İletişim/Wikimedia markaları/2030 hareket markası projesi/Adlandırma sistemi teklifleri/Seçenek 2

Outdated translations are marked like this.
Teklifler birer başlangıç noktasıdır. Şu işlemler için geri bildirim verilecek:SİL:

Kaldırılması gereken öğeleri belirler.


DÜZELT:

Geliştirilecek alanları belirler.


YENİDEN BİRLEŞTİR:

Daha güçlü bir teklifte yeniden birleştirilecek öğeleri belirler.


Seçenek #2 3 adlandırma sistemi önerisi içinden.
Bir Hareket olarak Wikipedia
Biz bunu: bölgesel, dil-tabanlı ve tematik organizations tarafından desteklenen bir hareket diyoruz.
Hareket Wikipedia Hareketi
Hareket etiketi Wikipedia Hareketinin parçası
Kullanıcı grupları Wikipedia Grubu Penguenler*
Chapterlar/Tematik kuruluşlar Wikipedia Organizasyonu "Antarktika"
Vakıf Wikipedia Organizasyonu
* “Antarktika” ve “Penguenler” uydurma iştiraklerdir. **Sadece açıklama maksatlı yapılmış ilk yerelleştirme


Neden bu teklif ediliyor:

Hadi, bu terimi açıkça kullanarak insanların ve iştiraklerin hareketini markamızda görünür kılalım. Bu, özgür bilginin kahramanlarına vurgu yapılmasını sağlar: projeleri mümkün kılan hareket. Wikipedia’nın itibarını temel alan bu seçenek, insanların Wikipedia’yla ilişkilendirdikleri güveni, sevgiyi ve değeri hareket üyeleri ile paylaşır. Vakıf ve chapterlar için “Organizasyon” ifadesini kullanıldığında, bu grupları kâr-amacı gütmeyen yapılanmış kuruluşlar olarak tanımlayarak iştiraklerin gerçekleştirdiği önemli yasal, teknolojik, ürün, ortaklık ve topluluk oluşturma işini daha iyi iletir.


KAZANIMLAR RİSKLER
  • Wikipedia'nın popülerliğini hareketin her parçası ile paylaşır.
  • Wikipedia'nın bir insan hareketi tarafından tanımlandığını açıkça gösterir.
  • "Organizasyon", bir yandan kâr-amacı gütmeyen bir kuruluş olarak durumumuzu açıklarken bir yandan da iştiraklerin yaptığı geniş etkinlik yelpazesini ifade ediyor ("org" olarak kısaltılabilir)
  • Vakfı bir ağ merkezi olarak tanıtarak muhtemelen hukuki hükûmete dair kaygıların yönlendirileceği yeri netleştiriyor
  • "Organizasyon çok jenerik olabilir ve Vakıf ile chapter'ların kurumsal niteliklerini pek ifade etmiyor.
  • Yapısal olarak mevut adlandırma sistemine yakın olması karışıklık olasılığı getiriyor.


Ön yasal görüşler "Wikipedia bizim en iyi korunan ve en çok bilinen ticari markamız, o yüzden "Wikipedia"yı hareketin markası olarak daha geniş ve belirgin olarak kullanmak görece kolay ve doğrudan. Wikipedia aynı zamanda dünyanın yanlış olarak Wikimedia için kullandığı ifadedir o yüzden "Wikipedia" yı hareket adı olarak almak çoğu kişi için tanıdık olacaktır. "Organizasyon" adlarında "organizasyon" kelimesinin kullanımı ile ilgili bir kaç küçük sorun olabilir.


Yerelleştirme fikirleri

Tüm tekliflerin topluluklarca yerelleştirmesi gerekli.


İlk tavsiye: "Wikipedia" her bir dilde ve aynı kalır ve tüm niteleyiciler ("Hareket", "Organizasyon", "Grup", "Antarktika", "Penguenler") yerelleştirilir.