Cổng Dữ liệu Chi nhánh Wikimedia

This page is a translated version of the page Wikimedia Affiliates Data Portal and the translation is 100% complete.

Chào mừng bạn đến với Cổng Dữ liệu Chi nhánh Wikimedia (Cổng thông tin WAD), điểm dừng duy nhất cho mọi thứ liên quan và về tất cả các Chi nhánh của Wikimedia.

Shortcut:
WADP

Trang này là nơi trung tâm của các tổ chức và nhóm hoạt động theo phong trào Wikimedia (ví dụ: các chi hội Wikimedia, tổ chức chuyên đề Wikimedia, nhóm người dùng Wikimedia) có thể thêm các báo cáo về các hoạt động, đồng thời chia sẻ kế hoạch và tin tức với phong trào rộng lớn hơn. Khi có báo cáo mới, các tổ chức và nhóm nên thêm chúng vào trang này để thông tin các cột được cập nhật. Sau khi xuất bản một báo cáo, vui lòng gửi email tới wikimedia-l(_AT_)lists.wikimedia.org để mọi người toàn phong trào biết. Đối với bất kỳ câu hỏi nào về hệ thống này, bao gồm các câu hỏi về cách gửi báo cáo, tìm kiếm dữ liệu liên kết có sẵn hoặc các câu hỏi chung, vui lòng gửi email tới wadportal(_AT_)wikimedia.org.

Xem chi nhánh

Xem hoạt động
Xem tài chính

Tìm dữ liệu chi nhánh

Tìm dữ liệu chi nhánh

Các hồ sơ nhân sự M&E

Gửi chi nhánh mới
Gửi các chỉ số chi nhánh

Portal usage videos