Поетапно ръководство за създаване на сдружение

This page is a translated version of the page Wikimedia chapters/Creation guide and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Това е лесно за четене въведение в процеса на създаване на сдружения на Уикимедия. Макар че не е изчерпателно и не взема под внимание различията между юрисдикциите, това е първото четиво за всички, който желаят да сформират сдружение.
Какво са сдруженията (чаптърите) на Уикимедия?
Защо да кандидатстваме?
Какви са изискванията за допустимост?
Как да създадем сдружение на Уикимедия?
Как да кандидатстваме за официално признаване?
Вече сме одобрени, какво да правим по-нататък?
Бързи връзки
Какво са сдруженията на Уикимедия?
Основна страница: Сдружения на Уикимедия

Сдруженията на Уикимедия са независими организации с идеална цел, основани с цел да подкрепят и пропагандират проектите на Уикимедия в определена географска област. Подобно на Фондация Уикимедия, те имат за цел да "дадат възможност и да ангажират хората от цял свят да събират и развиват образователно съдържание под свободен лиценз или обществено достояние, и да го разпространяват ефективно и в световен мащаб". Сдруженията използват име, което ясно ги свързва с Уикимедия и имат право да използват търговските марки на Уикимедия в работата си, за реклама или събиране на средства. Понастоящем съществуват 37 сдружения.

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатстват за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание, за да се извършва каквато и да е от дейностите, типични за потребителска група на Уикимедия и групите се насърчават да помислят за този модел, ако все още не отговарят на изискванията за сдружение.

Защо да кандидатстваме?

Официалното признаване от Комитета по присъединяване позволява на групата да кандидатстват за използване на търговските марки на Уикимедия, достъп до уникални грантове и допълнителна подкрепа за филиалите. Въпреки това, не се изисква признание да се извършват дейности, които типичните сдружения извършват или биха могли да извършват; това е допълнителна стъпка, свързана с ползи и някои изисквания.

Предимствата от официалното признаване на сдружение на Уикимедия включват:

 • Употреба на логата на Уикимедия, в съответствие с политиката за търговските марки на Фондация Уикимедия, и без допълнително одобрение. Сдруженията могат да използват и други лога, които не са част от правилата за търговските марки (като логото на Фондация Уикимедия), съгласно лиценза за търговска марка на Фондация Уикимедия и одобрение на юридическия екип на Фондация Уикимедия.
 • Получаване на големи, но ограничени количества стоки от Уикимедия, които да се използват в дейности и усилия за популяризиране.
 • Публично признаване на принадлежността на групата към Фондация Уикимедия.
 • Подкрепа от свръзката на Комитета по присъединяване по време и след процеса на одобрение.
 • Кандидатстване за Грантове по годишния план, след като успешно завърши два други гранта на Фондация Уикимедия и отговаря на другите изисквания за допустимост.
 • Кратко име, ясно свързващо групата с Уикимедия.
 • Изключително използване от сдружението на името и марката на Уикимедия в географската област на групата.
 • Комуникации и поддръжка на обществената политика на Фондация Уикимедия.
 • Две стипендии за участие в конференцията на Уикимедия, провеждана ежегодно в Берлин за филиали на уикимедианското движение.

Без официално признаване групите все още могат:

Какви са изискванията за допустимост?
Основна страница: Изисквания към сдруженията на Уикимедия

Изискванията към официално признато сдружение на Уикимедия са предназначени да помогнат на групите, за да отговарят на очакванията на движението, след като бъдат официално признати.

