Wikimedia CEE Spring 2017/Structure/Azerbaijan

Article lists forEdit

  a. Culture

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 culture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2333408 4 +
2 Azerbaijani alphabet + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q570693 4 +
3 Azerbaijani literature + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q724091 1 +
4 music of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + 14 Q724104 5 +
5 cinema of Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q724245 4 +
6 Azerbaijani folk dance + + + + + + + + + + + 11 Q724234 2 +
7 architecture of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2427263 1 +
8 theatre in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q4058269 4 +
9 Azerbaijani cuisine + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1996684 4 +
10 Azerbaijani rug + + + + + + + + + + + + + 13 Q186413 4 +
11 Gara Garayev (1918–1982) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q580027 34 +
12 Fikret Amirov (1922–1984) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q936001 26 +
13 Uzeyir Hajibeyov (1885–1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q317397 28 +
14 Vagif Mustafazadeh (1940–1979) + + + + + + + + + + 10 Q935982 20 +
15 Koroğlu + + + + + + + + + 9 Q2985139 13 +
16 balaban + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q2035157 6 +
17 Heydar Aliyev Cultural Center   + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q43928 11 +
18 Maiden Tower   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q842822 11 +
19 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q338889 15 +
20 Flame Towers   + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q80499 9 +
21 Peace Dove   + + + + + + 6 Q7157363 8 +
22 Sabayil Castle   + + + + + + + + + 9 Q4403409 7 +
23 Azerbaijani performance art of the tar + + + + + + + + + 9 Q608273 1 +
24 Ashiqs of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q724010 6 +
25 Copper craftsmanship of Lahij + + + + + + 6 Q21659671 4 +
26 Kelaghayi + + + + + + + + + + + 11 Q4219052 4 +
27 mugham + + + + + + + + + + + + + 13 Q1474372 6 +
28 Medieval manuscripts on medicine and pharmacy (Collection of Institute of Manuscripts, Azerbaijan) + + + 3 Q19916663 3 +
29 traditional clothing of Azerbaijan + + + + + + 6 Q779060 0 +
30 meykhana + + + + + + + + + 9 Q2500734 4
31 Ty kto takoy? Davay, do svidaniya! + + + + + + + 7 Q629842 1
32 Arshin Mal Alan + + + + + + + + + + + 11 Q2660289 15 +
33 Mirza Gadim Iravani (1825–1875) + + + + + + + + + 9 Q4532436 15 +
34 The Devil + + + + + 5 Q1264387 14 +
35 Portrait of Nizami + + + 3 Q15613891 9
36 The Adventures of the Lankaran Khan's Visier + + + 3 Q16688298 8 +
37 Maiden Tower + + + + + + + + + + 10 Q1532695 11 +
38 Leyli and Majnun + + + + + + + + + + + 11 Q1822437 16 +
39 Arts of Caucasian Albania + + + 3 Q4203978 0
40 Origin of the Azerbaijanis + + + + + + 6 Q4533043 0
41 Karbalayi Safikhan Karabakhi (1817–1910) + + + + + + 6 Q1825742 11 +
42 Parni iz Baku + + + 3 Q4345633 5 +
43 Pantheon of Azeri figures   + + + + 4 Q28056988 7 +
44 Palace of the Shirvanshahs   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q338889 15 +
45 Heydar Mosque   + + + + + + + + + + 10 Q19273430 9 +
46 Mir Mohsun Navvab (1833–1918) + + + + + + + + + 9 Q4311350 13 +
47 Habibi (1470–1520) + + + + + + 6 Q4494385 10 +
48 Molla Vali Vidadi (1709–1809) + + + + + + + + + + + 11 Q2665280 13 +
49 Khasta Qasim (1684–1760) + + + + + + + 7 Q4497394 12 +
50 Kişvəri (b. 15. century) + + 2 Q12840962 7
51 Qovsi Tabrizi (1568–1640) + + + + 4 Q4225859 10 +
52 Varga and Gulsha + + 2 Q16629187 7
53 Dehname + + + + 4 Q25394544 5 +
54 Leyli and Majnun + + + + + + + + 8 Q7243295 7 +
55 Bread Museum   + + + + + + + 7 Q29646 8 +
56 Azerbaijanophobia + 1 Q4058245 0
57 No moles left in Irevan + + + 3 Q18198613 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 52 56 28 19 7 3 7 0 24 14 7 6 9 28 0 45 12 5 6 7 1 11 15 3 0 57 2 3 4 4 20 43 11 43 0 552 avg: 10\16\28% 481  


