Wikimedia Polska/Archive

Uwaga: aktualna strona Wikimedia Polska ma adres pl.wikimedia.org.

Poniższy tekst jest jedynie propozycją przedstawioną przez Dariusza Siedleckiego. Wszyscy inni uczestnicy polskich projektów Wikimedia są proszeni o dodawanie tutaj informacji, albo zadawanie pytań i komentowanie w dyskusji tego hasła. Uwaga! Jest to jedynie propozycja, czyli wszystko co znajduje się poniżej jest do przedyskutowania i ewentualnej poprawy. Dariusz Siedlecki 19:07, 23 Apr 2005 (UTC+2)

Ostatnio powstały plany na temat założenia organizacji, będącej polskim odziałem Fundacji Wikimedia. Po kilku dyskusjach na IRCu i na liście dyskusyjnej powstały pierwsze założenia i kwestie do wyjaśnienia. Na poniższej stronie znajduje się podsumowanie tych dyskusji. Odbyliśmy już stosowne rozmowy z Fundacją Wikimedia, więc jest to jednocześnie propozycja, wobec której chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób się wypowiedziało.

Wszelkie sprawy do przedyskutowania proszę pozostawić na stronie dyskusji artykułu. Tam także proszę zostawiać pytania.

Dodatkowe informacje o tworzeniu Wikimedia Polska Local chapter FAQ.

Celem Fundacji Wikimedia jest sprzyjanie tworzeniu i rozwojowi projektów o otwartej treści opartych na technologii WikiWiki oraz dostarczanie społeczności internetowej pełnej zawartości wymienionych projektów za darmo i bez zamieszczania reklam. Jako reprezentant Fundacji w Polsce, musimy być pośrednikami pomiędzy polskimi uczestnikami projektów prowadzonych w ramach Wikimedia oraz osobistościami prawnymi a Fundacją, oraz musimy godnie reprezentować interesy Fundacji w Polsce.

Siedziba

edit

Najwięcej Wikipedystów znajduje się w Warszawie - jest to jednocześnie stolica Polski, więc wydaje się być najlepszym strategicznie punktem dla siedziby naszej organizacji. Tak naprawdę, nie ma to wielkiego znaczenia - liczy się jedynie podczas walnych zgromadzeń oraz przeróżnych spotkań.

Członkostwo

edit

Będziemy rozróżniać kilka rodzajów członkostwa:

 • Zwykłe członkostwo
Członkiem stowarzyszenia może być każdy uczestnik jakiegokolwiek polskiego projektu Wikimedia, po wpłaceniu składki członkowskiej. Ma prawo głosu w trakcie zgromadzenia. Członkostwo trwa rok, po czym musi zostać przedłużone. W wypadku braku opłat członkowskich przez okres 60 dni, członkostwo jest zawieszone.
 • Honorowe członkostwo
Honorowych członków wybierają władze stowarzyszenia - chcielibyśmy, aby Jimmy Wales, twórca Wikipedii, został naszym pierwszym honorowym członkiem. Nie płacą oni składek, jednak nie mają także prawa głosu.
 • Zarząd stowarzyszenia
Są to zwykli członkowie, którzy mają jednak największą władzę w stowarzyszeniu - są prawnymi przedstawicielami organizacji

Władze stowarzyszenia są wybierane w czasie zebrania założycielskiego. Kolejne osoby mogą być wybierane w czasie walnych zgromadzeń.

Jeżeli ktoś chce zrezygnować z członkostwa, musi napisać pisemną prośbę do sekretariatu o skreślenie go z listy członków.

Musimy jeszcze ustalić ile będzie wynosić miesięczna składka członkostwa. Prawdopodobnie będzie się wahać w granicach od 5 do 15zł.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni poniżej 16 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców i nie mogą korzystać z prawa wyborczego. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą korzystać z prawa wyborczego i być w składzie Zarządu stowarzyszenia, jednak większość Zarządu muszą stanowić osoby pełnoletnie.

Stanowisko sysopa lub biurokraty w jakimkolwiek projekcie nie daje żadnych specjalnych uprawnień w Stowarzyszeniu.

Władze stowarzyszenia

edit

Pierwsze władze stowarzyszenia zostaną wybrane w czasie walnego zebrania założycielskiego. Zarząd stowarzyszenia nie jest wymagany, jednak powinniśmy wybrać przynajmniej prezesa, sekretarza i skarbnika. Jedni mogą powiedzieć, że to zbędna biurokracja, jednak i tak można ograniczyć prawa tych osób w uchwalonym statucie.

Do ustalenia pozostaje ilość osób w zarządzie oraz częstotliwość odbywania walnych zgromadzeń.

Potrzebna jest nam także komisja arbitrażowa, a także komisja rewizyjna, abyśmy mogli zostać organizacją pożytku publicznego.

Statut

edit

Propozycja statutu znajduje się na oddzielnej podstronie.

Dochody

edit

Stowarzyszenie będzie otrzymywać pieniądze ze składek członkowskich oraz z dotacji.

Budżet stowarzyszenia będzie przewidywał na co będą wydawane pieniądze. Praktycznie, będzie to:

 • Rozwój Fundacji Wikimedia (czyt. przelewamy pieniądze na konto Fundacji)
 • Reklama projektów Wikimedia w Polsce (ulotki, drobne reklamy, itd.)
 • Organizowanie spotkań - zloty Wikipedystów, transport osób z naszego Stowarzyszenia na reprezentowanie Fundacji Wikimedia w Polsce, itd.