 1. Подкрепяща мисия на Уикимедия
  Мисията на организацията трябва да бъде в съответствие с мисията и визията на Фондация Уикимедия, както и с ръководните принципи на Фондация Уикимедия и принципите на филиалите на движението. Независимо от избраната правна форма или метода на включване, сдружението трябва да има цели, подобни на тези на Фондация Уикимедия, и дейностите й трябва да са в съответствие с тях.
 2. Географски фокус
  Сдружението юридически е географски базирано/ установено. За разлика от проектите, които са базирани на език, сдруженията са обекти, които се нуждаят от географска основа. Това означава, че те трябва да бъдат базирани в страна/ юрисдикция, която им предоставя основата за тяхната правна структура. Тази база трябва да бъде в региона, в който те желаят да работят. Въпреки че може да има няколко потребителски групи, работещи в подобна или отделна географска област, може да има само едно сдружение, обхващащо определената във фокуса му географска област.
 3. Правна структура
  Сдружението трябва да има правна структура/ корпорация, която е правно независима от Фондация Уикимедия. Сдруженията имат за цел да дадат реална структура на проектите, които могат да започнат от сътрудници или външни лица, в съответствие с целите на Фондация Уикимедия. Сдруженията обаче не са предназначени да ръководят проектите на Уикимедия, нито да носят юридическа отговорност за съдържанието на проектите. За да се постигне това, е необходимо правната структура, избрана за създаването на сдружението, да е изрично независима от Фондация Уикимедия. Ръководните документи на организацията, обикновено устави, трябва да бъдат прегледани и одобрени от Комитета по присъединяване.
 4. Критична маса от активно участващи сътрудници на Уикимедия
  Сдружението трябва да включва най-малко десет, за предпочитане поне двадесет, активни сътрудници на проектите на Уикимедия. За активен сътрудник се дефинира член с 300 или повече участия в проект на Уикимедия; с регистриран профил, който съществува повече от 6 месеца в добро състояние (това означава, че понастоящем не е временно отстранен или по друг начин са възпрепятстван да участва). Тъй като сдруженията трябва да приветстват приносите на хора, които не са активни сътрудници в проектите на Уикимедия, те не трябва да са твърде далеч от общността. Активното включване на участниците в проектите на Уикимедия е необходимо, за да може дадено сдружение да даде възможност за реализиране на реални инициативи, свързани с проектите на Уикимедия. Първоначалното членство трябва в общи линии да отразява планирания обхват, географския район на дейност и избраните езици на работа на организацията.
 5. Най-малко две години активност
  Групите трябва да имат две години програмни резултати, които могат да бъдат демонстрирани, преди да кандидатстват за признаване за сдружение. В идеалния случай тези дейности трябва да бъдат извършени като призната потребителска група на Уикимедия. Тези дейности и техните резултати трябва да бъдат документирани в уики, в идеалния случай на страницата на групата в Мета-Уики. Необходими са усилия за популяризиране на участието и участие в създаването и оформянето на организацията. Дейностите трябва да са смесица от онлайн и офлайн дейности, предназначени да насърчават участието в проекти на Уикимедия. Групата трябва да актуализира дейността си и финансовите си отчети, преди да бъдат разгледани за официално признаване.
 6. Капацитет или планиран капацитет за посрещане на бъдещите очаквания
  Нещо, което прави сдруженията и тематичните организации различни от потребителските групи, са повишените очаквания. Има ли вашата група способността да отговори на очакванията за сдруженията, след като получите официално признание? Това ще бъде нещо, което Комитетът по присъединяването и Съветът на настоятелите ще обмислят при прегледа на кандидатурата ви. Ако групата ви не разполага с резултати от дейности, които показват, че успешно ще успеете да постигнете тези очаквания, това може да доведе до отказ на кандидатурата ви. Ще бъдат разгледани финансовите обстоятелства на групата, реалистичните изисквания във областта на дейност на вашата група и плановете за осигуряване на бъдещо финансиране за посрещане на тези очаквания.
Как да създадем уикимедианско сдружение?

Стъпка 1: Съберете хора

На най-фундаментално ниво, сдруженията са за хората: група, обвързана географски, която иска да допринася и да подкрепя проектите на Уикимедия като цяло; по начини, различни от редактирането.

