Kế hoạch hàng năm của Wikimedia Foundation/2022-2023

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation Annual Plan/2022-2023 and the translation is 100% complete.


Kế hoạch hàng năm của Wikimedia Foundation 2022-2023

Câu chuyện về các trung tâm Chiến lược Phong trào xung quanh con người. Những người đóng góp và sử dụng kiến thức cũng như những người tạo nên các cộng đồng và nhóm đa dạng hỗ trợ Phong trào của chúng ta…Chúng ta đặt ra cho mình một định hướng chiến lược đầy tham vọng: trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu của hệ sinh thái tri thức miễn phí vào năm 2030. Để đảm bảo bất kỳ ai những người chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi sẽ có thể tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi cố gắng vì sự công bằng tri thức và tri thức như một dịch vụ.

Khát vọng của chúng tôi

Năm nay, Kế hoạch hàng năm của Foundation dựa trên định hướng chiến lược của Chiến lược Phong trào, tập trung vào các mục tiêu về công bằng tri thức và tri thức như một dịch vụ. Quá trình lập kế hoạch của chúng tôi đã bắt đầu vào cuối năm ngoái với một chuyến tham quan lắng nghe để cố gắng hiểu thế giới và phong trào hiện nay cần gì. Điều này dẫn đến việc ban lãnh đạo và nhân viên của Tổ chức phải làm việc từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 để hiểu được sự phân bổ tài nguyên hiện tại của tổ chức trên các dự án, khu vực, cộng đồng ngôn ngữ và khán giả của Wikimedia. Chúng ta đã phát triển các nguyên tắc lập kế hoạch như: hướng ngoại, không chỉ hướng nội; cố gắng tưởng tượng việc lập kế hoạch hai chiều với phong trào của chúng ta, không chỉ chia sẻ thông tin một chiều từ Tổ chức; và cải thiện sự phối hợp của chính Tổ chức, không có các nhóm khác nhau rời rạc với nhau.

Chúng ta đã quyết định rằng năm nay Wikimedia Foundation sẽ tập trung nhiều hơn vào việc thay đổi triệt để CÁCH chúng ta thực hiện công việc, thay vì phát triển một danh sách dài các dự án và sáng kiến mới. Cách tiếp cận đã thay đổi của chúng ta cũng có nghĩa là tài liệu này không đóng vai trò là danh sách toàn diện về mọi thứ đang được thực hiện. Phần lớn công việc hiện tại sẽ tiếp tục khi chúng ta đồng thời cải thiện ở một số lĩnh vực, ngừng thực hiện ở các lĩnh vực khác hoặc phân bổ lại các nguồn lực hiện có cho các ưu tiên quan trọng hơn. Năm nay thiên về sự thay đổi trong các mô hình tinh thần, chứ không phải là sự thay đổi về nội dung. Hoàn toàn đúng là chúng ta có thể cần phải thay đổi triệt để một số NHỮNG GÌ chúng ta làm, có thể là làm ít hơn một số việc và nhiều hơn những việc khác, nhưng không phải là không có nền tảng vững chắc hơn cho cách chúng ta làm việc hiện tại.

Năm nay, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ về bốn mục tiêu của tổ chức trong năm tới. Hai mục tiêu đầu tiên tập trung vào định hướng chiến lược đầy tham vọng của phong trào nhằm nâng cao công bằng tri thức và tri thức như một dịch vụ. Hai phần thứ hai tập trung nhiều hơn vào các hoạt động nội bộ về quản trị và sức khỏe của phong trào chúng ta, cũng như cải thiện hoạt động và hiệu quả của Wikimedia Foundation.

Mục tiêu của Wikimedia Foundation cho năm 2022−2023

  1. Bình đẳng Tri thức Nâng cao bằng cách mang lại sự tập trung khu vực mạnh mẽ hơn cho công việc tập thể của chúng ta.
  2. Tăng cường cam kết của chúng ta đối với Kiến thức dưới dạng Dịch vụ bằng cách củng cố cách chúng ta ưu tiên và phân bổ hỗ trợ sản phẩm và công nghệ cho hơn 740 dự án Wikimedia, bắt đầu với Wikimedia Commons và Wikidata.
  3. Tăng cường quản trị và sức khỏe của phong trào bằng cách hỗ trợ các ưu tiên chính như Hiến chương của Phong trào, Quy tắc Ứng xử Toàn cầu và triển khai chiến lược của phong trào.
  4. Cải thiện nền tảng và hiệu quả của Foundation bằng cách cải thiện hỗ trợ biên dịch/phiên dịch của chúng ta, nâng cao các chỉ số có ý nghĩa hơn để đánh giá tác động của chúng ta và thiết kế các dịch vụ dùng chung để hỗ trợ môi trường làm việc toàn cầu thực sự.