Najważniejszym dla nas ma być rozwój Fundacji - nadwyżki budżetowe mogą być wydatkowane na inne sposoby.

Komisja arbitrażowa

edit

Wszystkie spory będzie rozstrzygać wewnętrzna komisja arbitrażowa. Mają oni rozstrzygać spory pomiędzy członkami stowarzyszenia a Zarządem.

Ta kwestia będzie szerzej poruszona podczas spotkania założycielskiego.

Osobowość prawna

edit

Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej będziemy mieli ułatwione zadanie w szerzeniu oficjalnej wiedzy o projektach Wikimedia. Jak ktoś tu wspominał, w Polsce panuje kult pieczątki, więc będziemy bardziej poważnie traktowani przez jakiekolwiek inne organizacje publiczne i prywatne.

Ponadto, byłoby to ułatwienie dla użytkowników serwisu Wikinews. Obecnie potrzebują oni zwierzchnika dla którego mogą "pracować" jako wolni strzelcy, kogoś w rodzaju redaktora naczelnego. Bez tego nie będą oni mogli zostać wpuszczeni na niektóre konferencje prasowe, czy stanowiska dla prasy podczas różnych wydarzeń.

Organizacja Pożytku Publicznego

edit
Plusy
 • Jesteśmy zwolnieni z opłat skarbowych i sądowych, a także kilku podatków (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych)
 • Mamy ułatwiony dostęp do publicznego radia i telewizji (czy ktoś wspomniał o reklamie?)
 • Możliwość otrzymania 1% podatku obywateli
Obowiązki

Musimy sporządzić sprawozdanie z działalności organizacji i:

 • Umieścić je w Internecie;
 • Ogłosić je w Monitorze Polskim B;
 • Przekazać sprawozdanie do Ministra Polityki Społecznej;
 • ...oraz do KRS;

Potrzebny jest nam jednocześnie statutowy organ kontroli.

Jeżeli chcielibyśmy w przyszłości wystąpić o taki status, musielibyśmy wpłacić 500zł do Monitora Sądowego i Gospodarczego, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego o jego nadanie.

Linki zewnętrzne

edit

Komentarze

edit
Wszyscy chętni mogą tu dodać swoje komentarze na temat powstania stowarzyszenia.

Jimmy Wales - "That sounds great. I'm very excited about it. I strongly support the creation of local chapters. I would gladly come to Poland if I can arrange it, for a meeting -- I was at the first organizational meeting for the French and German chapters last summer. But of course it just depends on finding a way to get there economically. The only time I have been in Poland, it was organized at the last minute, and there was no time to arrange a Wikipedia meeting, but if we plan in advance and I can find someone to invite me there and pay for my travel, it would be great."

Dariusz Siedlecki - "Chcę, aby sceptycy wzięli to sobie do serca - stworzenie stowarzyszenia Wikimedia Polska nic nie zmieni w działaniu projektów Wikimedia! Wikipedia pozostanie bez zmian. To samo z Wikisłownikiem i innymi projektami. Jedyne co się może zmienić to Wikinews, jednak tutaj wszyscy muszą uznać, że zmiany te wyjdą na lepsze, a jeżeli tak nie uważa, może po prostu je zignorować. Stworzenie stowarzyszenia nie oznacza, że użytkownicy Wikipedii będą komukolwiek podlegać, czy że będą musieli płacić za członkostwo. Wikimedia Polska będzie jedynie ułatwieniem, a w najgorszym (dla stowarzyszenia) przypadku, nie odczujecie żadnych zmian. Jeżeli tylko chcecie pomóc, proszę was, poprzyjcie nasz pomysł i zapiszcie się. Tylko razem możemy dalej rozwijać Wikipedię i inne projekty."

CD -

1. IMO nie ma sensu zbierać składek od członków stowarzyszenia. Prawdopodobnie i tak będzie ich niewielu, no bo w końcu korzyści z samego bycia członkiem poza zarządem są wątpliwe. Taka składka może kogoś zniechącić, a i tak nie przyniesie większych przychodów organizacji. Takie członkostwo to z resztą głównie obowiązki, więc to przesada, żeby kazać jeszcze komuś za nie płacić.

2. Zjazd zarządu proponuję raz w roku (jeśli nie ma obowiązku częściej) i poruszać tam jedynie kwestie najważniejsze (np. ustelenie jakiegoś budżetu na następny rok itp.) I tak mniej ważne głosowania lepiej przeprowadzać przez Internet. - szybciej wejdą w życie, bo czekanie z jakimś problemem np. pół roku nie jest najlepszym pomysłem.

3. Chyba będzie trzeba rozliczać się jakoś z główną organizacją np. w sprawie kosztów serwerów? Wiadomo, że jak powstanie organizacja tutaj to nikt z Polski nie będzie już wpłacał darowizn na konto w USA.

4. Dodam jeszcze że dzięki organizacji łatwiej będzie Wikipedię wypromować w Polsce. Część funduszy warto by było przeznaczyć na jakieś symboliczne nagrody dla najlepszych Wikipedystów.

Grzegorz Nowicki Novic84 23:24, 20 May 2005 (UTC) - Ja jestem jak najbardziej ZA. Warunkiem musi być całkowita transparentność. Z niecierpliwością czekam na polski numer konta, bo jak nic innego chciałbym wesprzeć polską Wiki kilkoma groszami i myślę, że nie jestem w tych "pragnieniach" osamotniony! Możliwość reklamy to chyba najwiekszy plus!!![reply]