За дългосрочна устойчивост на сдружението, Комитетът по присъединяването препоръчва да съберете общност от най-малко 20-25 души, които се интересуват от създаване или присъединяване към сдружението. Уверете се, че вашата група има необходимия брой хора "преди" да продължите.

(По време на стъпка 3 или 7 е възможно да установите, че законите на вашата страна изискват повече хора в участието в създаването на организацията.)

Стъпка 2: Определете кой е най-добрия начин да продължите

Преди да продължите напред, обсъдете помежду си предимствата и недостатъците от създаването на организация; организациите изискват много време, усилия и ресурси, след като бъдат създадени. Необходимо ли е да създадете сдружение, за да постигнете целите си? Как създаването на организация ще помогне за постигането на тези цели? Можете ли да постигнете тези цели като потребителска група на Уикимедия?

След като вече имате група от хора, които се интересуват от постигането на целите, определете дали има подобни организации в тази област (например сдружения или потребителски групи), които биха могли да бъдат домакини на вашите проекти или да ви окажат първоначална помощ при създаването. Има ли вече съществуваща организация, към която можете да се свържете, вместо да започвате своя собствена?

След това можете да помислите каква е мисията на организацията, която искате да започнете. Дали тази мисия е широка и дали вашата група е фокусирана основно върху географски цели или е по-тясно дефинирана? Опитайте се да съставите вашата мисия съвместно с цялата група и се уверете, че всички са съгласни с това.

След като сте сигурни, че сдружение е най-добрият начин да продължите, свържете се с Комитета по присъединяване и с други организации на Уикимедия, които може да са активни в региона, и им съобщете за вашите планове.

Стъпка 3: Разработете цели и структура

Когато имате минималната група от хора, започнете разговор относно бъдещите цели и структура на сдружението си. Опитайте тези въпроси:

 • Какво искате да постигнете като сдружение? Каква е вашата мисия?
 • В какви дейности искате да се включите (напр. обхват, набиране на средства, връзки с обществеността, публикуване)?
 • Каква структура би била най-подходяща за организацията? Дали структура с Управителен съвет и членове би била правилният модел?
 • Какви ще бъдат ролите и отговорностите на Управителния съвет и събранието? На практика, кой ще решава какво?
 • Как си представяте организацията си след две години? След пет години?

При определянето на целите и структурата си, може да поискате да се свържете със съществуващи сдружения за съвети и идеи.

Стъпка 4: Изберете име на сдружението

Вижте също: Ръководство за наименуване на уикимедиански обединения и Най-добри практики за логотип на уикимедиански обединения

Когато оформяте страниците си в уикито, ще трябва да дадете име на сдружението си.

Юридическото име на сдружението трябва да е "Уикимедия [име на страната на местния език]".

Примери за приемливи имена:

 • Уикимедия Уикиланд
 • Уикимедия Обединени места на Обекти
 • 维基媒体示例 (Уикимедия Пример)

Неприемливи за използване:

 • Фондация Уикимедия Уикиландия
 • Уикипедия Уикиландия
 • Уикиландия Уикипедия
 • Уикиландия Уикимедия

Стъпка 5: Създайте уикистраница на групата си

След като вече имате група от заинтересовани хора, време е да документирате кои сте и да създадете средства за комуникация. За външния свят трябва да посочите двама души, които да могат да бъдат идентифицирани от Фондация Уикимедия; в рамките на групата, помислете за създаване на страница на уики, където хората могат да се присъединяват; може би и създаване на пощенски списък или беседа или друг форум за обсъждане на вашите проекти.

