beoordelen van uw aanvraag. Als uw groep geen trackrecord heeft van activiteiten die erop wijzen dat u met succes aan deze verwachtingen kunt voldoen, kan dat ertoe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen. Er zal rekening worden gehouden met de financiële omstandigheden van de groep, realistische eisen in het aandachtsgebied van uw groep en plannen om toekomstige financiering veilig te stellen om aan deze verwachtingen te voldoen.
Hoe maken we een Wikimedia vereniging?

Stap 1: Verzamel de mensen

Op het meest fundamentele niveau gaan verenigingen over mensen: een groep, geografisch gebonden, die wil bijdragen aan en ondersteuning wil bieden aan de Wikimedia-projecten als geheel op andere manieren dan bewerken.

Met het oog op de duurzaamheid van de vereniging op lange termijn beveelt de Affiliatiecommissie aan dat u een gemeenschap van ten minste 20-25 mensen verzamelt die geïnteresseerd zijn in het oprichten van of deelnemen aan de vereniging. Zorg ervoor dat uw groep het vereiste aantal mensen heeft voordat verder gaat.

(Tijdens stap 3 of 7 kunt u misschien ontdekken dat de wetten van uw land mogelijk een groter aantal mensen vereisen om aan de oprichting van de organisatie deel te nemen.)

Stap 2: Bepaal wat de beste manier is om verder te gaan

Voordat u verder gaat, bespreek met uw groep onderling de voordelen en nadelen van het opzetten van een organisatie; organisaties nemen veel tijd, inspanning en middelen in beslag als ze eenmaal zijn opgericht. Is het nodig om een vereniging op te zetten om uw doelen te bereiken? Hoe zal het opzetten van een organisatie helpen om die doelen te bereiken? Kunt u die doelen als Wikimedia-gebruikersgroep bereiken?

Zodra u een groep mensen heeft die geïnteresseerd is in het nastreven van de doelen, moet u bepalen of er in het gebied gelijkgestemde organisaties (bijvoorbeeld verenigingen of gebruikersgroepen) zijn die uw projecten kunnen hosten of aanvankelijke hulp kunnen bieden bij het opzetten. Is er al een bestaande organisatie waar u zich mee kunt verbinden in plaats van een eigen organisatie te starten?

Daarna kunt u nadenken over de missie van de organisatie die u wilt starten. Is deze missie breed en is uw groep voornamelijk geografisch gericht, of is het strak gedefinieerd? Probeer uw missie samen met de hele groep te ontwerpen en zorg ervoor dat iedereen het daarmee eens is.

Als u zeker weet dat een vereniging de beste manier is om verder te gaan, neem dan contact op met de Affiliatiecommissie en alle andere Wikimedia-organisaties die mogelijk actief zijn in het gebied en informeer hen over uw plannen.

Stap 3: Ontwikkel uw doelen en structuur

Wanneer u een minimale groep mensen heeft, begin dan een gesprek over de doelen en structuur van uw toekomstige vereniging. Probeer deze vragen:

 • Wat wilt u als vereniging bereiken? Wat is uw missie?
 • Welke activiteiten wilt u ondernemen (bijv. outreach, fondsenwerving, PR, publicatie)?
 • Welke structuur zou het beste zijn voor de organisatie? Zou een raad en een lidmaatschapsstructuur het juiste model zijn?
 • Wat zouden de taken en verantwoordelijkheden van de raad en uw vergadering zijn? Wie zou wat in de praktijk beslissen?
 • Hoe ziet u uw organisatie over twee jaar? Over vijf jaar?

Bij het bepalen van uw doelen en structuur kunt u contact opnemen met bestaande Wikimedia-verenigingen voor advies en ideeën.

Stap 4: Bepaal de naam van uw vereniging

Zie ook: Richtlijnen voor naamgeving van affiliaties en Beste aanpak voor logo's

Wanneer u uw aanvraagpagina op de wiki instelt, wilt u de naam voor uw vereniging identificeren.

De officiële naam van de vereniging moet "Wikimedia [naam van het land in de lokale taal]" zijn.

Voorbeelden van acceptabele namen:

 • Wikimedia Wikiland
 • Wikimedia United Places of Objects
 • 维基媒体示例 (Wikimedia Voorbeeld)

Niet acceptabel om te gebruiken:

 • Wikimedia Foundation of Wikiland
 • Wikipedia Wikiland
 • Wikiland Wikipedia
 • Wikiland Wikimedia

Stap 5: Stel een wikipagina in voor uw groep

Als u eenmaal een groep geïnteresseerden hebt, is het tijd om te documenteren wie jullie zijn en om een aantal communicatiemiddelen op te zetten. Voor de buitenwereld moeten twee contactpersonen aangewezen worden die kunnen worden geïdentificeerd voor de Wikimedia Foundation; Denk binnen de groep na over het opzetten van een wiki-pagina waar mensen lid van kunnen worden; Misschien kunt u een mailinglijst, een overlegpagina of ander een forum opzetten om uw projecten te bespreken.

