Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Erzya

Article lists for Erzya

edit

  Culture

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Stepan Erzya (1876–1959) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q2553547 20 +
2 Vladimir Romashkin (1951–2002) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q4397499 13 +
3 Oyme + + + + + + 6 Q19963667 12 +
4 Toorama + + + + + + + + + + + + + 13 Q4460947 12 +
5 Bakich Vidyai (b. 1977) + + + + 4 Q25687383 13 +
6 Norovava + + + + + 5 Q19915797 2
7 Par + + + + 4 Q25687428 4 +
8 Gaygi Vaygel + + + + + + 6 Q25687427 4 +
9 Mastoravan' morot + + 2 Q4284381 1
10 Pyotr Ryabov (b. 1964) + + + + 4 Q25687417 11 +
11 Nadezhda Kadysheva   (b. 1959) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q4207433 17 +
12 Lidia Ruslanova   (1900–1973) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q368072 25 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 4 7 2 3 1 4 0 1 2 3 5 0 8 1 7 5 0 2 0 2 4 6 0 12 5 5 0 11 1 0 3 0 1 5 4 11 0 131 avg: 11\3\29% 134  


  Literature

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Mastorava + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q5204382 8 +
2 Kalevala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 31 Q130924 20 +
3 Chislav Zhuravlyov (1935–2018) + + + + + + + 7 Q4181788 14 +
4 Vasiliy Radaev (1907–1991) + + + + + + + + + 9 Q4387102 14
5 Yevgeny Chetvergov (b. 1934) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q4514961 12 +
6 Kuzma Abramov (1914–2008) + + + + + + + + 8 Q4054930 15 +
7 Vladimir Ryabov (1900–1938) + + + + + + + + + + 10 Q25687409 14 +
8 Vasilyi Kolomasov (1909–1987) + + + + + 5 Q19618310 11
9 Nikolai Ishutkin (1954–2021) + + + + + + 6 Q25687423 12 +
10 Andrey Kutorkin (1906–1991) + + + + + + 6 Q13210143 12 +
11 Dmitriy Anatolievich Taganov (b. 1971) + + + + + + 6 Q25687445 12 +
12 Nikul Ėrkaĭ (1906–1978) + + + + + + 6 Q4203256 12
13 Pavel Batayev (1915–1942) + + + + + + 6 Q25687348 12
14 Artur Moro (1909–1989) + + + + + + 6 Q4070326 14
15 Aleksandr Arapov (1959–2011) + + + + + + 6 Q17908323 14 +
16 Aleksandr Doronin (1947–2021) + + + + + + + 7 Q684947 10
17 Радаевень, Василий Иванович (1901–1989) + + + + 4 Q12146557 13
18 Yakov Yakovlevich Kuldurkaev (1894–1966) + + + + + + + + + + 10 Q25687407 10
19 Aleksey Lukyanov (1910–1991) + + + + + + + 7 Q12118683 13
20 Aleksandr Sharonov (b. 1942) + + + + + + + + + + + 11 Q4520703 12 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 3 13 4 3 1 2 0 1 4 3 6 1 5 2 11 14 0 2 1 2 5 3 0 20 6 4 0 20 1 1 1 0 2 3 19 20 1 188 avg: 9\5\25% 254  


  Nature / Geography

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Podlesnaya Tavla   + + + + + + + + + + + 11 Q4367727 11
2 Taşto Murza   + + + + 4 Q18401812 7
3 Alatyr   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q1056521 15 +
4 Sura   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q209891 15 +
5 Inerka   + + + + + + + 7 Q4200963 10
6 Urusovo (Mordoviya)   + + + + 4 Q18409867 8
7 Kizhevatovo   + + + + + 5 Q4220286 12
8 Chindyanovo, Mordovia   + + + + 4 Q18173145 11 +
9 Povodimovo   + + + + + + 6 Q18173059 8 +
10 Mordovia   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 34 Q5340 39 +
11 Saransk   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 31 Q5343 28 +
12 Voknavolok   + + + + + + + + 8 Q4122850 10 +
13 Starye Naymany   + + + 3 Q18173101 7
14 Taşto Murza   + + + + 4 Q18401812 7
15 Novie Sosni   + + + + 4 Q4326461 8 +
16 Administrative divisions of the Republic of Mordovia + + + + + + + + + 9 Q1064582 3
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 14 5 4 4 2 7 2 4 5 5 7 3 5 4 4 5 0 2 2 4 6 4 1 16 6 5 0 16 1 2 2 1 4 5 5 16 0 186 avg: 12\5\31% 199  