Chúng ta cũng sẽ cố gắng hiểu mối quan tâm của các thực thể phong trào (cá nhân và chi nhánh) trong việc lập kế hoạch hai chiều hơn để không chỉ chia sẻ những gì chúng ta định làm mà còn hỏi những người khác về kế hoạch của họ. Chúng ta sẽ xem ai quan tâm đến việc thử điều này và cách tiếp cận nào là hiệu quả nhất để xác định các lĩnh vực có lợi ích chung và các ưu tiên được chia sẻ.

Cách tiếp cận của Chúng ta

Mỗi tổ chức và nhóm trên thế giới đều có triết lý, cách tiếp cận và tập hợp các phương pháp “lập kế hoạch” khác nhau. Một số kế hoạch quá nhiều và không lặp đi lặp lại đủ. Một số không có kế hoạch đầy đủ và đấu tranh để thực hiện. Có hàng nghìn cuốn sách, bài báo, trang web và video về “lập kế hoạch”. Cuối cùng, việc lập kế hoạch, bất kể khuôn khổ nào đang được sử dụng, phải đạt được sự cân bằng giữa việc biết chúng ta đang đi theo hướng nào và thúc đẩy con người, quy trình và hệ thống tiến lên để đạt được mục tiêu hoặc tiến gần hơn đến một mục tiêu đầy tham vọng.

Tương tự như vậy, Wikimedia Foundation đã áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để lập kế hoạch trong quá khứ, thường đáp ứng các hoàn cảnh, khả năng lãnh đạo và nhu cầu của thời đại. Trong năm tới, chúng ta đang thử nghiệm các phương pháp để chuyển từ năm cuối của Kế hoạch trung hạn của Quỹ sang một khuôn khổ tương lai vẫn đáp ứng nhu cầu của phong trào và thế giới của chúng ta.

Điều này bắt đầu với ý định cố định kế hoạch hàng năm của chúng tôi theo hướng chiến lược cho phong trào của chúng ta. Điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải xác định rõ hơn các khái niệm chính và ý nghĩa chính xác của chúng: ý chúng ta là gì khi nói 'kiến thức như một dịch vụ'? 'Vốn chủ sở hữu tri thức' trông như thế nào? Làm thế nào để định hướng chiến lược này thông báo cho việc thực hiện và truyền thông về công việc hiện tại và tương lai?

Wikimedia Foundation đã phát triển rất nhanh trong 3 năm qua – tăng ngân sách hơn 30% trong năm qua với việc bổ sung hơn 200 người mới kể từ năm 2020. Điều này sẽ không tiếp tục trong năm tài chính 2022−2023 như chúng ta ổn định sự phát triển của chúng ta và cũng đảm bảo rằng các nguồn lực mới đang mang lại tác động tối đa cho sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta dự đoán ngân sách 2022−2023 của chúng ta sẽ tăng 17%, phần lớn trong số này đại diện cho lạm phát và các chi phí hàng năm khác. Mức tăng tổng thể bao gồm tăng 28% tài trợ cho các tổ chức phong trào khác (cá nhân và chi nhánh) bao gồm thêm 2,8 triệu đô la Mỹ trong ngân sách tài trợ và thêm 2,4 triệu đô la Mỹ cho WikiData. Bởi vì phần lớn ngân sách riêng của Tổ chức được phân bổ cho chi phí nhân sự, các quyết định về nguồn lực quan trọng nhất của chúng ta là về thời gian và hiệu suất của những người và nhóm của chúng ta.

Tỷ lệ chi tiêu có lập trình (76%), gây quỹ (10%) và chi phí chung và quản lý (14%) sẽ tương đương với các năm trước.

Giảm ngân sách FY22-23
Tổng Doanh thu (bao gồm cả thu nhập lãi) 175,0
Lập trình 132,8
Gây quỹ 17,7
Chung & Quản trị viên. 24,5

Theo tinh thần của wiki, kế hoạch của chúng ta đang được trình bày dưới dạng tài liệu văn bản dài. Nó sẽ được chia sẻ trên wiki bằng nhiều ngôn ngữ với cộng đồng, hội đồng quản trị và nhân viên. Chúng ta hy vọng định dạng này sẽ cho phép tương tác nhiều hơn (và đa ngôn ngữ) về nội dung và ý tưởng, đồng thời truyền đạt sự phức tạp và sắc thái có thể khó đạt được chỉ thông qua các trang trình bày và bảng tính.

Chúng ta đã xác định các lĩnh vực chủ đề để hướng dẫn công việc của chúng ta cho năm nay. Trong một số lĩnh vực, chúng ta đã mô tả 'các thách thức với các giải pháp được đề xuất, và trong các lĩnh vực khác, chúng ta đã xác định các thử nghiệm để đơn giản cung cấp một điểm khởi đầu cụ thể cho các cách làm việc mới – trong Tổ chức và cả với cộng đồng của chúng ta và thế giới. Chúng ta tập trung vào các phương pháp hiệu quả để hướng dẫn và thay đổi cách chúng ta lập kế hoạch và làm việc trong năm nay.

Đọc thêm: Các mục tiêu →