Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Azerbaijan

Article lists forEdit

  a. Culture

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 culture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q2333408 3 +
2 Azerbaijani alphabet + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q570693 3 +
3 Azerbaijani literature + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q724091 0 +
4 music of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q724104 5 +
5 cinema of Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q724245 4 +
6 Azerbaijani dances + + + + + + + + + + 10 Q724234 0 +
7 Architecture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2427263 1 +
8 theatre in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q4058269 4 +
9 Azerbaijani cuisine + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1996684 4 +
10 Azerbaijani rug + + + + + + + + + + + + + 13 Q186413 1 +
11 Gara Garayev (1918–1982) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q580027 29 +
12 Fikret Amirov (1922–1984) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q936001 23 +
13 Uzeyir Hajibeyov (1885–1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q317397 26 +
14 Vagif Mustafazadeh (1940–1979) + + + + + + + + + + + 11 Q935982 20 +
15 Koroğlu + + + + + + + + + + 10 Q2985139 12 +
16 Balaban + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q2035157 5 +
17 Heydar Aliyev Cultural Center   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q43928 10 +
18 Maiden Tower   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q842822 11 +
19 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q338889 15 +
20 Flame Towers   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q80499 9 +
21 Peace Dove   + + + + + + 6 Q7157363 8 +
22 Sabayil Castle   + + + + + + + + + 9 Q4403409 7 +
23 Azerbaijani performance art of the tar + + + + + + + 7 Q608273 1 +
24 Ashiqs of Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q724010 1 +
25 Copper craftsmanship of Lahij + + + + + 5 Q21659671 2 +
26 Kelaghayi + + + + + + + + + + 10 Q4219052 4 +
27 mugham + + + + + + + + + + + + + 13 Q1474372 4 +
28 Medieval manuscripts on medicine and pharmacy (Collection of Institute of Manuscripts, Azerbaijan) + + + 3 Q19916663 3 +
29 National costume of Azerbaijan + + + + + + 6 Q779060 0 +
30 Meykhana + + + + + + + + + + 10 Q2500734 3
31 Ty kto takoy? Davay, do svidaniya! + + + + + + + 7 Q629842 1
32 Arshin Mal Alan + + + + + + + + + + 10 Q2660289 13 +
33 Mirza Gadim Iravani (1825–1875) + + + + + + + + 8 Q4532436 16 +
34 The Devil + + + + + 5 Q1264387 13 +
35 Portrait of Nizami + + 2 Q15613891 9
36 The Adventures of the Lankaran Khan's Visier + + 2 Q16688298 8 +
37 Maiden Tower + + + + + + + + + + 10 Q1532695 11 +
38 Leyli and Majnun + + + + + + + + + + + + 12 Q1822437 15 +
39 Arts of Caucasian Albania + + + 3 Q4203978 0
40 Origin of the Azerbaijanis + + + + + + 6 Q4533043 0
41 Karbalayi Safikhan Karabakhi (1817–1910) + + + + + + 6 Q1825742 11 +
42 Parni iz Baku + + + 3 Q4345633 3 +
43 Pantheon of Azeri figures   + + + + 4 Q28056988 7 +
44 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q338889 15 +
45 Heydar mosque   + + + + + + + + + + 10 Q19273430 8 +
46 Mir Mohsun Navvab (1833–1918) + + + + + + + + + 9 Q4311350 13 +
47 Habibi (1470–1520) + + + + + 5 Q4494385 7 +
48 Molla Vali Vidadi (1709–1809) + + + + + + + + + + + 11 Q2665280 10 +
49 Khasta Qasim (1684–1760) + + + + + + + 7 Q4497394 10 +
50 Kişvəri (b. 15. century) + + 2 Q12840962 6
51 Qovsi Tabrizi (1568–1640) + + + + 4 Q4225859 11 +
52 Varga and Gulsha + + 2 Q16629187 1 +
53 Dehname + + 2 Q25394544 5 +
54 Leyli and Majnun + + + + + + + 7 Q7243295 7 +
55 Bread Museum   + + + + + + + 7 Q29646 8 +
56 Azerbaijanophobia + + + 3 Q4058245 0
57 No moles left in Irevan + + + 3 Q18198613 3
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 49 57 28 19 7 3 6 0 13 24 14 10 7 6 9 28 42 7 5 6 7 1 11 15 3 57 2 3 4 4 14 42 10 43 0 556 avg: 10\16\28% 429  


