Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Azerbaijan

Article lists for Edit

  a. Culture

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 culture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q2333408 4 +
2 Azerbaijani alphabet + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q570693 4 +
3 Azerbaijani literature + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q724091 1 +
4 music of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q724104 5 +
5 cinema of Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q724245 4 +
6 Azerbaijani folk dance + + + + + + + + + + + 11 Q724234 2 +
7 architecture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2427263 4 +
8 theatre in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q4058269 4 +
9 Azerbaijani cuisine + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1996684 4 +
10 Azerbaijani rug + + + + + + + + + + + + + + 14 Q186413 4 +
11 Gara Garayev (1918–1982) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q580027 34 +
12 Fikret Amirov (1922–1984) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q936001 26 +
13 Uzeyir Hajibeyov (1885–1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q317397 28 +
14 Vagif Mustafazadeh (1940–1979) + + + + + + + + + + + 11 Q935982 20 +
15 Koroğlu + + + + + + + + + + 10 Q2985139 13 +
16 balaban + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q2035157 6 +
17 Heydar Aliyev Cultural Center   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q43928 11 +
18 Maiden Tower   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q842822 11 +
19 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q338889 15 +
20 Flame Towers   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q80499 9 +
21 Peace Dove   + + + + + + 6 Q7157363 8 +
22 Sabayil Castle   + + + + + + + + + 9 Q4403409 7 +
23 Azerbaijani performance art of the tar + + + + + + + + + + 10 Q608273 1 +
24 Ashiqs of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q724010 6 +
25 Copper craftsmanship of Lahij + + + + + + 6 Q21659671 4 +
26 Kelaghayi + + + + + + + + + + + + + 13 Q4219052 4 +
27 mugham + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1474372 6 +
28 Medieval manuscripts on medicine and pharmacy (Collection of Institute of Manuscripts, Azerbaijan) + + + 3 Q19916663 3 +
29 traditional clothing of Azerbaijan + + + + + + 6 Q779060 0 +
30 meykhana + + + + + + + + + + 10 Q2500734 4
31 Ty kto takoy? Davay, do svidaniya! + + + + + + + 7 Q629842 1 +
32 Arshin Mal Alan + + + + + + + + + + + 11 Q2660289 15 +
33 Mirza Gadim Iravani (1825–1875) + + + + + + + + + 9 Q4532436 15 +
34 The Devil + + + + + 5 Q1264387 14 +
35 Portrait of Nizami + + + 3 Q15613891 9
36 The Adventures of the Lankaran Khan's Visier + + + 3 Q16688298 9 +
37 Maiden Tower + + + + + + + + + + + 11 Q1532695 11 +
38 Leyli and Majnun + + + + + + + + + + + + 12 Q1822437 18 +
39 Arts of Caucasian Albania + + + 3 Q4203978 4
40 Origin of the Azerbaijanis + + + + + + 6 Q4533043 0
41 Karbalayi Safikhan Karabakhi (1817–1910) + + + + + + + 7 Q1825742 11 +
42 Parni iz Baku + + + 3 Q4345633 5 +
43 Pantheon of Azeri figures   + + + + 4 Q28056988 7 +
44 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q338889 15 +
45 Heydar Mosque   + + + + + + + + + + 10 Q19273430 8 +
46 Mir Mohsun Navvab (1833–1918) + + + + + + + + + 9 Q4311350 13 +
47 Habibi (1470–1520) + + + + + + 6 Q4494385 10 +
48 Molla Vali Vidadi (1709–1809) + + + + + + + + + + + + 12 Q2665280 13 +
49 Khasta Qasim (1684–1760) + + + + + + + 7 Q4497394 12 +
50 Kishvari (15. century–16. century) + + + + 4 Q12840962 8
51 Qovsi Tabrizi (1568–1640) + + + + 4 Q4225859 10 +
52 Varga and Gulsha + + 2 Q16629187 7
53 Dehname + + + + 4 Q25394544 5 +
54 Leyli and Majnun + + + + + + + + 8 Q7243295 8 +
55 Bread Museum   + + + + + + + + 8 Q29646 8 +
56 Azerbaijanophobia + 1 Q4058245 0
57 No moles left in Irevan + + + 3 Q18198613 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 53 56 32 19 7 3 7 0 15 24 14 12 8 6 9 28 0 45 13 5 6 12 4 11 15 3 0 57 2 3 4 4 20 44 11 44 0 596 avg: 10\16\28% 492  