Стъпка 6: Получаване на признание като потребителска група на Уикимедия (по избор)

Въпреки че не е задължително; групите, заинтересовани да станат сдружения, силно се насърчават да започнат като потребителски групи на Уикимедия. Изискванията и очакванията за потребителските групи са умишлено проектирани така, че да позволяват по-малко използване на ресурси от дадена група. Необходими са двугодишните резултати от всички кандидати за сдружения и, както Комитета по присъединяване, така и Съветът на настоятелите, са по-склонни да се чувстват уверени в пригодността на вашата група да се превърне в официален представител на уикимедианското движение в дадената тематична област, ако резултатите на вашата група като призната потребителска група показват добро състояние.

Стъпка 7: Провеждане на онлайн и офлайн дейности за поне две години

Имате някои заинтересовани уикимедианци, и имате някаква основна представа за видовете дейности, които групата би искала да извършва като официално признато сдружение на Уикимедия.

Това е идеалното време за стартиране на програми, които ще дадат на вашата група конкретeн опит при провеждането на уикимедиански дейности/ събития, ще засилят вътрешното сближаване на групата и ще повишат мотивацията и потенциалното привличане на допълнителни активисти.

Ето една малка тайна: почти всички дейности и програми, изпълнявани от сдруженията, могат да се извършват и от организации, които не са сдружения. Освен набирането на средства и определени видове правителствено подпомагане, всяка група уикипедианци с желание и посвещение за изпълнение на дадена програма, може да ги извършва и уикимедианското движение има ресурси, които да ви помогнат да направите това:

Фондация Уикимедия може да ви даде специално разрешение за употреба на търговските марки на Уикимедия (например логото на Уикипедия или Уикимедия) за конкретни събития или дейности; Фондацията може да осигури финансиране за програмата ви чрез конкурсен процес, наречен Програма за грантове на Уикимедия; други организации на Уикимедия също могат да предложат финансиране, съвети и други ресурси.

Кандидатите трябва да са разработили и провели офлайн и онлайн дейности в продължение на най-малко две години, преди да търсят официално признаване като сдружение.

Така че изберете програма, която искате да изпълните в общността или на територията си, като се уверите, че обхватът е управляем и постижим за вашата група и вашите ресурси (особено човешки ресурси, т.е. време и умения), преди да продължите с правните аспекти за създаването на сдружение.

Стъпка 8: Проектиране на основните документи на сдружението

Уставът на вашето сдружение (устав или каквото е името на този документ на вашия език) трябва да дефинира целите и задачите на сдружението във времето и пространството. Те трябва да са точни и стриктни. Избягвайте определения, които са твърде неясни или ограничаващи.

При изготвянето на документите трябва да имате предвид няколко фактора (по реда, даден по-долу):

 1. Законите на държавата/ територията
 2. Изискванията на Фондацията за създаване на сдружения
  • Основните цели на вашата организация трябва да бъдат в съответствие с тези на Фондация Уикимедия, т.е. да популяризирате свободното съдържание и да подкрепяте проектите на Уикимедия.
  • когато е възможно, статут на организация с нестопанска цел (или статут, който ви позволява да се насочите към нестопанска цел)
  • Избягване на връзки с политически изявления/ групи, които не попадат в обхвата на проектите на Уикимедия

За да се гарантира, че тези фактори са взети под внимание, съветваме ви да прегледате правилниците на други организации във вашата страна и след това да ги адаптирате към изискванията и насоките на Уикимедия. Не се опитвайте да превеждате съществуващите правилници на Уикимедия, тъй като правнията език се различава в различните държави и това, което изглежда очевидно в дадена страна, може да няма никакъв смисъл в друга.

Ако имате адвокати във вашата група, уверете се, че са включени в процеса на писането; не забравяйте, че в крайна сметка сте отговорни за законовото съответствие на вашата организация с местните закони.

За всяка част от този процес, не се колебайте да попитате Комитета по присъединяване за съвет.