  b. Nature / Geography

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 National parks of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + 14 Q4435307 3 +
2 Altyaghach National Park   + + + + + + + + + + 10 Q2468888 9 +
3 Göygöl National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q593274 10 +
4 Hirkan National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2383378 11 +
5 Shahdag National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2468697 8 +
6 Zangezur National Park   + + + + + + + + + + + + + 13 Q2468740 10 +
7 State reserves of Azerbaijan + + + + + + + 7 Q4433814 2 +
8 Basut-Chay State Reserve   + + + + + + + + + 9 Q2060062 7
9 Eldar Pine State Reserve + + + + + + + + 8 Q4186734 5 +
10 Gara-Gel State Reserve   + + + + + + + 7 Q2060085 7
11 Ghizil-Agaj State Reserve   + + + + + + + + 8 Q1630927 9 +
12 Ilisu State Reserve   + + + + + + + + + + 10 Q2060096 10 +
13 Ismailli State Reserve   + + + + + + + 7 Q279878 6 +
14 Pirgulu State Reserve   + + + + + 5 Q2059257 5 +
15 Shahbuz State Reserve   + + + + + 5 Q4521162 7 +
16 Shirvan State Reserve   + + + + + + 6 Q2059240 6 +
17 Shusha State Historical and Architectural Reserve   + + + + + + + + 8 Q7505463 7 +
18 Turian-Chay State Reserve   + + + + + + + + 8 Q2059251 7
19 Zakatala State Reserve   + + + + + + + + 8 Q16897717 7 +
20 Mingachevir reservoir   + + + + + + + + + + + + + 13 Q1859076 15 +
21 Lake Sarysu   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2752255 10 +
22 Karabakh horse + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q748655 4 +
23 Mys Byandovan   + + + 3 Q21978637 4
24 Azerbaijan wolfhound + + + 3 Q4152281 1 +
25 Kura Island   + + + + + + + + + + + + 12 Q19915309 9 +
26 Boyuk Zira   + + + + + + + + + + 10 Q2223683 13 +
27 Chilov   + + + + + + + + + + 10 Q4515971 11 +
28 Pseudophoxinus atropatenus + + + + 4 Q5861712 7
29 Sarsang Reservoir   + + + + + + + + + + + 11 Q1768177 10 +
30 Lake Hajikabul   + + + + + + + + + + + 11 Q4057542 4
31 Azerbaijanian zebu + + + 3 Q12836837 0
32 Absheron + + + 3 Q4068328 3
33 Azerbaijani water buffalo + + + + 4 Q29354584 0 +
34 Qızılağac körfəzi   + + + + + 5 Q4250634 5 +
35 Absheron Bay   + + + 3 Q20571074 6
36 Karabakh sheep + + + + 4 Q25536659 1
37 The Delta of Kura + + + 3 Q24046206 2
38 Sumqayıt kanyonu + + + + 4 Q47600646 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 28 38 11 9 3 0 4 0 4 6 3 1 1 4 1 12 38 0 12 4 5 0 5 21 1 37 0 1 1 0 2 25 1 26 0 304 avg: 8\9\23% 241  


  c. Economics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 economy of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1656522 11 +
2 agriculture in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4694012 4 +
3 Banking in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q4856333 3
4 tourism in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q2596160 3 +
5 energy in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q5377065 2 +
6 Petroleum industry in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q2666778 1 +
7 Neft Daşları   + + + + + + + + + + + + + 13 Q1537647 10 +
Σ → Autolist→ map gallery 7 7 4 4 1 0 3 0 1 3 5 2 1 1 1 4 6 0 1 0 3 0 0 2 1 7 0 0 0 1 2 7 2 7 0 83 avg: 12\2\34% 34  


  d. Society

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 religion in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2476230 4 +
2 Human rights in Azerbaijan + + + + + + + 7 Q5938150 4
3 freedom of religion in Azerbaijan + + + + + 5 Q5500740 3
4 Ethnic minorities in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q1280476 1
5 languages of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q865115 2 +
6 history of the Jews in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q2505951 2 +
7 Medicine in Azerbaijan + + + + + + 6 Q94539 3
8 Wedding tradition in Azerbaijan + + + + + + 6 Q4058271 2 +
Σ → Autolist 8 8 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 3 0 4 6 0 0 0 1 0 1 2 0 8 1 0 0 1 5 6 0 5 0 67 avg: 8\2\24% 21  