Stap 6: Erkenning krijgen als Wikimedia-gebruikersgroep (optionele stap)

Hoewel dit niet verplicht is, worden groepen die geïnteresseerd zijn om verenigingen te worden sterk aangemoedigd om eerst te beginnen als een Wikimedia-gebruikersgroep. De vereisten en verwachtingen voor gebruikersgroepen zijn opzettelijk ontworpen om een minder middelen-intensieve werking van een groep mogelijk te maken. Een staat van dienst van twee jaar is vereist voor alle vereniging-aanvragers, en zowel de Affiliatiecommissie als de Board of Trustees zullen eerder vertrouwen hebben in de geschiktheid van uw groep om de formele vertegenwoordiger van de Wikimedia-beweging in uw (vak)gebied te worden als uw groep een staat van dienst heeft als een erkende gebruikersgroep met een goede reputatie.

Stap 7: Voer minimaal twee jaar online en offline activiteiten uit

U heeft dus een aantal geïnteresseerde Wikimedianen en er is een idee over de activiteiten die de groep zou willen uitvoeren als een officieel erkende Wikimedia-vereniging.

Dit is een perfect moment om programma's te starten, die uw groep een concrete ervaring zullen geven met het uitvoeren van Wikimedia-activiteiten/evenementen, de interne cohesie van de groep versterken, de motivatie verhogen en mogelijk extra activisten zullen aantrekken.

Hier is een geheimpje: bijna alle activiteiten en programma's die door verenigingen worden uitgevoerd, kunnen door niet-verenigingen worden gedaan. Afgezien van het verzamelen van fondsen en bepaalde soorten overheidswerkzaamheden, kan elke groep Wikimedianen die zich inzet om een programma uit te voeren, dit doen. De Wikimedia-beweging heeft middelen om u te helpen:

De Wikimedia Foundation kan u ad hoc toestemming geven om de Wikimedia-handelsmerken (bijv. het Wikipedia-logo, Wikimedia-logo) te gebruiken voor specifieke evenementen of activiteiten; de Foundation kan uw programma financieren via het competitieve proces dat het Wikimedia Subsidie-programma is; andere Wikimedia-organisaties kunnen financiering, advies en andere bronnen aanbieden.

Aanvragers moeten gedurende ten minste twee jaar voor het aanvragen van erkenning als vereniging offline en online activiteiten hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Kies dus een programma dat u in uw gemeenschap of gebied wilt uitvoeren, en zorg ervoor dat het bereik beheersbaar en bereikbaar is voor uw groep en uw middelen (vooral menselijke middelen, dat wil zeggen tijd en vaardigheden), voordat u verder gaat met de juridische aspecten van het maken van een vereniging.

Stap 8: Opstellen van de basisdocumenten van uw vereniging

De statuten van uw vereniging moeten de doelen en doelstellingen van uw vereniging in tijd en ruimte definiëren. Ze moeten nauwkeurig en ter zake zijn. Vermijd definities die te vaag of beperkend zijn.

Bij het opstellen van de documenten moet u rekening houden met verschillende factoren (in onderstaande volgorde):

 1. de wetten van het land
 2. Vereisten van de Wikimedia Foundation aan verenigingen
  • de belangrijkste doelstellingen van uw organisatie moeten in overeenstemming zijn met die van de Wikimedia Foundation, d.w.z. om vrije inhoud te promoten en de Wikimedia-projecten te ondersteunen.
  • waar mogelijk, een non-profit status (of een status waarmee de groep zich richt op non-profit)
  • vermijd politieke verklaringen of banden met groepen die niet binnen het bereik van Wikimedia-projecten passen

Om ervoor te zorgen dat met deze factoren rekening wordt gehouden, hebben we een pagina Statuten richtlijnen middelen om u te helpen. we raden u aan om deze richtlijn en de statuten van andere organisaties in uw land door te nemen en deze vervolgens aan te passen aan de vereisten en richtlijnen van Wikimedia. Probeer niet de statuten van bestaande Wikimedia-verenigingen te vertalen, want de juridische taal verschilt van land tot land en wat in het ene land vanzelfsprekend lijkt, kan in een ander land geen zin hebben.

Als u een advocaat in uw groep heeft, zorg ervoor dat deze een belangrijk onderdeel zijn van het schrijfproces; vergeet niet dat u uiteindelijk verantwoordelijk bent voor de wettelijke naleving van de lokale wetgeving door uw organisatie.

