Wikimedia Diversity Conference 2017/Stipendier

This page is a translated version of the page Wikimedia Diversity Conference 2017/Scholarships and the translation is 100% complete.
Main Program Scholarships Ambassadors Volunteers Participants Venue and visa Travel guide Discussion Documentation


Stipendier ges till deltagare utifrån den information som anges vid anmälningen om tidigare engagemang och erfarenheter, avsikten att framgångsrikt delta i och utföra konferensen, och framtida engagemang. Ansökanden råds att titta på rollen för ambassadörer för idéer om hur man kan engagera sig i planeringen inför konferensen.

Det kan vara möjligt att få stipendium även från andra håll inom Wikimedia för ex. resekostnader. Alla deltagare är ansvariga för sina egna researrangemang, och det inkluderar även de som får stipendium.

Stipendier

Deltagarna kan ansöka om en av de här tre typerna av stipendier.

1. Stipendium för konferensdeltagande Det här stipendiet täcker kostnaderna för att delta i konferensen, däribland en social middag, två luncher, två större fikor och två mindre. Antal av stipendium 1: 25.

2. Stipendium för konferensdeltagande + boende Det här stipendiet avses huvudsakligen för deltagande från antingen Sverige/Europa, eller deltagare med resekostnader täcka av ex. ett annat chapter. Stipendiet täcker deltagande och delat boende på konferenshotellet. Antal av stipendium 2: 20.

3. Stipendium för konferensdeltagande + boende + stöd för resor För närvarande garanteras 287USD för varje stipendiemottagare för att täcka resekostnader (vi letar efter fler finansieringsmöjligheter). Antal stipendium typ 3: 35.

Viktiga datum

 • Söndag 20 augusti: Deadline för att söka stipendium för boende och resor.
 • 21 augusti-27 augusti: Ansökningar ses över av stipendiekommittén.
 • 31 augusti: Alla accepterade stipendieansökare ska ha meddelats.

Stipendiumkommitté

 • Sara Mörtsell (WMSE)
 • Netha Hussain
 • John Andersson (WMSE)
 • Anass Sedrati
 • Felix Nartey
 • Sofie Sigrinn

Kriterium för stipendier

Behörighet att ansöka

Vi letar efter deltagare som:

 •  Deltar i Wikimediaprojekten som anställda eller volontärer.
 • Kan dela information om mångfald inom den gemenskap som de arbetar, kan identifiera utmaningar och föreslå lösningar för desamma
 • Vill arbeta tillsammans och dela strategier för att stödja och främja mångfald i Wikimedia.
 • Kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter. Någon med sällsynta eller märkvärda erfarenheter eller bakgrunder som bidrar med mervärde till konferensen är särskilt välkomna.

Urvalskriterier

Stipendier ges utifrån följande kriterier:

Påverkan på Wikimedia-gemenskapen

Exempel på påverkan på Wikimedia-gemenskapen:

 1. Förbättrat kunskaperna/ökat medvetenheten hos personer från underrepresenterade grupper om Wikimediaprojekten (såsom att ha organiserat event för att lära äldre medborgare att redigera Wikipedia).
 2. Identifierat/adresserat innehållsskillnader/deltagandeskillnader inom Wikimediarörelsen (såsom att ha genomfört studier om könsskillnader i Wikipedias innehåll, skapat social mediaplattform för att hjälpa HBTQ-personer och Wikimedianer att samarbeta och umgås).
 3. Förbättrat tillgången till Wikimediaprojekt bland underrepresenterade grupper (såsom att ha arbetat med Wikipedia Zero för att möjliggöra fri tillgång till Wikipedia förbättrat Kiwix för att stödja Wikipedia offline).

Samarbete inom rörelsen

Exempel på samarbete inom rörelsen:

 1. Har tagit sig an ledarskapsroller för att främja mångfald av deltagande inom Wikimediaprojekten (såsom att ha startat en insatsstyrka eller Wikiprojekt för att få kunskap från/om indiska konstformer).
 2. Har kämpat för mångfald genom att arbeta med/för underrepresenterade grupper som en ledare eller allierad, och har förbättrat deras synlighet inom Wikimediaprojekten (arbetat för policyer mot trakassering, skrivit tidningsartikel om Wikimedianer med särskilda behov).
 3. Har hjälpt till att förändra kulturen mot att göra Wikimedias projekt mer tillgängliga och välkomnande för underrepresenterade grupper (arbetat med notabilitetspolicyer för att möjliggöra perspektiv från underrepresenterade grupper på Wikipedia, förespråkat mångfald inom Wikimediarörelsens strategiprocess).
 4. Har arbetat för att skapa partnerskap mellan Wikimediarörelsen och externa organisationer som delar Wikimedias värden om öppenhet och mångfald.

Deltagare uppmuntras att tänka bortom dessa exempel och skriva fritt om erfarenheter de tror är viktiga inom mångfaldskontexten i rörelsen. Vi är särskilt ute efter ovanlga erfarenheter och perspektiv som kan formas till en konkret idé eller ett arbetsmål under konferensen.