Wikimedia Foundation elections/2022/Affiliates regional distribution for the Analysis Committee/Western Northern Europe

Tato stránka podporuje účast poboček ze západní a severní Evropy v 2022 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections Analysis Committee.

Pro podporu tohoto procesu je k dispozici tým Strategie a řízení hnutí.

Facilitátory pro tuto oblast jsou Denis, Mahuton, Oscar, Sam a Tila.

Kontext


V červenci proběhlo hlasování družstevních organizací, v němž bylo vybráno šest kandidátů. Každá přidružená organizace měla právo jednoho hlasu. Při této volbě byla použita metoda jediného přenosného hlasu. Přidružené organizace diskutovaly o kandidátech, které chtěla přidružená organizace vybrat. Kandidáti seřadili kandidáty podle preferencí.

Zástupci poboček mohli kandidátům klást otázky, na které odpovídali. Kandidáti zveřejňovali odpovědi od 24. června.

Na pomoc s tímto výběrovým procesem byl vytvořen analytický výbor.

Analytický výbor

Regionální rozdělení přidružených subjektů a facilitátorů, kteří jej budou podporovat, naleznete na stránce Regionální rozdělení přidružených subjektů pro Výbor pro analýzu.

Analytický výbor byl sestaven z poboček koncem dubna a v květnu. Analytický výbor se měl skládat z 9 zástupců poboček (včetně všech poboček, uživatelských skupin a tematických skupin) z regionů celého hnutí. Po jednom z těchto členů:

  • CEE (střední a východní Evropa);
  • ESEAP (východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří);
  • Subsaharská Afrika;
  • Latinská Amerika a Karibik;
  • MENA (Blízký východ a severní Afrika);
  • Severní Amerika (USA a Kanada);
  • Severní a západní Evropa;
  • Jižní Asie;
  • a jeden pro tematické pobočky.

Nebyl mezi nimi žádný zástupce ze severní a západní Evropy ani z jižní Asie.

Proces výběru analytického výboru určil pobočky s podporou Volebního výboru a Týmu pro strategii a řízení hnutí podle potřeby.

Analytický výbor hodnotil kandidáty na základě dovedností a kritérií rozmanitosti, rovnosti a začlenění, která sdílí správní rada. K hodnocení kandidátů použil analytický výbor výroky, které kandidáti zodpověděli ve své přihlášce. Analytický výbor hodnotil kandidáty pomocí zlatého/stříbrného/bronzového rámce. Toto hodnocení bylo použito jako podklad pro přidružené organizace při plánování jejich hlasování. Podrobnosti hodnocení jednotlivých kandidátů nebudou zveřejněny.

Po výběru šesti kandidátů v rámci hlasování přidružených organizací bylo zveřejněno hodnocení každého vybraného kandidáta, aby bylo možné informovat komunitu o hlasování. Cílem tohoto procesu je najít nejlepší rovnováhu mezi sdílením užitečných informací a minimalizací zbytečného odhalování kandidátů.

Vybraní členové výboru

Členové výboru pro analýzu
Region Zástupce
CEE (střední a východní Evropa) Mehman97 (talk meta edits global user summary CA)
ESEAP (východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří) GDHFang (talk meta edits global user summary CA)
Subsaharská Afrika Dnshitobu (talk meta edits global user summary CA)
Latinská Amerika a Karibik Superzerocool (talk meta edits global user summary CA)
MENA (Blízký východ a severní Afrika) علاء (talk meta edits global user summary CA)
Severní Amerika Megs (talk meta edits global user summary CA)
Západní a severní Evropa
SAARC (Jižní Asie)
Tematické pobočky Joalpe (talk meta edits global user summary CA)

Proces

Analytický výbor pracoval od konce května do poloviny června. Podrobnosti o jejich schůzkách a postupu naleznete na diskusi analytického výboru.

Pracovní skupina pro výběr členů správní rady a Volební výbor vypracovaly soubor hodnotících kritérií, podle kterých bude analytický výbor hodnotit kandidáty. Členové analytického výboru hodnotili kandidáty individuálně. K těmto individuálním hodnocením měli přístup pouze dva zprostředkovatelé strategie a řízení hnutí, kteří proces podporovali.

Postup pro určení členů výboru

Podobně jako u předchozího regionálního procesu by měl být postup definován pobočkami v níže uvedené tabulce.

Tato stránka byla vytvořena na pomoc koordinaci poboček a měla by být upravována společně.

Regionální pobočky

Pobočka Zástupce pobočky (Vybraný pobočkou ze seznamu kandidátů) Komentáře
Wikimedia Italia (Italy) Agree with Rémy Gerbet (ED)
Wikimedia CH (Switzerland)
Wikimedia Danmark (Denmark)
Wikimedia Deutschland (Germany)
Wikimedia Nederland (Netherlands)
Wikimedia Norge (Norway)
Wikimedia Österreich (Austria)
Wikimedia Suomi (Finland)
Wikimedia Sverige (Sweden)
Wikimedia Belgium Agree with Rémy Gerbet (ED) Since there is only one single candate
Wikimédia France
Wikimedia Israel Agree with Rémy Gerbet (ED)
Amical Wikimedia
Basque Wikimedians User Group
Wikimedia España (Spain)|
Wikimedia Small Projects in Spanish User Group
Grŵp Defnyddwyr Cymuned Wicimedia Cymru (Wales)
Wikimedia Community Ireland User Group
Wikimedia UK
Wikimedia Portugal


Uživatelé ochotní být členy výboru pro analýzu

(vlastní nominace nebo nominace jinými osobami s tím, že nominovaný souhlasí)

  • Rémy Gerbet (ED) (I was only representing my affiliate. I do not wish to be a candidate for the analysis committee. Therefore, I refuse this nomination)