Aarzel niet om bij elk onderdeel van dit proces de Affiliatiecommissie om advies te vragen.

Stap 9: Erkenning aanvragen

Zodra u de groep, de wikipagina, de juridische documenten en de grote ideeën hebt verzameld over wat uw groep wil doen, volgt u de stappen hieronder om een aanvraag te doen voor erkenning als vereniging.

1. Maak een subpagina aan op de pagina van uw meta-gebruikersgroep met behulp van het label "/Application for Chapter Status" voor verenigingsaanvragen. Daar moet u:

1.1 Het sjabloon Template:Chapter or Thematic Org Application toepassen door alle opmaak uit de weergave of het tabblad "Bron bewerken" te kopiëren en op uw nieuwe subpagina te plakken.
1.2 U moet dan de sjablooninstructies op uw subpagina doorlopen om de instructies in het rood vervangen door uw bewijs dat u aan de criteria voldoet. Zorg ervoor dat u beschrijvende tekst opneemt samen met alle gedeelde links.

2 Vervolgens moet u een subpagina aanmaken op uw meta gebruikersgroep pagina voor uw statuten met behulp van het label "/Bylaws". Daar moet u:

2.1 De Richtlijnen voor statuten gebruiken om de statuten van uw organisatie op te stellen die bepalen hoe u uw organisatie gaat leiden.
2.2 Statuten zijn juridisch bindende documenten die vereist zijn om rechtspersonen in uw land op te richten. Mogelijk moet u de hulp van een advocaat inroepen om ervoor te zorgen dat uw statuten voldoen aan andere specifieke lokale wettelijke vereisten.

3 Gebruik ten slotte het aanvraagformulier om uw aanvraagpagina en statuten officieel in te dienen bij de Affiliatiecommissie.

De commissie zal de beoordeling- en commentaarperiode voor de statuten beginnen terwijl u uw aanvraag vervolgt. Zodra de commissie feedback over uw statuten stuurt, moet u de statuten als nodig herzien op basis van de commissie-feedback.

De Affiliatiecommissie zal uw aanvraag en bestuursdocumenten beoordelen en deze vervolgens voorleggen aan het bestuur van de Wikimedia Foundation om de oprichting van uw organisatie als Wikimedia-vereniging goed te keuren. Gewoonlijk zal de Affiliatiecommissie, voordat de het voorstel voorgelegd wordt, een aantal vragen stellen en mogelijk wijzigingen voorstellen op basis van ervaringen die zijn opgedaan met andere Wikimedia en non-profitorganisaties. In dit geval wordt het voorstel doorgestuurd zodra uw groep de kans heeft gehad om de suggesties te bekijken en te beantwoorden en om eventuele wijzigingen aan te brengen die uw groep nuttig heeft gevonden.

Lees hieronder verder voor hulp bij aanvragen van erkenning.

Stap 9b: Dien uw statuten in ter beoordeling

Wanneer de doelstellingen en organisatie van uw groep zijn overeengekomen en uw documenten klaar zijn (maar voordat u iets doet dat de vereniging officieel zou maken, zoals het openen van een bankrekening, het houden van een oprichtingsvergadering of het registreren bij de autoriteiten van uw land), moet u ze in het Engels vertalen en ter goedkeuring voorleggen aan de Affiliatiecommissie.

De Affiliatiecommissie kan vragen om een door een advocaat goedgekeurde vertaling van de statuten, in welk geval zij het nodige budget ter beschikking stelt om de statuten te vertalen.

Stap 10: Registreer uw groep bij de autoriteiten

Zodra u de goedkeuring van de Foundation heeft gekregen, kunt u uw vereniging registreren volgens de standaardmethoden in uw land. U moet een overeenkomst met de Foundation tekenen. In dit stadium kunnen andere overeenkomsten tussen de Foundation en de vereniging ondertekend moeten worden.

Hoe vragen we erkenning aan?

Zodra u de groep, de wiki-pagina, juridische documenten en de grote ideeën over wat u wilt doen heeft verzameld, neemt u contact op met Affiliatiecommissie en vraagt u de erkenning als vereniging aan. De Affiliatiecommissie zal u enkele vragen stellen, uw aanvraag beoordelen en indien gepast de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation aanbevelen uw groep te erkennen als een officiële Wikimedia-vereniging. De Board of Trustees zal vervolgens stemmen over of de aanvraag goed te keuren en te verlenen, dit na discussies met de Affiliatiecommissie over de aanbeveling. De erkenning wordt elk jaar automatisch verlengd. Erkenning kan indien nodig worden opgeschort of ingetrokken als een groep inactief wordt of niet langer voldoet aan hun overeenkomst.

