Tekst statutu znajduje się na stronie Wikimedia Polska: