Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Kosovo

Article lists for KosovoEdit

  Culture Edit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 National Theater of Kosovo   + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q16955257 7 +
2 culture in Prishtina + + + + + + 6 Q16834226 1
3 Culture of Gjakova + + + + 4 Q16834244 0
4 Traditional clothing of Kosovo + + 2 Q7832325 0
5 Theatres in Pristina + + + + + + + 7 Q16956272 0
6 Kosovo Ballet + + + + + + + + + + 10 Q6433363 1
7 music of Kosovo + + + + + + 6 Q3868613 3 +
8 Literature of Kosovo + + + + + + + + + + + + 12 Q6647776 1 +
9 National Gallery of Kosovo   + + + + + + + + + + 10 Q16334463 7 +
10 National Library of Kosovo   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q856462 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 5 3 0 3 3 0 2 1 6 0 1 1 0 7 2 1 0 0 0 1 2 3 0 8 0 0 0 10 2 6 3 8 0 90 avg: 9\3\26% 31  


CusineEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Kosovan cuisine + + + + + + + + + + + 11 Q6433339 2 +
2 flia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q6524239 3 +
Σ → Autolist→ gallery 2 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 2 0 30 avg: 15\1\43% 5  


  Nature / GeographyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Mirusha Park   + + + + + + + + + + + 11 Q25463698 7 +
2 geography of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q954913 7 +
3 Rugova Canyon   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1166159 7 +
4 climate of Kosovo + + + + + + + 7 Q16829769 2
5 Old Bazaar, Gjakova + + + + + + + + + + 10 Q16960102 0 +
6 White Drin Canyon   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q7994654 5 +
7 forests of Kosovo + + + + + + + + + 9 Q5469282 1
8 geography of Prizren + + + + + + + 7 Q16839839 4
9 Gora   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q2382629 5 +
10 White Drin   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q252385 13 +
11 Marble Cave   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1662138 5 +
Σ → Autolist→ map gallery 11 11 7 2 1 2 7 0 3 4 4 1 2 6 3 10 0 0 4 4 7 0 4 2 5 11 2 1 4 11 7 9 2 11 0 158 avg: 14\5\41% 56  


  EconomicsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 economy of Kosovo + + + + + + + + + + + + + 13 Q2334414 11 +
2 tourism in Kosovo + + + + + + + + + + + 11 Q16152508 2 +
3 International rankings of Kosovo + + + + + 5 Q6054960 2
4 Trepča Mines   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q431588 9 +
5 Natural resources of Kosovo + + + + + + 6 Q6980773 1 +
6 Central Bank of Kosovo + + + + + + + + + + + 11 Q3338523 7 +
7 Hiking in Kosovo + + + + + + 6 Q5760583 0 +
8 Peja Bath   + + + + + + + + 8 Q13037353 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 8 5 0 2 1 2 1 0 2 3 4 0 0 4 1 4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 7 2 0 1 8 2 5 0 7 0 74 avg: 9\2\26% 39  


  SocietyEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 demographics of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q3298006 4 +
2 Kosovar civil society + + 2 Q6433351 1
3 Albanians in Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1242155 4 +
4 Islam in Kosovo + + + + + + + + + + + + 12 Q2501261 2 +
5 Cathedral of Saint Mother Teresa in Pristina   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q1115637 13 +
6 Roman Catholicism in Kosovo + + + + + + + + 8 Q3667962 1
7 Europe + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q579160 4 +
8 Newborn monument   + + + + + + + + + + + 11 Q12063972 9 +
9 Meja Massacre   + + + + + + + + 8 Q1136536 5
Σ → Autolist→ map gallery 9 7 2 3 2 3 3 0 2 5 6 1 2 6 1 4 0 0 1 0 6 0 1 5 6 7 4 1 0 9 3 6 0 7 0 112 avg: 12\3\36% 43  


  SportsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Majlinda Kelmendi   (b. 1991) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q1820096 17 +
2 Kosovo national association football team + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q113143 11 +
3 sport in Kosovo + + + + + + 6 Q7579452 4 +
4 Football Federation of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q1289049 9
5 Football Superleague of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q978160 10
6 Olympic Committee of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q3684481 6 +
7 Kosovo at the Olympics + + + + + + + + + + + + + + 14 Q18614673 4
8 Sigal Prishtina + + + + + + + 7 Q14788228 8
9 Siguria Superleague + + + + + + + 7 Q7513316 7
10 Kushtrim Mushica (b. 1985) + + + + + + + + + + 10 Q17154508 12
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 5 2 1 0 5 3 0 4 6 7 0 4 7 5 4 4 3 6 6 2 0 5 6 7 10 0 2 1 10 5 6 0 10 0 146 avg: 15\4\42% 88  


  PoliticsEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Assembly of the Republic of Kosovo   + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1246562 10 +
2 Constitution of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + 14 Q854839 3
3 international recognition of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q23052 3 +
4 2008 Kosovo declaration of independence + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q861510 3 +
5 Foreign relations of the Republic of Kosovo + + + + + + + + 8 Q5468594 0 +
6 Government of Kosovo + + + + + + + + + + + + 12 Q3773957 8 +
7 Kosovo Security Force + + + + + + + + + + + + + 13 Q967459 9 +
8 Kosovo Force + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q159470 12 +
9 President of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q886947 12 +
10 Kosovan passport + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q317602 3 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 1 2 3 0 8 6 0 2 9 10 2 1 5 3 10 6 0 2 4 3 0 0 4 4 10 7 1 4 10 6 10 0 10 0 153 avg: 15\4\44% 63  


  TransportEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 transport in Kosovo + + + + + + + 7 Q16152552 3 +
2 Kosovo Railways + + + + + + + + + + + + 12 Q83832 12 +
3 A1 motorway + + + + + + + + + + + + + 13 Q751952 9 +
4 Pristina International Airport Adem Jashari   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q643783 14 +
5 transport in Pristina + + + + + 5 Q16957948 2
6 vehicle registration plates of Kosovo + + + + + + + + + + + 11 Q1692180 2 +
7 Gjakova Airport   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q774234 9 +
8 rail transport in Kosovo + + + + + + + + + 9 Q16968177 6 +
Σ → Autolist→ map gallery 8 8 0 2 1 0 1 0 2 6 3 1 2 3 4 4 0 0 1 2 2 0 1 5 2 8 1 1 2 8 2 6 0 8 0 94 avg: 12\3\34% 57  


  HistoryEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 history of Kosovo + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q752364 3 +
2 Archaeology of Kosovo + + 2 Q16825361 1 +
3 Ibrahim Rugova (1944–2006) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q192138 24 +
4 Ulpiana   + + + + + + + + + + + + 12 Q1512876 6 +
5 League of Prizren + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q829597 3 +
6 Neolithic Sites in Kosovo + + + + + 5 Q6993189 2
7 Dardani + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q7043335 4
8 Kosovo Vilayet + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q168501 10 +
9 Sanjak of Prizren + + + + + + + + + + + + + + 14 Q7418379 7
10 Kosovo War + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q190029 8 +
11 2008 Kosovo declaration of independence + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q861510 3 +
12 Azem Galica (1889–1924) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1290045 13 +
13 Shote Galica   (1895–1927) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q1280655 13 +
14 Idriz Seferi (1847–1927) + + + + + + + + + + + + 12 Q1400465 14 +
15 Bajram Curri (1862–1925) + + + + + + + + + + + + + 13 Q372161 16 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 15 5 5 2 2 5 11 0 7 12 10 2 4 10 8 4 4 0 4 8 7 0 5 7 11 14 10 1 5 15 12 12 3 13 0 233 avg: 16\7\44% 127  


  EducationEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 University of Pristina   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q29659 16 +
2 Academy of Sciences and Arts of Kosovo   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q116376 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 1 2 0 38 avg: 19\1\54% 23  


  WomenEdit

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Rita Ora   (b. 1990) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q229760 29 +
2 Atifete Jahjaga   (b. 1975) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q57509 15 +
3 Flora Brovina   (b. 1949) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q5460279 12 +
4 Arbana Xharra   (b. 20. century) + + + + + + + + + + 10 Q19668240 8 +
5 Mimoza Kusari Lila   (b. 1975) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q16215361 11 +
6 Arta Dobroshi   (b. 1980) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q462415 10 +
7 Dafina Zeqiri   (b. 1984) + + + + + + + + + 9 Q5208347 12
8 Valdete Idrizi   (b. 20. century) + + + + + + + + + + + 11 Q17580614 8 +
9 Nexhmije Pagarusha   (1933–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q539971 14 +
10 Era Istrefi   (b. 1994) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q16911049 17 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 5 9 1 0 1 8 0 2 7 9 0 3 3 3 9 10 0 2 3 1 4 5 10 6 10 2 2 1 10 4 5 1 10 0 156 avg: 16\4\45% 136  


Article lists by countryEdit

Article Lists

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Erzya Esperantujo Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Poland Romanian Republic of Srpska Russian Federation Serbia Slovakia Tatarstan Turkey Ukraine