  e. Sports

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 sport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2738877 4 +
2 Baku Street Circuit   + + + + + + + + + + + + + 13 Q17004958 8 +
3 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q2612138 16 +
4 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 6
5 Tofiq Bahramov (1925–1993) + + + + + + + + + + + + 12 Q448820 14 +
6 Gurban Gurbanov (b. 1972) + + + + + + + + + + + + + 13 Q311856 11 +
7 Vugar Gashimov (1986–2014) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q319380 18 +
8 Zabit Samedov (b. 1984) + + + + + + + + + 9 Q1330516 13 +
9 Eduard Mammadov (b. 1978) + + + + + + + + 8 Q5340440 13 +
10 Ilham Zakiyev (b. 1980) + + + + + + + + + 9 Q343572 14 +
11 Kapaz PFC + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q846357 7 +
12 Sumgayit PFC + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q260200 8 +
13 Azerrail Baku + + + + + + 6 Q570633 5
14 Lokomotiv Baku + + + + + + + 7 Q1649403 4 +
15 Rabita Baku + + + + + + + 7 Q2121616 4 +
16 Baki-Azeryol + + + + + + 6 Q4849427 5 +
17 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 6
18 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q2612138 16 +
19 Ganja City Stadium   + + + + + + + + + + + 11 Q5521343 9 +
20 Mehdi Huseynzade Stadium   + + + + + + + 7 Q1335102 7 +
21 Baku Aquatics Centre   + + + + + + + 7 Q16642128 6 +
22 Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi   + + + 3 Q14600552 1
23 Chovgan + + + + + + + + 8 Q4517024 2 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 21 23 0 2 2 2 6 0 7 17 3 1 5 5 6 7 12 3 7 6 0 3 0 21 13 23 0 0 0 2 9 22 0 14 0 242 avg: 11\7\30% 197  


  f. Politics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Vice President of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q28812422 8
2 National Assembly of Azerbaijan   + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q330600 12 +
3 Foreign relations of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q789921 2 +
4 Azerbaijani Armed Forces + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q724216 10 +
5 Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q16954835 4 +
6 First Secretary of the Nagorno–Karabakh Communist Party + + + + 4 Q16980886 0
7 First Secretary of the Nakhichevan Communist Party + + + + 4 Q16980890 1
8 Mahammad Amin Rasulzade (1884–1955) + + + + + + + + + + + + + 13 Q361311 19 +
9 list of United Nations Security Council resolutions on the Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + 7 Q16933731 1
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 9 9 0 5 1 2 3 0 2 6 6 2 0 1 1 6 9 0 1 1 3 0 0 3 3 8 1 1 1 1 1 7 1 7 1 102 avg: 11\3\32% 57  


  g. Transport

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 transport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q1268738 2 +
2 Azerbaijan Railways + + + + + + + + + + + 11 Q617956 14 +
3 Port of Baku   + + + + + + + + 8 Q4075924 7 +
4 Ganja International Airport   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1030032 12
5 Azerbaijan Airlines + + + + + + + + + + + + + + 14 Q333679 14 +
6 Baku horsecar + + + 3 Q4075903 3
7 Trolleybuses in Baku + + + + + + 6 Q2027945 5
8 Baku-Sumgait railcar + + 2 Q28861269 1 +
9 Trams in Baku + + + + + + + + 8 Q2476079 8 +
10 Baku Funicular + + + + + + + + + 9 Q4075930 5 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 10 0 2 1 1 0 0 2 3 2 4 1 2 4 1 5 1 1 1 0 0 0 7 0 9 1 0 1 0 2 7 1 10 0 87 avg: 9\2\25% 71  


  h. History

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Khojaly Massacre   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q218446 11 +
2 Black January + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q734004 6 +
3 Deportation of Azerbaijanis from Armenia + + + + + + + 7 Q4158590 3
4 March Genocide + + + + + + + + 8 Q2988180 4 +
5 Kara Koyunlu tribe + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q324470 11 +
6 Ag Qoyunlu Tribe + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q555994 12 +
7 Khanates of the Caucasus + + + + + + + + + + 10 Q406684 3 +
8 Shirvanshah + + + + + + + + + + + + + 13 Q1642939 8 +
9 Eldiguzids + + + + + + + + + + + 11 Q428400 6 +
10 Treaty of Turkmenchay + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q875512 7 +
11 Treaty of Gulistan + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q926447 5 +
12 Azerbaijan in World War II + + + + + 5 Q4058237 0 +
13 Declaration of Independence of Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q16414371 8 +
14 Shirvan   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q638064 5 +
15 Shirvanshahs' State + + + + + + + 7 Q17526620 3 +
16 Erivan Province + + + + + + 6 Q3143231 4
17 Iškuza + + + + + 5 Q831755 0
18 Emirate of Derbend + + + + + 5 Q4158674 0
19 First Kingdom of Kakheti + + + + 4 Q16886824 11 +
20 Karabakh Beylarbeylik + + + + 4 Q6367622 5
21 Karabakh Khanate   + + + + + + + + + + + + 12 Q1636212 16 +
22 Turkish Republic of Aras   + + + + + + + + + 9 Q2468597 14 +
23 1920 Ganja revolt + + + + + + + + + 9 Q386955 0
24 Ahmadiyya Jabrayilov (1920–1994) + + + + + 5 Q2634847 15 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 22 23 12 3 2 0 3 3 3 15 7 8 1 4 3 16 19 3 8 3 2 0 0 8 9 22 2 3 0 1 5 21 4 17 0 252 avg: 11\7\30% 157  