Стъпка 9: Кандидатствайте за официално признаване

След като съберете групата; уикистраницата, юридическите документи и големите идеи за това, което искате да направите, се свържете с Комитета по присъединяването и заявете, че кандидатствате за признаване на сдружението. Комитетът ще прегледа вашата кандидатура и учредителни документи, след което ще ги изпрати в Управителния съвет на Фондация Уикимедия, който да одобри създаването на вашата организация като уикимедианско сдружение. Обикновено, преди окончателното одобрение, Комитетът по присъединяването задава редица въпроси и вероятно ще предложи промени въз основа на опита, придобит от други уикимедиански организации с нестопанска цел. В този случай, окончателното одобрение ще бъде дадено, след като вашата група има възможността да прегледа и отговори на предложенията и направи промените, които намира за полезни.

1. Create a subpage on your meta user group page using the space label “/Application for Chapter Status” for chapter applications. There you should:

1.1 Apply the template Template:Chapter or Thematic Org Application by copying all the mark-up from the "Edit Source" view or tab and pasting it to your new subpage.
1.2 You then need to work through the template instructions on your subpage to replace the instructions in red, with your evidence of meeting the criteria. Please be sure to include descriptive text along with any links shared.

2 Next you need to create a subpage on your meta user group page for your bylaws using the space label "/Bylaws". There you should:

2.1 Use the Bylaws guidelines to draft your organization's bylaws that will govern how you will run your organization.
2.2 Bylaws are legally binding documents required to set up legal entities in your country. You may need to engage the service of a lawyer to ensure that your bylaws meet other specific local legal requirements.

3 Finally, use the Chapter/Thematic Organization application form to officially submit your application page and bylaws to the Affiliations Committee.

The committee will begin their review and comment period for the bylaws as you continue to complete your application. Once the committee sends feedback regarding your bylaws, please be sure to revise bylaws as appropriate, based on committee feedback.

The Affiliations Committee will review your application and governing documents, and then will submit them to the Board of the Wikimedia Foundation to approve the creation of your organization as a Wikimedia chapter. Usually, before final approval, the Affiliations Committee will ask a number of questions and possibly suggest changes based on experience learned from other Wikimedia and non-profit organizations. In this case, final approval will be given once your group has had a chance to review and answer the suggestions and to make any changes your group has found useful.

Продължете да четете по-долу за помощ при кандидатстването за официално признаване.

Стъпка 9b: Изпратете устава си за преглед

Когато целите и организацията на сдружението ви са съгласувани и вашите документи са готови (но преди да направите нещо, което би направило асоциацията ви официална - като откриване на банкова сметка, организиране на учредително събрание или регистрация пред органите в страната ви), трябва да ги преведете на английски и да ги представите за одобрение пред Комитета по присъединяване.

Комитетът по присъединяването може да поиска заверен превод на устава, като в този случай ще осигури необходимия бюджет за превод.

Стъпка 10: Регистрирайте се юридически

След като получите одобрение от Съвета на Фондацията, можете да регистрирате организацията си по стандартните начини във вашата страна. Ще трябва да подпишете споразумение за сдружение с Фондацията. На този етап може да е необходимо да се подпишат и други споразумения между Фондацията и сдружението.

Как да кандидатстваме за официално признаване?

След като съберете групата; уикистраницата, юридическите документи и големите идеи за това, което искате да направите, се свържете с Комитета по присъединяването и заявете, че кандидатствате за признаване на сдружението. Комитетът ще зададе някои въпроси, ще прегледа вашата кандидатура и, ако счете за нужно, ще препоръча на Съвета на настоятелите на Фондация Уикимедия да одобри вашата група като официално уикимедианско сдружение. Съветът на настоятелите ще гласува за одобрение или признаване въз основа на кандидатурата, дискусиите с Комитета по присъединяване и неговите препоръки. Официалното признаване се подновява автоматично всяка година. То може да бъде спряно или отменено ако е нужно, при условие, че групата е неактивна или вече не съответства на споразумението.