  Society

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Erzya people + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q47246 9 +
2 Erzyan Mastor + + + + + + + + + + + + + 13 Q2997338 10 +
3 Erzya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 31 Q29952 15 +
4 Erzya flag + + + + + + + + + 9 Q20857279 5 +
5 Erzya Language Day + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q25687413 8 +
6 Erzyan Wikipedia + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q856881 12 +
7 Syatko + + + + + + + 7 Q260427 4
8 Chilisema + + + + 4 Q143204 3
9 Finno-Ugric peoples + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q952057 9 +
10 Youth Association of Finno-Ugric Peoples + + + + + 5 Q12375221 4 +
11 Yalgat + + + + + + + 7 Q1985580 5
12 Nikolay Revizov (1927–2004) + + + 3 Q4391692 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 7 8 4 7 3 4 0 2 5 3 6 1 11 4 7 2 0 1 0 3 6 2 2 12 4 4 0 12 1 2 3 0 3 5 5 12 1 158 avg: 13\4\35% 93  


  Sports

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Mikhail Borov (1896–1941) + + + + + 5 Q4094204 15 +
2 Valeriy Borchin (b. 1986) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q15532 16 +
3 Olga Kaniskina   (b. 1985) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q6297 20 +
4 Pyotr Bolotnikov (1930–2013) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q249610 18 +
5 Yuriy Borzakovskiy (b. 1981) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q319806 17 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 4 4 2 2 0 0 2 0 4 0 4 4 0 3 2 4 2 0 1 0 3 5 3 0 5 4 3 0 5 0 0 1 2 2 4 0 5 0 80 avg: 16\2\42% 86  


  Politics

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Purgaz (?) + + + + + + + + + + + + + 13 Q4383848 5 +
2 Alena Arzamasskaia   (?) + + + + + + + + + + 10 Q247399 15
3 Mayors of Saransk + + + 3 Q29169720 0
4 Tyushtya + + + + + + + + + + + 11 Q918010 4 +
5 Akay Bolyayev (?) + + + + 4 Q4093025 7
Σ → Autolist→ gallery 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 5 1 2 0 5 0 0 2 0 0 1 1 4 0 41 avg: 8\1\22% 31  


  History

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Ras'ken' Ozks + + + + + + + + + 9 Q74070 2 +
2 Gaygi Vaygel + + + + + + 6 Q25687427 4 +
3 Maksim Purkayev (1894–1953) + + + + + + + + + + + + 12 Q1389020 22 +
4 Yefim Tyagushev (1919–1971) + + + + 4 Q4467860 12
5 Pavel Yagunov (1900–1942) + + 2 Q4536246 16
6 Vasily Yaksargin (1915–2009) + + + + + 5 Q4537080 16
7 Ivan Lemaykin (1922–1992) + + 2 Q16447458 13
8 Fyodor Vidyayev (1912–1943) + + + + + + 6 Q1971992 15
9 Grigory Ageykin (1924–2007) + + + + + + 6 Q25687458 13
10 Avksenty Filippovich Yurtov (1854–1916) + + + + + + + + 8 Q25687360 10 +
11 Etno Kudo   + + + + 4 Q25687350 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 0 5 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 11 6 3 0 11 0 0 0 0 0 1 3 7 0 64 avg: 6\2\15% 129  


  Science

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Makar Yevsevyevich Yevsevyev (1864–1931) + + + + + + + 7 Q5204470 11 +
2 Anatoli Ryabov (1894–1938) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q4402414 13
3 Dmitryi Cygankin (1925–2023) + + + + + + + 7 Q25687393 17 +
4 Tikhon Mironov (1901–1938) + + + + 4 Q19910868 11
5 Dmitry Nadkin (1934–1992) + + + + 4 Q25687349 13
6 Finno-Ugric + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 32 Q79890 5 +
7 Mikhail Sumgin (1873–1942) + + + + + + 6 Q4445970 10 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 4 3 1 0 2 0 1 2 2 2 1 3 2 3 4 0 2 0 1 1 1 0 7 2 3 0 7 1 1 1 1 1 2 3 6 1 74 avg: 11\2\28% 80  


  Women

edit
Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   cv   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Serafima Lyulyakina   (1922–1993) + + + + + + + + 8 Q4272225 12 +
2 Kseniya Petrova   (1892–1942) + + + + + + + + + + 10 Q4360905 11
3 Yefimiya Krivosheyeva   (1867–1936) + + + + + + + + + + + + 12 Q4240870 9 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 1 2 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 30 avg: 10\1\26% 32  


Article lists by country

edit
Article Lists

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Erzya Esperantujo Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Poland Romanian Republic of Srpska Russian Federation Serbia Slovakia Tatarstan Turkey Ukraine