Vertragingen tijdens het goedkeuringsproces van de aanvraag ontstaan meestal door onvolledige aanvragen of aanvragen die moeten worden gewijzigd voordat deze kunnen worden goedgekeurd. Om dit te voorkomen en het goedkeuringsproces van uw groep te versnellen, moet u deze lijst nog eens bekijken voordat u uw aanvraag indient:

 1. Voldoet uw naam aan de naamgevingsvereisten? Het is het beste om af te spreken welke taal uw naam gebruikt en hoe deze zal worden gelokaliseerd voordat u met het erkenningsproces begint. Groepsdiscussies tussen verenigingen over hun naam kunnen tijd in beslag nemen, en over het algemeen wilt u voorkomen dat u dat gesprek opnieuw moet aangaan nadat u de aanvraag heeft ingediend. U kunt contact opnemen met de Affiliatiecommissie om input over uw naam te vragen voordat u uw aanvraag indient.
 2. Heeft uw groep een duidelijk plan en een programma dat consistent en duidelijk wordt uitgelegd? Als uw Meta-pagina de plannen of activiteiten van uw groep op een andere manier uitlegt dan uw gesprekken met de Affiliatiecommissie - kan dat de goedkeuring van de aanvraag vertragen. Uw plannen moeten duidelijk en kort uitleggen wat uw groep hoopt te bereiken en wie er graag bij zou willen aansluiten. We erkennen dat dit met de tijd kan evolueren, maar u moet zich duidelijk inzetten voor een specifiek plan op het moment van uw aanvraag.
 3. Zijn uw twee primaire contacten bereid om zich te identificeren met de Wikimedia Foundation? Soms kunnen zorgen over privacy iemand van gedachten laten veranderen, wat de laatste stappen in het erkenningsproces kan vertragen. Ten minste één van deze contacten moet gemachtigd zijn om namens het vereniging (meestal de voorzitter van de raad van bestuur) documenten, zoals de overeenkomst, wettelijk te ondertekenen.
 4. Is uw groep klaar om nieuwe leden te accepteren en omvat die al ten minste tien actieve Wikimedia-medewerkers? Groepjes die een gesloten of beperkt lidmaatschapsmodel hebben, kunnen meer discussie en herziening nodig hebben. Groepen die niet ten minste tien actieve leden hebben die ook actieve Wikimedia-medewerkers van onbesproken gedrag zijn, worden niet goedgekeurd.
We zijn erkend, wat moeten we dan doen?

U kunt u nu concentreren op uw dagelijkse business en Wikimedia-projecten promoten volgens uw missie. In de komende dagen wordt u in contact gebracht met Wikimedia Legal en wordt u gevraagd om de overeenkomst van de vereniging met Wikimedia te ondertekenen. Hoewel u deze overeenkomst moet ondertekenen, hoeft u niet te wachten tot de overeenkomst is ondertekend om activiteiten en ideeën te plannen en uit te voeren.

Als u hints wilt over mogelijke projecten, kunt u altijd kijken naar wat andere organisaties hebben bereikt of nu doen.

Tegen deze tijd zal u waarschijnlijk geld of andere middelen nodig hebben - u moet zich bijvoorbeeld registreren, een bankrekening opzetten. De eerste bron van geld moet de gemeenschap achter uw organisatie zijn (bijvoorbeeld als u een lidmaatschapsorganisatie hebt opgericht, dan is het nu tijd om het lidmaatschapsgeld te innen).

Als u meer geld nodig heeft dan u redelijkerwijs kunt hopen te verzamelen van uw groep, kunt u de Affiliatiecommissie vragen om u wat extra financiering te geven om u op weg te helpen. De Wikimedia Foundation geeft Special:MyLanguage/Grants:Start ook subsidies uit aan verenigingen, en die zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot geld.

Het geld (of uw tijd) is nodig, zelfs als de geregistreerde vereniging niets doet. Meestal moet u na de registratie van de rechtspersoon regelmatig rapporten opstellen en verstrekken aan de belastingdienst en enkele andere overheidsinstanties, zelfs als er alleen nullen in de rapporten staan.

Vergeet niet dat u altijd de Affiliatiecommissie en andere affiliaties om hulp kunt vragen, en het is mogelijk voor Wikimedia-gebruikersgroepen om een aanvraag in te dienen bij de Foundation voor subsidies. Aan de andere kant horen we ook graag van tijd tot tijd over uw activiteiten; U kunt openbare rapporten publiceren of contact opnemen met uw Affiliatie Liaison.

Veel succes!