  i. Science

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Azerbaijan National Academy of Sciences + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q129207 11 +
2 Baku State University   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1633799 14 +
3 Azerbaijan National Aerospace Agency + + + + + 5 Q2042347 8
4 Azerspace + + + + + + + + + + + + 12 Q2564451 10 +
5 Institute of Manuscripts of Azerbaijan   + + + + + + + + + + 10 Q4201721 8 +
6 Shamakhi Astrophysical Observatory   + + + + + + + + + + + 11 Q752128 10 +
7 Rafig Aliyev (b. 1942) + + + 3 Q4062312 13
8 Seyid Yahya Bakuvi (1410–1462) + + + + + + + + + 9 Q2024702 14 +
9 Yusif Mammadaliyev (1905–1961) + + + + + + 6 Q4279819 21 +
10 Ağaxan Ağabəyli (1904–1980) + + 2 Q12837016 10 +
11 Abbasgulu Bakikhanov (1794–1847) + + + + + + + + + 9 Q1995066 21 +
12 Mirza Adigozal bey (1780s–1848) + + + + 4 Q4295576 8
13 Mirza Jamal Javanshir (1773–1853) + + + + + + + + 8 Q3658732 8
14 Ahmad bey Javanshir (1828–1903) + + + + + 5 Q12849935 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 12 14 4 4 3 0 2 0 2 6 5 2 2 2 0 6 8 1 0 1 1 0 1 4 2 14 1 0 1 1 2 9 0 12 0 122 avg: 9\3\25% 167  


  k. Women

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 women in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q8031410 4 +
2 Leyla Mammadbeyova   (1909–1989) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q2996730 11 +
3 Aziza Mustafa Zadeh   (b. 1969) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q234304 15 +
4 Zeynab Khanlarova   (b. 1936) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2507445 15 +
5 Ziba Ganiyeva   (1923–2010) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q8071407 14 +
6 Zuleykha Seyidmammadova   (1919–1994) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q773239 14 +
7 Empress Alexandra Russian Muslim Boarding School for Girls   + + + + + + + 7 Q4075909 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 7 7 3 1 0 0 4 0 3 6 5 0 0 0 2 4 7 0 1 1 5 0 4 5 4 7 0 0 1 3 1 7 2 6 0 96 avg: 14\3\39% 79  


  Europeana/1914-18

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Amanullah Mirza Qajar (1857–1937) + + + + + 5 Q4207237 14
2 Mənsur mirzə Qovanlı-Qacar (1869–1931) + + + 3 Q25391105 11 +
3 Feyzullah Mirza Qajar (1872–1920) + + + 3 Q4207239 18 +
4 Farrukh Gayibov (1891–1916) + + + + 4 Q4131836 17 +
5 Avez Alibekov (1895–1978) + + + 3 Q12850393 12
6 Farkhad-bek Agalarov (1868–1925) + 1 Q16367820 11
7 Mirkazim-bek Talyshkhanov (1855–1938) + + 2 Q4450638 11 +
8 Aleksander Reza Qoli Mirza Qajar (b. 1869) + + + 3 Q4207236 13 +
9 Kalb Ali Khan (1891–1931) + + 2 Q4314694 10 +
10 Matvey Sulkevich (1865–1920) + + + + + + + + + + + + 12 Q2468034 20 +
11 Battle of Baku   + + + + + + + + + + + + 12 Q2568851 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 6 11 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 1 1 10 0 0 0 0 1 2 1 2 0 50 avg: 5\1\13% 146  


Article lists by countryEdit

Article Lists

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Erzya Esperantujo Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Poland Romanian Republic of Srpska Russian Federation Serbia Slovakia Tatarstan Turkey Ukraine