Забавянията по време на процеса на одобрение на заявленията най-често произтичат от непълни приложения или приложения, които трябва да бъдат променени, преди да бъдат одобрени. За да предотвратите това и да помогнете за ускоряване на процеса на одобрение на групата ви, моля, проверете този списък преди да изпратите заявката си:

 1. Вашето име наистина ли отговаря на изискванията за именуване на филиали? Най-добре е да се съгласите на кой език ще използвате името си и как то ще бъде локализирано, преди да започнете процеса на признаване на сдружението. Груповите дискусии в сдруженията на Уикимедия относно името могат да отнемат време и обикновено вие искате да избегнете необходимостта от повторно включване в този разговор, след като кандидатурата ви бъде изпратена. Можете да се свържете с Комитета по присъединяване, за да потърсите информация за вашето име, преди да подадете кандидатурата си.
 2. Вашата група има ли ясен план и програма, която е последователна и ясно обяснена? Ако вашата Мета страница обяснява плановете или дейностите на сдружението ви по начин, който се различава от разговорите ви с Комитета за присъединяване - това може да забави одобрението на кандидатурата. Вашите планове трябва ясно и точно да обясняват какво вашата група се надява да постигне и кой би се заинтересувал от присъединяването. Ние признаваме, че това може да претърпи развитие с течение на времето, но трябва да имате ясен ангажимент към конкретен план в момента на кандидатстване.
 3. Склонни ли са вашите два основни контакти да се идентифицират с Фондация Уикимедия? Понякога опасенията за поверителността могат да накарат някой да промени мнението си, което може да забави последните стъпки в процеса на признаване на сдружението. Най-малко един от тези контакти трябва да бъде упълномощен законно да подписва документи, като например споразумението за сдружението, от името на сдружението (обикновено председателя на Управителния съвет).
 4. Готова ли е вашата група да приема нови членове и дали вече включва поне десет активни сътрудника на Уикимедия с добър статус? За групите, които имат затворен или ограничен модел на членуване, може да се наложи допълнително обсъждане и преглед. Групи, които нямат поне десет активни члена, които също така да са активни сътрудници на Уикимедия с добър статус, няма да бъдат одобрени.
Вече сме одобрени, какво да правим по-нататък?

Вече можете да се съсредоточите върху ежедневната си дейност и да популяризирате проектите на Уикимедия съгласно мисията си. През следващите дни ще бъдете свързани с правния екип на Уикимедия и ще бъдете помолени да подпишете споразумението за сдружение на Уикимедия. Макар и да сте задължени да подпишете това споразумение, не е нужно да чакате до подписването му, за да продължите да планирате и прилагате дейностите и идеите си.

Ако желаете съвети за възможни проекти, винаги можете да прегледате какво са постигнали другите организации или какво правят в момента.

По това време най-вероятно ще се нуждаете от пари или други средства, например, може да се наложи да се платят такси за регистрация, създаване на банкова сметка. Първият източник на средства следва да бъде общността зад вашата организация (например, ако сте създали членска организация, сега е момента да се съберат такси за членство).

Ако имате нужда от повече пари, отколкото разумно може да се надявате да съберете от вашата група, може да поискате от Комитета по присъединяване да Ви предостави допълнително финансиране, за да ви помогне. Фондация Уикимедия също може да отпуска грантове на сдруженията и те не са непременно ограничени до пари.

Парите (или вашето време) са необходими, дори ако регистрираното сдружение не прави нищо. Обикновено след регистрирането на юридическото лице ще трябва да подготвяте и предоставяте редовни отчети на данъчните и други държавни органи, дори ако в отчетите има само нули.

Не забравяйте, че можете винаги да помолите Комитетът по присъединяване, както и други обединения за помощ, и е възможно потребителските групи на Уикимедия да кандидатстват пред Фондацията за грантове. От друга страна, "ние" бихме искали също така от време на време да научаваме за вашите дейности; можете да публикувате публични отчети или да се свържете с вашата връзка с Комитета.

Успех!