  b. Nature / Geography

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 list of national parks of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q4435307 3
2 Altyaghach National Park   + + + + + + + + + + 10 Q2468888 9 +
3 Göygöl National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q593274 10 +
4 Hirkan National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2383378 11 +
5 Shahdag National Park   + + + + + + + + + + + + 12 Q2468697 8 +
6 Zengezur National Park   + + + + + + + + + + + + + 13 Q2468740 10 +
7 State reserves of Azerbaijan + + + + + + + 7 Q4433814 2 +
8 Basut-Chay State Reserve   + + + + + + + + + 9 Q2060062 7
9 Eldar Shami State Nature Reserve + + + + + + + + 8 Q4186734 5 +
10 Garagol State Nature Reserve   + + + + + + + 7 Q2060085 7
11 Kyzylagach National Park   + + + + + + + + 8 Q1630927 9 +
12 Ilisu State Reserve   + + + + + + + + + + 10 Q2060096 10 +
13 Ismailli State Reserve   + + + + + + 6 Q279878 6 +
14 Pirgulu State Reserve   + + + + + 5 Q2059257 6 +
15 Shahbuz State Reserve   + + + + + 5 Q4521162 8 +
16 Shirvan State Nature Reserve   + + + + + + 6 Q2059240 7 +
17 Shusha State Historical and Architectural Reserve   + + + + + + + + 8 Q7505463 7 +
18 Turyanchay State Nature Reserve   + + + + + + + + 8 Q2059251 7
19 Zagatala State Reserve   + + + + + + + + 8 Q16897717 7 +
20 Mingachevir reservoir   + + + + + + + + + + + + 12 Q1859076 15 +
21 Lake Sarysu   + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2752255 11 +
22 Karabakh horse + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q748655 7 +
23 Mys Byandovan   + + + 3 Q21978637 4
24 Azerbaijan wolfhound + + + 3 Q4152281 1 +
25 Kura Island   + + + + + + + + + + + + + 13 Q19915309 9 +
26 Boyuk Zira   + + + + + + + + + + + 11 Q2223683 14 +
27 Chilov   + + + + + + + + + + 10 Q4515971 11 +
28 Pseudophoxinus atropatenus 0 Q5861712 6
29 Sarsang Reservoir   + + + + + + + + + + + 11 Q1768177 10 +
30 Lake Hajikabul   + + + + + + + + + + + + 12 Q4057542 4
31 Azerbaijanian zebu + + + 3 Q12836837 0
32 Absheron + + + 3 Q4068328 3 +
33 Azerbaijani water buffalo + + + + 4 Q29354584 4 +
34 Qızılağac körfəzi   + + + + + 5 Q4250634 5 +
35 Absheron Bay   + + + 3 Q20571074 6
36 Karabakh sheep + + + + 4 Q25536659 1
37 Kura Delta   + + + 3 Q24046206 6
38 Sumgait Canyon + + + + + 5 Q47600646 1 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 28 37 11 11 3 0 4 0 7 2 1 4 1 12 2 37 3 12 4 5 0 5 21 1 0 36 1 1 1 0 2 25 1 26 0 304 avg: 8\9\23% 257  


  c. Economics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 economy of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q1656522 12 +
2 agriculture in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4694012 4 +
3 banking in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q4856333 3
4 tourism in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2596160 3 +
5 energy in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q5377065 2 +
6 Petroleum industry in Azerbaijan + + + + + + + + + + 10 Q2666778 2 +
7 Neft Daşları   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1537647 10 +
Σ → Autolist→ map gallery 7 7 5 4 1 0 3 0 4 5 1 1 1 4 0 7 0 1 0 3 0 0 2 1 0 7 0 0 0 1 2 7 2 7 0 83 avg: 12\2\34% 36  


  d. Society

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 religion in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2476230 4 +
2 human rights in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q5938150 4
3 freedom of religion in Azerbaijan + + + + + + + 7 Q5500740 3 +
4 Ethnic minorities in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q1280476 2
5 languages of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + 14 Q865115 2 +
6 history of the Jews in Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q2505951 1
7 Medicine in Azerbaijan + + + + + + + 7 Q94539 3
8 Wedding tradition in Azerbaijan + + + + + + + 7 Q4058271 3 +
Σ → Autolist 8 7 1 1 0 1 2 0 0 2 1 3 0 4 0 7 0 0 0 6 0 1 3 0 0 8 2 0 1 1 5 8 0 5 0 77 avg: 10\2\28% 22  


  e. Sports

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 sport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q2738877 5 +
2 Baku Street Circuit   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q17004958 10 +
3 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q2612138 15 +
4 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 7
5 Tofiq Bahramov (1925–1993) + + + + + + + + + + + 11 Q448820 19 +
6 Gurban Gurbanov (b. 1972) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q311856 14 +
7 Vugar Gashimov (1986–2014) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q319380 19 +
8 Zabit Samedov (b. 1984) + + + + + + + + + 9 Q1330516 13 +
9 Eduard Mammadov (b. 1978) + + + + + + + + 8 Q5340440 15 +
10 Ilham Zakiyev (b. 1980) + + + + + + + + + 9 Q343572 14 +
11 Kapaz PFC + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q846357 9 +
12 Sumgayit PFC + + + + + + + + + + + + + + 14 Q260200 10 +
13 Azerrail Baku + + + + + + 6 Q570633 8
14 Lokomotiv Baku + + + + + + + 7 Q1649403 8 +
15 Rabita Baku + + + + + + + 7 Q2121616 7 +
16 Baki-Azeryol + + + + + + 6 Q4849427 7 +
17 Araz Naxçivan + + + + + + + + + 9 Q1619674 7
18 Baku Olympic Stadium   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q2612138 15 +
19 Ganja City Stadium   + + + + + + + + + + + 11 Q5521343 9 +
20 Mehdi Huseynzade Stadium   + + + + + + + 7 Q1335102 7 +
21 Baku Aquatics Centre   + + + + + + + + 8 Q16642128 6 +
22 Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi   + + + 3 Q14600552 1
23 Chovgan + + + + + + + + + 9 Q4517024 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 21 23 0 2 2 2 6 0 17 4 7 5 6 8 0 12 3 7 6 1 3 0 21 13 0 23 0 1 0 2 10 22 1 14 0 242 avg: 11\7\30% 231  


  f. Politics

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Vice President of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q28812422 8
2 National Assembly of Azerbaijan + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q330600 13 +
3 Foreign relations of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q789921 2 +
4 Azerbaijani Armed Forces + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q724216 11 +
5 Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q16954835 4 +
6 First Secretary of the Nagorno–Karabakh Communist Party + + + + 4 Q16980886 2
7 First Secretary of the Nakhichevan Communist Party + + + + 4 Q16980890 1
8 Mahammad Amin Rasulzade (1884–1955) + + + + + + + + + + + + 12 Q361311 19 +
9 list of United Nations Security Council resolutions on the Nagorno-Karabakh conflict + + + + + + + 7 Q16933731 1
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 9 9 0 6 1 2 3 0 6 6 0 2 1 6 0 9 0 1 1 3 0 0 3 3 0 8 1 1 1 1 2 7 1 7 1 101 avg: 11\3\32% 61  


  g. Transport

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 transport in Azerbaijan + + + + + + + + + + + + 12 Q1268738 3 +
2 Azerbaijan Railways + + + + + + + + + + + 11 Q617956 14 +
3 Port of Baku   + + + + + + + + + 9 Q4075924 7 +
4 Ganja International Airport   + + + + + + + + + + + + 12 Q1030032 13
5 Azerbaijan Airlines + + + + + + + + + + + + + 13 Q333679 14 +
6 Baku horsecar + + + + 4 Q4075903 3
7 Trolleybuses in Baku + + + + + 5 Q2027945 5
8 Baku-Sumgait railcar + + + 3 Q28861269 1 +
9 Trams in Baku + + + + + + + 7 Q2476079 10 +
10 Baku Funicular   + + + + + + + + 8 Q4075930 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 10 0 2 1 1 0 0 3 2 1 2 4 1 0 5 2 1 1 0 0 0 7 0 0 9 1 0 1 0 2 9 1 10 0 84 avg: 8\2\24% 76  