  b. Nature / Geography

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 list of national parks of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q4435307 3
2 Altyaghach National Park   + + + + + + + + + + 10 Q2468888 9 +
3 Göygöl National Park   + + + + + + + + + + + + + 13 Q593274 10 +
4 Hirkan National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2383378 11 +
5 Shahdag National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2468697 8 +
6 Zengezur National Park   + + + + + + + + + + + + + 13 Q2468740 10 +
7 State reserves of Azerbaijan + + + + + + + 7 Q4433814 2 +
8 Basut-Chay State Reserve   + + + + + + + + + 9 Q2060062 7
9 Eldar Shami State Nature Reserve + + + + + + + + 8 Q4186734 5 +
10 Garagol State Nature Reserve   + + + + + + + 7 Q2060085 7
11 Kyzylagach National Park   + + + + + + + + 8 Q1630927 9 +
12 Ilisu State Reserve   + + + + + + + + + + + 11 Q2060096 10 +
13 Ismailli State Reserve   + + + + + + + 7 Q279878 6 +
14 Pirgulu State Reserve   + + + + + 5 Q2059257 6 +
15 Shahbuz State Reserve   + + + + + 5 Q4521162 8 +
16 Shirvan State Nature Reserve   + + + + + + 6 Q2059240 7 +
17 Shusha State Historical and Architectural Reserve   + + + + + + + + 8 Q7505463 7 +
18 Turyanchay State Nature Reserve   + + + + + + + + 8 Q2059251 7
19 Zagatala State Reserve   + + + + + + + + 8 Q16897717 7 +
20 Mingachevir reservoir   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1859076 15 +
21 Lake Sarysu   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2752255 11 +
22 Karabakh horse + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q748655 7 +
23 Mys Byandovan   + + + 3 Q21978637 4
24 Azerbaijan wolfhound + + + 3 Q4152281 1 +
25 Kura Island   + + + + + + + + + + + + + 13 Q19915309 9 +
26 Boyuk Zira   + + + + + + + + + + + 11 Q2223683 14 +
27 Chilov   + + + + + + + + + + + + + 13 Q4515971 11 +
28 Pseudophoxinus atropatenus 0 Q5861712 7
29 Sarsang Reservoir   + + + + + + + + + + + + 12 Q1768177 10 +
30 Lake Hajikabul   + + + + + + + + + + + + 12 Q4057542 7
31 Azerbaijanian zebu + + + 3 Q12836837 0
32 Absheron + + + 3 Q4068328 3 +
33 Azerbaijani water buffalo + + + + 4 Q29354584 4 +
34 Ghizil-Agaj Bay   + + + + + + 6 Q4250634 5 +
35 Absheron Bay   + + + 3 Q20571074 6
36 Karabakh sheep + + + + 4 Q25536659 1
37 Kura Delta   + + + 3 Q24046206 6
38 Sumgait Canyon + + + + + 5 Q47600646 1 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 29 37 11 11 3 0 4 0 4 7 2 2 1 4 1 13 2 37 4 12 4 5 0 5 21 1 0 36 1 1 2 0 2 26 1 27 0 316 avg: 8\9\22% 261  


  c. Economics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 economy of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1656522 12 +
2 agriculture in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4694012 4 +
3 banking in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4856333 4
4 tourism in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q2596160 3 +
5 energy in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q5377065 2 +
6 Petroleum industry in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2666778 2 +
7 Neft Daşları   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1537647 10 +
Σ → Autolist→ map gallery 7 7 5 4 1 0 3 0 1 4 5 2 1 1 1 4 0 7 0 1 0 3 0 0 2 1 0 7 0 0 0 2 3 7 2 7 0 88 avg: 13\2\34% 37  


  d. Society

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 religion in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2476230 4 +
2 human rights in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q5938150 4
3 freedom of religion in Azerbaijan + + + + + + + 7 Q5500740 3 +
4 Ethnic minorities in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q1280476 2
5 languages of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q865115 2 +
6 history of the Jews in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2505951 1
7 Medicine in Azerbaijan + + + + + + + + 8 Q94539 3
8 Wedding tradition in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4058271 3 +
Σ → Autolist 8 8 3 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3 0 4 0 8 0 0 0 6 0 1 3 0 0 8 2 0 1 1 6 8 0 5 0 83 avg: 10\2\28% 22  


  e. Sports

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 sport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + 13 Q2738877 5 +
2 Baku Street Circuit   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q17004958 10 +
3 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q2612138 15 +
4 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 7
5 Tofiq Bahramov (1925–1993) + + + + + + + + + + + + 12 Q448820 19 +
6 Gurban Gurbanov (b. 1972) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q311856 15 +
7 Vugar Gashimov (1986–2014) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q319380 19 +
8 Zabit Samedov (b. 1984) + + + + + + + + + + 10 Q1330516 13 +
9 Eduard Mammadov (b. 1978) + + + + + + + + 8 Q5340440 15 +
10 Ilham Zakiyev (b. 1980) + + + + + + + + + 9 Q343572 14 +
11 Kapaz PFC + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q846357 9 +
12 Sumgayit PFC + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q260200 10 +
13 Azerrail Baku + + + + + + 6 Q570633 8
14 Lokomotiv Baku + + + + + + + + 8 Q1649403 10 +
15 Rabita Baku + + + + + + 6 Q2121616 7 +
16 Baki-Azeryol + + + + + + 6 Q4849427 7 +
17 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 7
18 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q2612138 15 +
19 Ganja City Stadium   + + + + + + + + + + + 11 Q5521343 10 +
20 Mehdi Huseynzade Stadium   + + + + + + + 7 Q1335102 7 +
21 Baku Aquatics Centre   + + + + + + + + 8 Q16642128 6 +
22 Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi   + + + 3 Q14600552 1
23 Chovgan + + + + + + + + + + 10 Q4517024 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 21 22 0 2 3 2 7 0 7 17 4 1 7 5 7 8 0 12 3 7 6 2 3 0 21 13 0 23 0 1 1 2 10 22 1 14 0 254 avg: 11\7\30% 235  


  f. Politics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Vice President of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q28812422 8
2 National Assembly of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q330600 13 +
3 Foreign relations of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q789921 2 +
4 Azerbaijani Armed Forces + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q724216 11 +
5 Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q16954835 6 +
6 First Secretary of the Nagorno–Karabakh Communist Party + + + + 4 Q16980886 3
7 First Secretary of the Nakhichevan Communist Party + + + + 4 Q16980890 1
8 Mahammad Amin Rasulzade (1884–1955) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q361311 20 +
9 list of United Nations Security Council resolutions on the Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + + 8 Q16933731 1
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 9 9 1 6 2 2 3 0 3 6 6 2 0 2 1 6 0 9 0 1 1 3 0 0 3 3 0 8 1 1 1 1 2 7 1 7 1 108 avg: 12\3\32% 65  


  g. Transport

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 transport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q1268738 3 +
2 Azerbaijan Railways + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q617956 13 +
3 Port of Baku   + + + + + + + + + 9 Q4075924 8 +
4 Ganja International Airport   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1030032 13
5 Azerbaijan Airlines + + + + + + + + + + + + + + 14 Q333679 13 +
6 Baku horsecar + + + + 4 Q4075903 3
7 Trolleybuses in Baku + + + + + + 6 Q2027945 6
8 Baku-Sumgait railcar + + + 3 Q28861269 1 +
9 Trams in Baku + + + + + + + + 8 Q2476079 10 +
10 Baku Funicular   + + + + + + + + + + + 11 Q4075930 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 10 2 2 1 2 0 0 2 3 2 4 1 3 4 1 0 5 3 1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 1 0 3 9 1 10 0 98 avg: 10\3\26% 76  


  h. History

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Khojaly Massacre   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q218446 11 +
2 Black January   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q734004 7 +
3 deportation of Azerbaijanis from Armenia + + + + + + + + 8 Q4158590 3
4 March Days + + + + + + + + + + 10 Q2988180 4 +
5 Qara Qoyunlu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q324470 11 +
6 Aq Qoyunlu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q555994 13 +
7 Khanates of the Caucasus + + + + + + + + + + + + 12 Q406684 3 +
8 Shirvanshah + + + + + + + + + + + + + 13 Q1642939 8 +
9 Eldiguzids + + + + + + + + + + + + + 13 Q428400 9 +
10 Treaty of Turkmenchay + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q875512 8 +
11 Treaty of Gulistan + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q926447 6 +
12 Azerbaijan in World War II + + + + + 5 Q4058237 0 +
13 Declaration of Independence of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q16414371 9 +
14 Shirvan   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q638064 6 +
15 Shirvanshahs' State + + + + + + + + 8 Q17526620 5 +
16 Erivan Province + + + + + + 6 Q3143231 4
17 Iškuza + + + + + 5 Q831755 0
18 Emirate of Derbend + + + + + 5 Q4158674 0
19 First Kingdom of Kakheti + + + + + 5 Q16886824 11 +
20 Karabakh Beylarbeylik + + + + + 5 Q6367622 6
21 Karabakh Khanate   + + + + + + + + + + + + + 13 Q1636212 17 +
22 Turkish Republic of Aras   + + + + + + + + + 9 Q2468597 11 +
23 1920 Ganja revolt + + + + + + + + + + 10 Q386955 2 +
24 Ahmadiyya Jabrayilov (1920–1994) + + + + + 5 Q2634847 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 22 23 13 3 2 0 5 3 9 17 7 8 1 5 3 16 2 20 3 8 3 2 0 0 9 11 0 22 3 3 2 1 6 21 4 19 0 276 avg: 12\7\31% 168  


  i. Science

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   cs   de   el   eo   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Azerbaijan National Academy of Sciences   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q129207 14 +
2 Baku State University   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q1633799 13 +
3 Azerbaijan National Aerospace Agency + + + + + 5 Q2042347 8
4 Azerspace-1 + + + + + + + + + + + + + 13 Q2564451 10 +
5 Institute of Manuscripts of Azerbaijan   + + + + + + + + + + 10 Q4201721 8 +
6 Shamakhy Astrophysical Observatory   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q752128