  h. History

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Khojaly Massacre   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q218446 12 +
2 Black January   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q734004 7 +
3 deportation of Azerbaijanis from Armenia + + + + + + + + 8 Q4158590 3
4 March Days + + + + + + + + 8 Q2988180 4 +
5 Qara Qoyunlu + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q324470 11 +
6 Aq Qoyunlu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q555994 13 +
7 Khanates of the Caucasus + + + + + + + + + + + 11 Q406684 3 +
8 Shirvanshah + + + + + + + + + + + + 12 Q1642939 8 +
9 Eldiguzids + + + + + + + + + + + + 12 Q428400 9 +
10 Treaty of Turkmenchay + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q875512 8 +
11 Treaty of Gulistan + + + + + + + + + + + + + + 14 Q926447 6 +
12 Azerbaijan in World War II + + + + + 5 Q4058237 0 +
13 Declaration of Independence of Azerbaijan + + + + + + + + + + + 11 Q16414371 9 +
14 Shirvan   + + + + + + + + + + + + + + 14 Q638064 6 +
15 Shirvanshahs' State + + + + + + + 7 Q17526620 5 +
16 Erivan Province + + + + + + 6 Q3143231 4
17 Iškuza + + + + + 5 Q831755 0
18 Emirate of Derbend + + + + + 5 Q4158674 0
19 First Kingdom of Kakheti + + + + + 5 Q16886824 11 +
20 Karabakh Beylarbeylik + + + + + 5 Q6367622 6
21 Karabakh Khanate   + + + + + + + + + + + 11 Q1636212 16 +
22 Turkish Republic of Aras   + + + + + + + + + 9 Q2468597 14 +
23 1920 Ganja revolt + + + + + + + + + + 10 Q386955 0
24 Ahmadiyya Jabrayilov (1920–1994) + + + + + 5 Q2634847 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 22 23 12 3 2 0 4 3 17 7 1 5 3 16 2 19 3 8 3 2 0 0 9 11 0 22 3 3 2 1 5 21 4 19 0 255 avg: 11\7\30% 169  


  i. Science

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 Azerbaijan National Academy of Sciences + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q129207 13 +
2 Baku State University   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q1633799 13 +
3 Azerbaijan National Aerospace Agency + + + + + 5 Q2042347 8
4 Azerspace-1 + + + + + + + + + + + + 12 Q2564451 10 +
5 Institute of Manuscripts of Azerbaijan   + + + + + + + + + + 10 Q4201721 8 +
6 Shamakhy Astrophysical Observatory   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q752128 10 +
7 Rafig Aliyev (b. 1942) + + + + 4 Q4062312 14
8 Seyid Yahya Bakuvi (1410–1462) + + + + + + + + + 9 Q2024702 14 +
9 Yusif Mammadaliyev (1905–1961) + + + + + + + 7 Q4279819 23 +
10 Ağaxan Ağabəyli (1904–1980) + + + 3 Q12837016 11 +
11 Abbasgulu Bakikhanov (1794–1847) + + + + + + + + + 9 Q1995066 22 +
12 Mirza Adigozal bey (1780s–1848) + + + + 4 Q4295576 9
13 Mirza Jamal Javanshir (1773–1853) + + + + + + + + + 9 Q3658732 10
14 Ahmad bey Javanshir (1828–1903) + + + + + 5 Q12849935 11
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 14 4 5 4 2 2 0 7 6 2 2 0 6 0 8 1 0 2 1 0 2 4 3 0 14 2 1 1 1 3 9 1 12 0 132 avg: 9\4\27% 176  


  k. Women

Article   en   az   ba   be   be
-t
  bs   bg   crh   de   el   et   hr   hu   hy   hyw   ka   kk   lt   lv   mk   mt   myv   pl   ro   roa-rup   ru   sh   sk   sl   sq   sr   tr   tt   uk   vro Σ
Wikidata st.
1 women in Azerbaijan + + + + + + + + + 9 Q8031410 4 +
2 Leyla Mammadbeyova   (1909–1989) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2996730 13 +
3 Aziza Mustafa Zadeh   (b. 1969) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q234304 16 +
4 Zeynab Khanlarova   (b. 1936) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2507445 16 +
5 Ziba Ganiyeva   (1923–2010) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q8071407 17 +
6 Zuleykha Seyidmammadova   (1919–1994) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q773239 16 +
7 Empress Alexandra Russian Muslim Boarding School for Girls   + + + +